Medcolifes
Медичний
СайтРозиглітазон (Rosiglitazonе)

Фармакотерапевтична група: А10ВG02 – пероральні цукрознижуючі засоби. Тіазолідиндіони.
Основна фармакотерапевтична дія та ефекти ЛЗ: пероральний протидіабетичний засіб для лікування ЦД ІІ типу (інсулінозалежного ЦД); селективний і потужний агоніст PPARg (активатора пероксисомальної проліферації ядерних рецепторів), розміщених у клітинах жирової тканини, печінки та скелетних м’язах; знижує в крові рівень глюкози за рахунок підвищення чутливостіi цих тканин до інсуліну та зниження їх інсулінорезистентностi; поліпшує функцію β-клітин; збільшує масу панкреатичних острівців і вміст у них інсуліну; зниження рівня глюкози в кровi супроводжується зниженням рiвня інсуліну та його метаболічних попередників; зниження рівня глікозильованого HbA1C зменшує ризик розвитку ІМ, ретинопатії, альбумінурії, сповільнює прогресування ренальних ускладнень ЦД і систолічної АГ; зменшує концентрацію вільних жирних кислот у крові покращує метаболічні процеси; при призначенні в дозі 4-8 мг/добу препарат викликає поступове зниження рівня глюкози без розвитку гіпоглікемічного стану; зниження рівня глюкози в крові натще спостерігається з 1-го тижня терапії препаратом; повний терапевтичний ефект розвивається через 6-8 тижнів, при цьому оптимальний ефект спостерігається при розподіленні добової дози на декілька прийомів.
Показання до застосування ЛЗ: ЦД 2 типу: монотерапія при недостатній ефективності дієтотерапії і призначенні фізичних навантажень, комбінована терапія з препаратами сульфонілсечовини або метформіном.
Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають внутрішньо незалежно від приймання їжі, 1-2 р/добу; дозу встановлюють індивідуально; початкова рекомендована доза – 4 мг/добу; при недостатній ефективності після 6-8 тижнів лікування дозу підвищують до 8 мг/добу у 1-2 прийоми; для літніх пацієнтів або пацієнтів з порушеннями функції нирок легкої і середньої ступенів тяжкості корекція дози не потрібна; пацієнтам з порушенням печінки препарат призначають у початковій дозі 2 мг/добу; МДД - 8 мг/добу.
Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ендокринна система - гіпоглікемія (особливо при одночасній терапії з іншими пероральними гіпоглікемічними засобами або інсуліном), зниження синтезу і рівня в крові оваріальних гормонів естрадіолу і прогестерону, менструальні порушення; серцево-судинна система - розвиток хр. серцевої недостатності; обмін речовин - периферичні набряки, анемія, гіперхолестеринемія, дозозалежне збільшення маси тіла; система дихання - інфекції ВДШ, набряк легенів; ЦНС - головний біль; ШКТ - підвищення рівня печінкових ферментів.
Протипоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна гіперчутливість, тяжка серцева недостатність III і IV функціональних класів, тяжка ниркова недостатність, середня і тяжка печінкова недостатність, період лактації, вагітність, дитячий і підлітковий вік (до 18 років).
Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті оболонкою, по 2 мг, по 4 мг, по 8 мг.

Торгова назва: 
І. Діаглітазон®, ВАТ "Фармак"           
ІІ. Авандія™, GlaxoWellcome Production;"Glaxo Wellcome S.A." для "GlaxoSmithKline Export Ltd", Франція/Іспанія/Великобританія           
Рогліт, Richter Gedeon Ltd, Угорщина         

Дивіться також

Імуноглобулін людини проти цитомегаловірусу (Сytomegalovirus immunoglobulin)
Фармакотерапевтична група: J06BB - специфічні імуноглобуліни. Основна фармакотерапевтична дія: антивірусна (цитотоксична); специфічна активність препарату обумовлена вірус нейтралізуючою дією антитіл ...

Юлг
Торговый отдел — тел/факс (044) 238-65-57 238-65-58; Отдел закупок — тел/факс238-65-56. E-mail: julg@i.com.ua; 04070, Киев, ул. Сковороды Григория, 2, 15-я клиническая больница. Весь а ...

Карбоплатин (Carboplatin)
Фармакотерапевтична група: L01XА02 – антинеопластичні засоби. Сполуки платини. Основна фармакотерапевтична дія та ефекти ЛЗ: неорганічна комплексна сполука платини з властивостями подібними до ...

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.