Medcolifes
Медичний
СайтКарта сайта

Формуляр лікарських засобів

           L β-адреноблокатори
                     L Атенолол (Аtenolol)
                     L Бетаксолол (Betaxolol)
                     L Бісопролол (Bisoprolol)
                     L Метопрололу тартрат (Metoprolol tartrate)
                     L Метопрололу сукцинат (Metoprolol succinati)
                     L Небіволол (Nebivolol)
                     L Пропранолол (Propranolol)
                     L Карведілол (Carvedilol)
                     L Лабеталол (Labetalol)
                L Івабрадин (Ivabradin)
                L Похідні дигідропіридину
                     L Амлодипін (Amlodipine)
                     L Лацидипін (Laсіdipine)
                     L Лерканідипін (Lercanidipine)
                     L Ніфедипін (Nifedipine)
                     L Фелодипін (Felodipine)
                     L Комбіновані препарати
                L Бензодіазепіни
                     L Дилтіазем (Diltiazem)
                L Фенілалкіламіни
                     L Верапаміл (Verapamil)
                L Дифенілалкіламіни
                     L Цинаризин (Cinnarizine)
                L Еналаприл (Еnalapril)
                L Каптоприл (Сaptopril)
                L Квінаприл (Quinapril)
                L Лізиноприл (Lisinopril)
                L Моексиприл (Moexipril)
                L Периндоприл (Рerindopril)
                L Раміприл (Ramipril)
                L Спіраприл (Spirapril)
                L Фозиноприл (Fosinopril)
                L Епросартан (Еprosartan)
                L Кандесартан (Candesartan)
                L Лозартан (Losartan)
                L Олмесартан (Olmesartan)
                L Телмісартан (Telmisartan)
                L Валсартан (Valsartan)
                L Ірбесартан (Irbesartan)
                L Алкалоїди раувольфії
                     L Раунатин (Raunatin)
                     L Гуанфацин (Guanfacine)
                     L Клонідин (Сlonidine)
                     L Метилдопа (Methyldopа)
                     L Моксонідин (Moxonidine)
                     L Гексаметоній (Hexamethonium)
           L Вазоділататори
                     L Валідол (Validol)
                     L Бендазол (Bendazol)
                     L Дипіридамол (Dipyridamole)
                     L Теофілін (Theophylline)
                     L Папаверин (Papaverine)
           L α -адреноблокатори
                L Доксазозин (Doxazosin)
                L Празозин (Prazosin)
           L Діуретики
                L Петльові діуретики
                     L Торасемід (Torasemide)
                     L Фуросемід (Furosemide)
                     L Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazid)
                     L Індапамід (Indapamide)
                L Інгібітори карбоангідрази
                     L Ацетазоламід (Acetazolamide)
                     L Спіронолактон (Spironolactone)
                     L Еплеренон (Eplerenone)
                L Осмодіуретики
                     L Манітол (Mannitol)
           L Нітрати
                L Молсидомін (Molsidomine)
                L Нітрогліцерин (Nitroglycerol)
           L Серцеві глікозиди
                L Дигоксин (Digoxin)
                L Корглікон (Corglyconе)
                L Строфантин (Strophantin)
                L α-, β-адреноміметики
                     L Епінефрин (Epinephrine)
                     L Норепінефрин (Norepinephrine)
                     L Допамін (Dopamine)
                L β2-адреноміметики
                     L Добутамін (Dobutamine)
                     L Простагландини
                          L Алпростадил (Alprostadil)
                     L Препарати метаболічної дії
                          L Інозин (Inosine)
                          L Кверцетин (Quercetin)
                          L Триметазидин (Trimetazidine)
                          L Мілдронат (Mildronatе)
                     L Прокаїнамід (Procainamide)
                     L Лідокаїн (Lidocaine)
                     L Мексилетин (Mexiletine)
                     L Фенітоін (Phenytoin)
                     L Пропафенон (Propafenone)
                     L Бісопролол (Bisoprolol)
                     L Есмолол (Esmolol)
                     L Метопрололу тартрат (Metoprolol tartrate)
                     L Метопрололу сукцинат (Metoprolol succinati)
                     L Пропранолол (Propranolol)
                     L Аміодарон (Amiodarone)
                     L Соталол (Sotalol)
                     L Верапаміл (Verapamil)
                     L Дилтіазем (Diltiazem)
                L Антикоагулянти прямої дії
                     L Гепарин натрію (Heparin sodium)
                     L Далтепарин натрію (Dalteparine sodium)
                     L Надропарин кальцію (Nadroparin calcium)
                     L Фондапаринукс (Fondaparinux)
                     L Варфарин (Warfarin)
                     L Феніндіон (Phenindiоnе)
                L Антиагреганти
                     L Клопідогрель (Clopidogrel)
                     L Тиклопідин (Ticlopidine)
                     L Ептіфібатід (Eptifibatide)
                L Фібролітики
                     L Альтеплаза (Alteplase)
                     L Стрептокіназа (Streptokinase)
                     L Тенектеплаза (Tenecteplase)
                     L Аторвастатин (Atorvastatin)
                     L Ловастатин (Lovastatin)
                     L Правастатин (Pravastatin)
                     L Розувастатин (Rosuvastatin)
                     L Симвастатин (Simvastatin)
                     L Флувастатин (Fluvastatin)
                     L Гемфіброзил (Gemfibrozil)
                     L Фенофібрат (Fenofibrate)
                     L Кислота нікотинова (Nicotinic acid)
                     L Кверцетин (Quercetin)
                     L Триметазидин (Trimetazidine)
                     L Мілдронат (Mildronatе)
                L Анаболічні засоби
                     L Нандролон (Nandrolone)
                     L Калію оротат (Potassium orotate)
                     L Інозин (Inosine)
                L Антитромботичні засоби
                     L Дипіридамол (Dipyridamole)
                     L Клопідогрель (Clopidogrel)
                     L Тиклодипін (Ticlopidine)
                     L Гепарин натрію (Heparin sodium)
                     L Еноксапарин натрію (Enoxaparin sodium)
                     L Далтепарин натрію (Dalteparine sodium)
                     L Стрептокіназа (Streptokinase)
                     L Альтеплаза (Alteplase)
                     L Тенектеплаза (Tenecteplase)
                     L Кислота амінокапронова (Aminocapronic acid)
                     L Німодипін (Nimodipine)
                     L Цинаризин (Cinnarizine)
                L Міотропні вазодилататори
                     L Теофілін (Theophylline)
                     L Пентоксифілін (Pentoxifylline)
                     L Папаверин (Papaverine)
                     L Бендазол (Bendazol)
                     L Вінпоцетин (Vinpocetin)
                     L Ніцерголін (Nicergoline)
                     L Пірацетам (Piracetam)
                L Білкові гідролізати
                     L Церебролізин (Cerebrolysin)
                     L Цереброкурин (Cerebrocurin)
                     L Актовегін (Actovegin)
                     L Солкосерил (Solcoserуl)
                L Антиоксидантні засоби
                     L Кислота нікотинова (Nicotinic acid)
                     L Ніцерголін (Nicergoline)
                     L Кверцетин (Quercetin)
                     L Пентоксифілін (Pentoxifylline)
                     L Вінпоцетин (Vinpocetin)
                     L Ксантинолу нікотинат (Xantinol nicotinate)
                L Ангіопротектори
                     L Кальцію добезилат (Calcium dobesilate)
                     L Етамзилат (Etamsylate)
                L Антигіпоксантні засоби
                     L Пірацетам (Piracetam)
                     L Натрію оксибутират (Natrii oxybutyras)
                L Білкові гідролізати
                L Гексаметоній (Hexamethonium)
           L Анальгетики
                L Морфін (Morphine)
                L Фентаніл (Fentanyl)
                L Хлорпромазин (Chlorpromazine)
                L Галоперидол (Haloperidol)
                L Антациди
                     L Алюмінію фосфат (Aluminium phosphate)
                     L Гідротальцит (Hydrotalcite)
                     L Ранітидин (Ranitidine)
                     L Фамотидин (Famotidine)
                     L Мізопростол (Misoprostol)
                     L Омепразол (Omeprazole)
                     L Пантопразол (Pantoprazole)
                     L Лансопразол (Lansoprazole)
                     L Рабепразол (Rabeprazole)
                     L Езомепразол (Esomeprazole)
                     L Сукральфат (Sucralfate)
                     L Пирензепін (Pirenzepine)
                     L Вісмуту субцитрат (Bismuth subcitrate)
                     L Даларгін (Dalargin)
                     L Ребаміпід (Rebamipide)
                     L Мебеверин (Mebeverine)
                     L Отолонію бромід (Otilonium bromide)
                     L Прифінія бромід (Prifinium bromide)
                     L Папаверин (Papaverine)
                     L Дротаверин (Drotaverine)
                     L Тегасерод (Tegaserod)
                     L Пінаверіум бромід (Pinaverium bromide)
                     L Симетикон (Simeticon)
                     L Платифілін (Рlatyphyllinе)
                     L Атропін (Atropine)
                     L Гіосцин бутилбромід (Butylscopolamine)
                     L Метоклопрамід (Metoclopramide)
                     L Домперидон (Domperidone)
                L Ондансетрон (Ondansetron)
                L Тропісетрон (Tropisetron)
                L Гепатотропні препарати
                     L Аргінін глутамат (Arginine glutamate)
                     L Силімарін (Silymarin)
                     L Орнітин (Ornithine)
                     L Антраль (Antral)
                     L Лецитин (Lecithin)
                     L Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b)
                     L Пегінтерферон альфа-2b (Peginterferon alfa-2b)
                     L Рибавірин (Ribavirin)
                     L Ламівудин (Lamivudine)
                     L Пеніцилламін (Penicillamine)
           L Проносні засоби
                L Бісакодил (Bisacodyl)
                L Рицинова олія (Castor oil)
                L Магнію сульфат (Magnesium sulfate)
                L Лактулоза (Lactulose)
                L Макрогол (Macrogol)
                L Докузат натрію (Docusate sodium)
                L Ністатин (Nystatin)
                L Ніфуроксазид (Nifuroxazide)
                L Діосмектит (Diosmectite)
                L Лоперамід (Loperamide)
                L Будесонід (Budesonide)
                L Сульфасалазин (Sulfasalazine)
                L Месалазин (Mesalazine)
                L Сибутрамін (Sibutramine)
                L Орлістат (Orlistat)
                L Солізим (Solizym)
                L Панкреатин (Pancreatin)
                L Адеметіонін (Ademetionine)
                L Кислота тіоктова (Tioctic acid)
           L Бронходилятатори
                L Адреностимулятори
                     L Селективні b2-агоністи
                          L b2-агоністи короткої дії
                               L Сальбутамол (Salbutamol)
                               L Фенотерол (Fenoterol)
                          L b2-агоністи пролонгованої дії
                               L Сальметерол (Salmeterol)
                               L Формотерол (Formoterol)
                     L Неселективні b2-агоністи
                          L Орципреналін (Orciprenaline)
                L М-холіноблокатори
                     L М-холіноблокатори короткої дії
                          L Іпратропію бромід (Іpratropium bromide)
                          L Тіотропію бромід (Тiotropium bromidе)
                L Ксантини
                     L Теофілін (Theophylline)
                     L Комбіновані препарати ксантинів
                     L Доксофілін (Doxofylline)
                     L Беклометазон (Beclometasone)
                     L Будесонід (Вudesonide)
                     L Флутиказон (Fluticasone)
                     L Мометазон (Мometasone)
                     L Бетаметазон (Betamethasone)
                     L Дексаметазон (Dexamethasone)
                     L Метилпреднізолон (Methylprednisolone)
                     L Преднізолон (Рrednisolone)
                     L Преднізон (Рrednisone)
                     L Тріамцинолон (Тriamcinolone)
                     L Гідрокортизон (Hydrocortisone)
                L Фенспірид (Fenspiride)
                     L Кислота кромогліциєва (Сromoglicic acid)
                     L Кетотифен (Кetotifen)
                     L Монтелукаст (Мontelukast)
                L Дихальні аналептики
                     L Нікетамід (Nikethamide)
                     L Неферментні муколітики
                          L Ацетилцистеїн (Аcetylcysteine)
                     L Ферментні муколітики
                          L Хімотрипсин (Сhymotrypsin)
                L Муколітики непрямої дії
                     L Секретолітики
                          L Бромгексин (Вromhexine)
                     L Мукорегулятори
                          L Карбоцистеїн (Сarbocisteine)
                     L Стимулятори сурфактанту
                          L Амброксол (Аmbroxol)
                L Легеневі сурфактанти
                     L Природні фосфоліпіди (Natural phospholipids)
                L Експекторанти
                     L Гвайфенезин (Guaifenesin)
                     L Ердостеїн (Еrdosteine)
                     L Алтея лікарська (Althaea officinalis)
                     L Подорожник великий (Plantago major L.)
                     L Корінь солодки (Radix Glycyrrhizae)
                     L Листя плюща (Hederae helic)
                     L Бутамірат (Вutamirate)
                     L Глауцин (Glaucine)
                     L Декстрометорфан (Dextromethorphan)
                     L Леводропризин (Levodropropizine)
                     L Окселадин (Оxeladin)
                     L Преноксдіазин (Рrenoxdiazine)
           L Антибіотики
                L Анксіолітики
                     L Діазепам (Diazepam)
                     L Хлордіазепоксид (Chlordiazepoxide)
                     L Нітразепам (Nitrazepam)
                     L Оксазепам (Oxazepam)
                     L Медазепам (Medazepam)
                     L Клоназепам (Сlonazepam)
                     L Альпразолам (Alprazolam)
                     L Зопіклон (Zopiklon)
                     L Золпідем (Zolpidem)
                     L Залеплон (Zaleplon)
                     L Буспірон (Buspirone)
                L Антипсихотики
                     L Хлорпромазин (Chlorpromazine)
                     L Трифлуоперазин (Тrifluoperazine)
                     L Флуфеназин (Fluphenazine)
                     L Тіоридазин (Thioridazine)
                     L Хлорпротиксен (Chlorprothixene)
                     L Зуклопентиксол (Zuclopenthixol)
                     L Флюпентиксол (Flupenthixol)
                     L Кветіапін (Quetiapine)
                     L Клозапін (Clozapine)
                     L Оланзапін (Olanzapin)
                     L Зипразидон (Ziprasidone)
                     L Рисперидон (Risperidone)
                     L Паліперидон (Paliperidone)
                     L Галоперидол (Haloperidol)
                     L Аріпіпразол (Aripiprazole)
                     L Сертиндол (Sertindol)
                     L Сульпірид (Sulpiride)
                     L Амісульприд (Amisulpride)
                L Антидепресанти
                     L Іміпрамін (Imipramine)
                     L Кломіпрамін (Clomipramine)
                     L Амітриптилін (Amitriptyline)
                     L Доксепін (Doxepin)
                     L Тіанептин (Tianeptine)
                     L Агомелатин (Agomelatine)
                     L Циталопрам (Citalopram)
                     L Сертралін (Sertralin)
                     L Пароксетин (Paroxetine)
                     L Есциталопрам (Escitalopram)
                     L Флуоксетин (Fluoxetine)
                     L Дулоксетин (Duloxetine)
                     L Флувоксамин (Fluvoxamine)
                     L Венлафаксин (Venlafaxine)
                     L Мілнаципран (Milnacipran)
                     L Мапротилін (Maprotiline)
                     L Міансерин (Mianserin)*
                     L Міансерин (Mianserin)
                     L Міртазапін (Mirtazapine)
                     L Пірацетам (Piracetam)
                     L Прамірацетам (Pramiracetam)
                     L Піритинол (Pyritinol)
                     L Цинаризин (Cinnarizine )
                     L Донепезил (Donepezile)
                     L Галантамін (Galantamine)
                     L Мемантин (Memantine)
                     L Біпериден (Biperiden)
                     L Тригексифенідил (Trihexyphenidyl)
                     L Бромокриптин (Вromocriptine)
                     L Ропінірол (Ropinirole)
                     L Фенітоїн (Phenytoin)
                     L Карбамазепін (Сarbamazepine)
                     L Етосуксимід (Еthosuximide)
                     L Кислота вальпроєва (Valproic acid)
                     L Фенобарбітал (Рhenobarbital)
                     L Ламотриджин (Lamotrigine)
                     L Габапентин (Gabapentin)
                     L Прегабалін (Рregabalin)
                     L Топірамат (Topiramate)
                     L Топірамат (Topiramate)
                     L Літій (Lithium)
                     L Метилфенідат (Methylphenidate)
                L Психолептичні засоби
                     L Антипсихотичні засоби
                          L Левомепромазін (Levomepromazine)
                          L Хлорпромазин (Chlorpromazine)
                          L Інші антипсихотичні лікарські засоби
                     L Анксіолітики
                          L Гідазепам (Hydazepam)
                          L Гідроксизин (Hydroxyzine)
                          L Тофізопам (Tofisopam)
                          L Феназепам (Phenazepam)
                          L Мебікар (Mebicar)
                          L Інші анксіолітики
                          L Мідазолам (Midazolam)
                          L Пасифлора (Pasiflora incarnata)
                     L Тіопентал натрію (Thiopental sodium)
                     L Натрію оксибутират (Natrii oxybutyras)
                          L Нікотин (Nicotine)
                          L Бупропіону гідрохлорид (Bupropion hydrochloride)
                          L Цитизин (Cytіsine)
                          L Дисульфірам (Disulfiram)
                          L Налтрексон (Naltrexon)
                          L Ондансентрон (Ondansetron)
                          L Ціанамід (Cianamid)
                          L Гліцин (Glycine)
                          L Бупренорфін (Buprenorphine)
                          L Метадон (Methadone)
                          L Гідроморфон (Hydromorphone)
                L Психоаналептики
                     L Антидепресанти
                          L Гіперицин (Hypericine)
                          L Вінпоцетин (Vinpocetin)
                          L Пірацетам (Piracetam)
                          L Гінкго білоба (Ginkgo biloba)
                L Протиепілептичні засоби
                     L Бензобарбітал (Benzobarbital)
                L Антипаркінсонічні засоби
                     L Біперіден (Biperiden)
                     L Тригексифенiдил (Trihexyphenidyl)
                     L Калію перманганат (Potassium permanganate)
                     L Налоксон (Naloxone)
                     L Натрію тіосульфат (Sodium thiosulfate)
                     L Комбіновані антидоти
                     L Декскетопрофен (Dexketoprofen)
                     L Кетопрофен (Ketoprofen)
                     L Піроксикам (Piroxicam)
                     L Метамізол натрію (Metamizole sodium)
                     L Нефопам (Nefopam)
                     L Аміак (Ammonia)
                     L Антраль (Antral)
                     L Камфора (Camphora)
                     L Кислота глутамінова (Glutamic acid)
                     L Сульфокамфокаїн (Sulfocamphocain)
                L Антимікробні засоби
                          L Доксициклін (Doxycycline)
                          L Ампіцилін (Ampicillin)
                          L Амоксицилін (Amoxicillin)
                          L Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)
                          L Цефазолін (Cefazolin)
                          L Цефуроксим (Cefuroxime)
                          L Цефотаксим (Cefotaxime)
                          L Цефтазидим (Ceftazidime)
                          L Цефтріаксон (Ceftriaxone)
                          L Цефепім (Cefepime)
                          L Меропенем (Meropenem)
                          L Спіраміцин (Spiramycin)
                          L Кларитроміцин (Clarithromycin)
                          L Азитроміцин (Azithromycin)
                          L Кліндаміцин (Clindamycin)
                          L Офлоксацин (ОfІохасіn)
                          L Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)
                          L Норфлоксацин (Norfloxacin)
                          L Ванкоміцин (Vancomycin)
                L Нейропротектори
                     L Донепезил (Donepezile)
                     L Мемантин (Memantine)
                     L Церебролізин (Cerebrolysin)
                     L Прамірацетам (Pramiracetam)
                     L Цитиколін (Citicoline)
                     L Кислота тіоктова (Tioctic acid)
                     L Галантамін (Galantamine)
                     L Холіну альфосцерат (Choline alfoscerate)
                     L Німодипін (Nimodipine)
                     L Пірацетам (Piracetam)
                     L Вінкамін (Vincamine)
                     L Кислота гопантенова (Hopatenic acid )
                     L Фенібут (Phenibut)
                     L Комбіновані нейропротектори
                L Судинні препарати
                     L Вінпоцетин (Vinpocetin)
                     L Цинаризин (Cinnarizine)
                     L Пікамілон (Picamilone)
                     L Гінкго білоба (Ginkgo biloba)
                L Транквілізатори
                     L Мебікар (Mebicar)
                     L Гідазепам (Hydazepam)
                     L Афобазол (Afobazol)
                L Розсмоктуючі
                     L Калію йодид (Potassium iodide)
                     L Гіалуронідаза (Hyaluronidase)
                     L Алое (Aloe)
                     L Плазмол (Plasmol)
                L Ангіопротектори
                     L Діосмін (Diosmin)
                     L Троксерутин (Troxerutin)
                     L Лізин (Lysine)
                     L Комбіновані ангіопротектори
                L Антиастенічні препарати
                     L Сальбутіамін (Sulbutiamine)
                     L Фенотропил (Phenotropil)
                     L Ентроп (Entrop)
                     L Мексидол (Mexidol)
                L Антиспастичні
                L Гістамінні препарати
                     L Бетагістин (Betahistine)
                     L Піридостигмін (Pyridostigmin)
                     L Неостигмін (Neostigmine)
                     L Іпідакрин (Ipidakrin)
                     L Доксиламін (Doxylamine)
                     L Протефлазід (Proteflazidum)
                     L Піридоксин (Pyridoxine)
                     L Тіамін (Thiamine)
                     L Рибофлавін (Riboflavin)
                     L Токоферол (Tocopherol)
                     L Кислота аскорбінова (Ascorbic acid)
                     L Бензобарбітал (Benzobarbital)
                     L Актовегін (Actovegin)
                     L Солкосерил (Solkoseryl)
                     L Солкосерил (Solkoseryl)
                     L Дофамінергічні лікарські засоби
                          L Амантадин (Amantadine)
                          L Бромокриптин (Вromocriptine)
                          L Прамірапексол (Pramipexole)
                          L Пірибедил (Piribedil)
                          L Селегілін (Selegiline)
                     L Центральні холіноблокатори
                          L Тригексифенідил (Trihexyphenidyl)
                          L Ентакапон (Entacapone)
                     L Ботулотоксин (Botulinum Toxin)
                     L Баклофен (Baclofen)
                     L Кортексин (Cortexin)
                          L Леветірацетам (Levetiracetam)
                          L Нейролептики
                               L Левомепромазин (Levomepromazine)
                          L Антидепресанти
                          L Транквілізатори
                               L Феназепам (Phenazepam)
                          L Судинні засоби
                          L β-блокатори
                          L Агоністи рецепторів серотоніну
                               L Пізотифен (Рizotifen)
                          L Протиепілептичні
                          L Антагоністи кальцієвих каналів
                          L Анальгетики
                          L Нестероїдні протизапальні засоби
                               L Кислота мефенамінова (Mefenamic acid)
                          L Алкалоїди ріжків
                          L Агоністи рецепторів серотоніна
                               L Суматриптан (Sumatriptan)
                               L Золмітриптан (Zolmitriptan)
                     L Нестероїдні протизапальні засоби
                          L Рофекоксиб (Rofecoxib)
                     L Глюкокортикоїди
                     L Протисудомні засоби
                     L Антихолінестеразні засоби
                     L Вітаміни
                     L Метаболічні
                     L Цитохром С (Cytochrom C)
                L Інсуліни
                          L Інсулін людини (Іnsulin human)
                          L Інсулін свинячий (Іnsulin pork)
                          L Інсулін аспартат (Іnsulin aspart)
                          L Інсулін глюлізин (Іnsulin glulisine)
                          L Інсулін людини (Іnsulin human)
                          L Інсулін свинячий (Іnsulin (pork))
                          L Інсулін людини (Іnsulin human)
                          L Інсулін свинячий (Іnsulin pork)
                          L Інсулін гларгін (Іnsulin glargine)
                          L Інсулін детемір (Іnsulin detemir)
                     L Бігуаніди
                          L Метформін (Metformin)
                     L Похідні сульфонілсечовини
                          L Глібенкламід (Glibenclamide)
                          L Гліпізид (Glipizidе)
                          L Гліквідон (Gliquidone)
                          L Гліклазид (Gliclazidе)
                          L Глімепірид (Glimepiridе)
                     L Інгібітори альфа-глікозидази
                          L Акарбоза (Аcarbosе)
                          L Розиглітазон (Rosiglitazonе)
                          L Піоглітазон (Pioglitazonе)
                     L Інші цукрознижуючі засоби
                          L Репаглінід (Repaglinidе)
                          L Ексенатид (Еxenatide)
                L Глюкагон (Glucagon)
                L Глюкоза (Glucose)
                L Тиреоїдні гормони
                     L Левотироксин натрію (Levothyroxine sodium)
                     L Тиротропін (Тhyrotropine alfa)
                L Антитиреоїдні засоби
                     L Тіамазол (Тhiamazolе)
                L Препарати йоду
                     L Калію йодид (Potassium iodide)
                L Глюкокортикоїди
                     L Бетаметазон (Betamethasone)
                     L Дексаметазон (Dexamethasone)
                     L Метилпреднізолон (Methylprednisolone)
                     L Преднізолон (Рrednisolone)
                     L Преднізон (Рrednisone)
                     L Тріамцинолон (Тriamcinolone)
                     L Гідрокортизон (Hydrocortisone)
                L Мінералокортикоїди
                     L Флудрокортизон (Fludrocortisone)
                     L Естрогени
                     L Антагоністи рецепторів естрогенів
                          L Ралоксифен (Raloxifene)
                     L Інгібітори ферментів
                     L Гестагени
                     L Тестостерон
                     L Антагоністи рецепторів андрогенів
                     L Інгібітори ферментів
                L Анаболічні стероїди
                     L Аналоги соматостатину
                          L Октреотид (Octreotide)
                          L Ланреотид (Lanreotide)
                          L Цетрорелікс (Cetrorelixe)
                     L Тиротропін альфа (Тhyrotropine alfa)
                     L Соматропін (Somatropine)
                     L Пегвісомант (Pegvisomant)
                     L Десмопресин ( Desmopressine)
                     L Демокситоцин (Demoxytocine)
                     L Окситоцин (Oxytocine)
                     L Гонадотропні гормони
                L Патогенетична терапія
                          L Ергокальциферол (Ergocalciferolе)
                          L Дигідротахістирол (Dihydrotachysterolе)
                          L Альфакальцидол (Alfacalcidolе)
                          L Кальцитріол (Calcitriolе)
                          L Холекальциферол (Cholecalciferolе)
                     L Препарати кальцію
                          L Кальцію глюконат (Calcium gluconate)
                          L Кальцію карбонат (Calcium carbonate)
                          L Кальцію лактат (Calciі lactate)
                          L Кальцію гліцерофосфат (Calcium glycerophosphate)
                          L Комбіновані препарати кальцію
                     L Препарати фтору
                          L Натрію фторид (Sodium fluoride)
                L Симптоматична терапія
                L Гіпоглікемічна кома
                L Гіперглікемічна кома
                     L Гіперлактацидемічна кома
                L Сульфасалазин (Sulfasalazine)
           L Імуносупресанти
                L Азатіоприн (Azathioprine)
                L Лефлуномід (Leflunomide)
                L Метотрексат (Methotrexate)
           L Алкілуючі сполуки
                L Циклофосфамід (Cyclophosphamide)
                L Хлорохін (Chloroquine)
           L Біологічні агенти
                     L Інфліксімаб (Infliximab)
                     L Ритуксімаб (Rituximab)
                          L Диклофенак (Diclofenac)
                          L Індометацин (Indometacin)
                          L Кеторолак (Ketorolac)
                     L Похідні пропіонової кислоти
                          L Ібупрофен (Ibuprofen)
                     L Оксиками
                          L Мелоксикам (Meloxicam)
                     L Інші протизапальні засоби
                          L Німесулід (Nimesulid)
                     L Коксиби
                          L Целекоксиб (Celecoxib)
                          L Вальдекоксиб (Valdecoxib)
                          L Парекоксиб (Parecoxib)
                          L Глюкозамін (Glucosamine)
                          L Хондроїтин сульфат (Chondroitine sulfate)
                          L Діацереїн (Diacerein)
                     L Специфічні протиревматичні засоби
                          L Пеніциламін (Penicillamine)
                          L Ауротіомалат натрію (Sodium aurothiomalate)
                     L Алопуринол (Allopurinol)
                     L Кислота алендронова (Аlendronic acid)
                     L Стронцію ранелат (Strontium ranelate)
                     L Кальцитонін (Calcitonin)
           L Анальгетики
                L Парацетамол (Paracetamol)
                L Бетаметазон (Betamethasone)
                L Преднізолон (Prednisolone)
                L Толперизон (Tolperisone)
                     L Тізанидин (Tizanidine)
                L Алпростадил (Alprostadil)
                L Ілопрост (Iloprost)
                     L Гідрокортизон (Hydrocortisone)
                     L Бетаметазон (Betamethasone)
                     L Клобетазол (Clobetasolе)
                     L Флуоцинолон (Fluocinolone)
                     L Флутиказон (Fluticasone)
                     L Мометазон (Mometasone)
                     L Тріамцинолон (Triamcinolone)
                     L Метилпреднізолон (Methylprednisolone)
                     L Мупіроцин (Mupirocin)
                     L Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine)
                     L Сульфатіазол (Sulfathiazole)
                     L Кислота фузидова (Fusidic аcid)
                     L Метронідазол (Metronidazole)
                     L Тетрациклін (Tetracyclin)
                     L Хлорамфенікол (Chloramphenicol)
                     L Сульфаніламід (Sulfanilamid
                     L Цетримід (Cetrimide)
                     L Біфоназол (Bifonazole)
                     L Клотримазол (Clotrimazole)
                     L Еконазол (Econazole)
                     L Гризеофульвін (Griseofulvin)
                     L Ізоконазол (Isoconazole)
                     L Кетоконазол (Ketoconazole)
                     L Метиленовий Синій (Methylenblau)
                     L Міконазол (Miconazole)
                     L Нафтифін (Naftifine)
                     L Ністатин (Nystatin)
                     L Кислота саліцилова (Salicylic Acid)
                     L Тербінафін (Terbinafine)
                     L Кислота ундециленова (Undecylenic acid)
                     L Хлорхінальдол (Chlorquinaldol)
                          L Етоній (Aethonium)
                          L Кислота борна (Boric acid)
                          L Хлоргексидин (Chlorhexidine)
                          L Етанол (Ethanol)
                          L Хлорофіліпт (Chlorophyllipt)
                          L Перекис водню (Hydrogen peroxide)
                          L Йод (Iodine)
                          L Мiрамiстин (Myramistin)
                          L Нітрофурал (Nitrofural)
                          L Перманганат калію (Potassium Permanganate)
                          L Повідон-йод (Povidone-Iodine)
                          L Натрію хлорид (Sodium Chloride)
                          L Діамантовий зелений (Viride nitens)
                          L Ектерицид (Ectericid)
                     L Інсектицидні засоби
                          L Бензилбензоат (Benzyl Benzoate)
                          L Перметрин (Permethrin)
                          L Комбіновані інсектицидні засоби
                     L Метоксален (Methoxsalen)
                     L Циклоспорин (Ciclosporin)
                     L Ефалізумаб (Efalizumab)
                     L Метотрексат (Methotrexate)
                     L Лефлюномід (Leflunomide)
                     L Кальцитріол (Calcitriol)
                     L Дьоготь кам’яновугільний (Coal Tar)
                     L Диметинден (Dimetindene)
                     L Дифенгідрамін (Diphenhydramine)
                     L Лідокаїн (Lidocaine)
                          L Бензоїл пероксид (Benzoyl peroxide)
                          L Кислота азелаїнова (Azelaic acid)
                     L Антибактеріальні засоби
                          L Еритроміцин (Erythromycin)
                          L Кліндаміцин (Clindamycin)
                     L Ретиноїди
                     L Інші препарати
                L Засоби із захисною дією
                     L Цинку оксид (Zinc Oxide)
                     L Цинку піритіонат (Pyrithione zink)
                     L Вазелін (Vaseline)
                     L Гліцерин (Glycerol)
                     L Нафталанова олія (Naftalan oil)
                     L Бензилпеніциліну (Benzylpenicillin)
                     L Комбіновані препарати
                L Тетрацикліни
                     L Доксициклін (Doxycycline)
                L Макроліди
                     L Еритроміцин (Erythromycin)
                     L Спіраміцину (Spiramycin)
                     L Джозаміцин (Jozamycin)
                     L Бензилпеніциліну (Benzylpenicillin)
                     L Ампіцилін (Ampicillin)
                     L Цефтрiаксон (Ceftriaxone)
                     L Цефотаксим (Cefotaxime)
                     L Спектиноміцин (Spectinomycin)
                L Фторхіноліни
                     L Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)
                     L Офлоксацин (Ofloxacin)
                L Тетрацикліни
                     L Доксициклін (Doxycycline)
                     L Тетрациклін (Tetracyclin)
                L Макроліди
                     L Азитроміцин (Azithromycin)
                     L Джозаміцин (Jozamycin)
                     L Спіраміцин (Spiramycin)
                L Ацикловір (Aciclovir)
                L Валацикловір (Valaciclovir)
                L Фамцикловір (Famciclovir)
                L Протефлазід (Proteflazidum)
                L Флавозід (Flavozidum)
                L Інгаляційні анестетики
                     L Диетиловий етер (Aether pro narcosi)
                     L Ізофлуран (Isofluran)
                     L Азоту закис (Dinitrogen oxyde)
                     L Тіопентал натрію (Thiopental sodium)
                     L Кетамін (Ketamine)
                     L Пропофол (Propofol)
                     L Натрію оксибутират (Natrii oxybutyras)
                     L Мідазолам (Midazolam)
                     L Прокаїн (Procaine)
                L Аміди
                     L Бупівакаїн (Bupivacaine)
                     L Лідокаїн (Lidocaine)
                     L Мепівакаїн (Mepivacaine)
                     L Комбіновані аміди
                L Алкалоїди кураре
                     L Алкуроній (Alcuronium)
                L Похідні хіноліну
                     L Суксаметоній (Suxamethonium)
                     L Векуронію бромід (Vecuronium bromide)
                     L Піпекуронію бромід (Pipecuronium bromide)
                     L Рокуронію бромід (Rocuronium bromide)
                     L Атракуріум (Atracurium)
                L Інші міорелаксанти
                     L Баклофен (Baclofen)
                L Білкові фракції крові
                L Препарати декстрану
                     L Декстран-40 (Dextran-40)
                     L Декстран - 70 (Dextran-70)
                     L Неогемодез (Neohaemodese)
                L Препарати желатину
                     L Хетакрохмаль 450 000/ 0,7 (Hetastarch 450 000/ 0,7)
                L Електроліти
                     L Натрію хлорид (Sodium chloride)
                     L Магнію сульфат (Magnesium sulfate)
                     L Кальцію хлорид (Calcium chloride)
                     L Комбіновані електроліти
                     L Амінокислоти
                     L Олія соєва (Soybean oil)
                     L Розчин глюкози 5 % (Solutio glucose 5%)
                     L Розчин глюкози 10 % (Solutio glucose 10%)
                     L Комбіновані розчини
                L Манітол (Mannitol)
                L Ентеросорбенти
                     L Гідролізований лігнін
                L Гемосорбенти
                     L Гемосорбент ’’Овосорб’’
                L Антибіотики
                     L Натаміцин (Natamycin)
                     L Кліндаміцин (Clindamycin)
                     L Комбіновані антибіотики
                L Похідні хіноліну
                     L Хлорхінальдол (Chlorquinaldol)
                     L Декваланій (Dequalinium)
                L Похідні імідазолу
                     L Метронідазол (Metronidazole)
                     L Клотримазол (Clotrimazole)
                     L Міконазол (Miconazole)
                     L Еконазол (Econazole)
                     L Ізоконазол (Isoconazole)
                     L Кетоконазол (Ketoconazole)
                     L Фентиконазол (Fenticonazole)
                     L Бутоконазол (Вutoconazole)
                     L Омоконазол (Оmoconazole)
                     L Сертаконазол (Sertaconazol)
                     L Ніфурател (Nifuratel)
                     L Хлоргексидин (Chlorhexidine)
                     L Флуренізид (Flurenizide)
                     L Повідон-йод (Povidone-iodine)
                L Алкалоїди ріжків
                     L Метилергометрин (Methylergometrine)
                     L Ергометрин (Ergometrine)
                L Простагландини
                     L Динопрост (Dinoprost)
                     L Динопростон (Dinoprostone)
                     L Мізопростол (Misoprostol)
                L Гексопреналін (Hexoprenaline)
                L Атосибан (Atociban)
                L Вагінальні контрацептиви
                     L Бензалконію хлорид (Вenzalkonium chloride)
                     L Декаметоксин (Decametoxin)
                L Бромокриптин (Вromocriptine)
                L Каберголін (Сabergolinum)
                L Бета-аланін (Вeta alanin)
                L Сигетин (Sygethin)
                     L Лінестренол (Lynestrenol)
                     L Левоноргестрел (Levonorgestrel)
                     L Медроксипрогестерон (Medroxyprogesterone)
                L Естрогени
                     L Етинілестрадіол (Ethinylestradiol)
                     L Естрадіол (Estradiol)
                     L Естріол (Estriol)
                     L Естрон (Estrone)
                     L Проместрієн (Promestriene)
                     L Гексестрол (Hexestrol)
                L Гестагени
                     L Похідні прегнену
                          L Гідроксипрогестерон (Hydroxyprogesterone)
                          L Прогестерон (Progesterone)
                     L Похідні прегнадієну
                          L Дидрогестерон (Dydrogesterone)
                     L Похідні естрену
                          L Норетистерон (Norethisterone)
                          L Лінестренол (Lynestrenol)
                          L Тиболон (Tibolone)
                     L Гонадотропні гормони
                          L Хоріонічний гонадотропін (Chorionic gonadotropin)
                          L Урофолітропін (Urofollitropin)
                          L Фолітропін альфа (Follitropin alfa)
                          L Фолітропін бета (Follitropin beta)
                          L Лютропін альфа (Lutropin alfa)
                     L Синтетичні стимулятори овуляції
                          L Кломіфен (Clomifenе)
                     L Ципротерон (Cyproterone)
                     L Даназол (Danazol)
                     L Препарати циміцифуги
                     L Міфепристон (Mifepristone)
                          L Цефпіром (Cefpirome)
                          L Флуцитозин (Flucytosine)
                          L Каспофунгін (Caspofungin)
                     L Антимікробні засоби інших груп
                          L Діоксидин (Dioxydine)
                          L Нітроксолін (Nitroxoline)
                          L Амінітрозол (Aminitrozole)
                          L Піроксикам (Piroxicam)
                     L Засоби, що діють на мікобактерії
                     L Алопуринол (Allopurinol)
                     L Альфа¹- адреноблокатори
                          L Альфузозин (Alfuzosin)
                          L Тамсулозин (Tamsulosin)
                          L Теразозин (Terazosin)
                     L Інгібітори 5-альфа-редуктази
                          L Фінастерид (Finasteride)
                          L Дутастерид (Dutasteride)
                          L Сереноа репенс (Serenoa repens)
                          L Слива африканська (Pygeum africanum)
                          L Оксибутинін (Oxybutynin)
                          L Толтеродин (Tolterodine)
                          L Соліфенацин (Solifenacin)
                          L Дистигмін (Distigmine)
                          L Дицикламін (Dicyclomine)
                     L Леспедеза головчаста (Lesoedaza capitata)
                     L Йогексол (Iohexol)
                     L Йопромід (Iopromide)
                     L Амідотризоат натрію (Amidotrizoate sodium)
                     L Фентиконазол (Fenticonazole)
                     L Бутоконазол (Butoconazole)
                     L Омоконазол (Omoconazole)
                     L Сертаконазол (Sertaconazol)
                     L Бета-аланін (Beta-alanin)
                L Протизапальні засоби
                     L Напроксен (Naproxen)
                     L Бензидаміне (Benzydamine)
                     L Тестостерон (Testosterone)
                     L Местеролон (Mesterolone)
                     L Метандієнон (Metandienone)
                     L Алое (Aloe)
                     L Екстракт плаценти
                     L Йохімбе (Yohimbine)
                     L Сильденафіл (Sildenafil)
                     L Тадалафіл (Tadalafil)
                     L Варденафіл (Vardenafil)
                L Антибактеріальні засоби
                L Антикоагулянти
                L Спазмолітики
                L Імуносупресанти
                L Протималярійні препарати
                L Біологічні агенти
                     L Севеламер (Sevelamer)
                L Антианемічні засоби
                L Препарати заліза
                          L Заліза фумарат (Ferrous fumarate)
                          L Заліза глюконат (Ferrous gluconate)
                          L Заліза хлорид (Ferrous chloride)
                          L Заліза сульфат (Ferrous sulfate)
                          L Заліза сахарат (Ferri Saccharati)
                          L Заліза гідроксид (Ferrous hydroxydi)
                          L Заліза оксид (Ferrous oxydi)
                          L Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)
                          L Метилкобаламін (Methylcobalamin)
                     L Фолієва кислота та її похідні
                          L Кислота фолієва (Folic acid)
                     L Губка гемостатична с амбеном
                L Препарати вітаміну К
                     L Менадіон (Menadione)
                     L Етамзилат (Etamsylate)
                L Інгібітори фібринолізу
                     L Кислота амінокапронова (Aminocapronic acid)
                     L Кислота транексамова (Тranexamic acid)
                     L Апротинін (Aprotinin)
                L Антикоагулянти
                     L Феніндіон (Phenindione)
                     L Варфарин (Warfarin)
                     L Аценокумарол (Аcenocoumarol)
                     L Гепарин натрію (Heparin sodium)
                     L Надропарин кальцію (Nadroparin calcium)
                     L Еноксапарин натрію (Enoxaparin sodium)
                     L Далтепарин (Dalteparine)
                     L Фондапаринукс (Fondaparinux)
                L Антиагреганти
                     L Клопідогрель (Clopidogrel)
                     L Тиклопідин (Ticlopidine)
                     L Дипіридамол (Dipyridamole)
                     L Ептіфібатід (Eptifibatide)
                L Фібринолітики
                     L Стрептокіназа (Streptokinase)
                     L Урокіназа (Urokinase)
                     L Альтеплазе (Alteplase)
                     L Фібринолізин (Fibrinolysin)
                     L Тенектеплаза (Tenecteplase)
                L Антибіотики
                     L Пеніциліни
                          L Бензилпеніциллін (Benzylpenicillin)
                          L Ампіцилін (Ampicillin)
                          L Оксацилін (Oxacillin)
                          L Амоксицилін (Amoxicillin)
                          L Ампіцилін + сульбактам (Ampicillin + sulbactam)
                     L Цефалоспорини
                          L Цефуроксим (Cefuroxime)
                          L Цефокситин (Cefoxitin)
                          L Цефоперазон (Cefoperazone)
                          L Цефотаксим (Cefotaxime)
                          L Цефтриаксон (Ceftriaxone)
                          L Цефтазидим (Ceftazidime)
                          L Цефоперазон + сульбактам (Cefoperazone + sulbactame)
                     L Аміноглікозиди
                          L Амікацин (Amikacin)
                          L Тобраміцин (Tobramycin)
                          L Нетилміцин (Netilmicin)
                     L Глікопептиди
                          L Ванкоміцин (Vancomycin)
                     L Лінкозаміни
                          L Кліндаміцин (Clindamycin)
                     L Оксазолідини
                          L Лінезолід (Linezolid)
                          L Колістин (Colistin)
                L Протигрибкові засоби
                     L Флуконазол (Fluconazole)
                     L Флуцитозин (Flucytosine)
                L Протипротозойні засоби
                     L Метронідазол (Metronidazole)
           L Діуретики
           L Пробіотики
           L Антидоти
                L Ліпін (Lipin)
                L Антибактеріальні засоби
                     L Антибіотики
                          L Хлорамфенікол (Chloramphenicol)
                          L Ломефлоксацин (Lomefloxacin)
                          L Офлоксацин (Ofloxacin)
                          L Левофлоксацин (Levofloxacin)
                          L Тетрациклін (Tetracyclin)
                          L Гентаміцин (Gentamycin)
                          L Тобраміцин (Tobramycin)
                          L Еритроміцин (Erythromycin)
                     L Сульфаніламіди
                          L Сульфацетамід (Sulfacetamid)
                          L Мірамістин (Мyramistin)
                          L Комбіновані препарати
                L Протигрибкові засоби
                L Противірусні засоби
                     L Ацикловір (Aciclovir)
                L Глюкокортикоїди
                     L Гідрокортизон (Hydrocortisone)
                     L Дексаметазон (Dexamethasone)
                     L Диклофенак (Diclofenac)
                     L Індометацин (Indometacin)
                     L Пілокарпін (Pilocarpine)
                     L Латанопрост (Latanoprost)
                     L Травопрост (Travoprost)
                     L Бетаксолол (Betaxolol)
                     L Тимолол (Timolol)
                     L Бринзоламід (Brinzolamid)
                L М-холіноблокатори
                     L Атропін (Atropine)
                     L Циклопентолат (Cyclopentolat)
                     L Тропікамід (Tropicamid)
                L Адреноміметики
                     L Фенілефрин (Phenylephrin)
                     L Кислота кромогліциєва (Cromoglicic acid)
                     L Емідастин (Emedastin)
                     L Олопатадин (Olopatadin)
                L Судинно-звужуючі засоби
                     L Тетризолін (Tetryzolin)
                L Проксіметакаїн (Proxymetacain)
                L Оксибупрокаїн (Oxybuprocain)
                L Флуоресцеїн (Fluorescein)
                     L Декспантенол (Dexpanthenol)
                     L Актовегін (Actovegin)
                     L Таурин (Taurin)
                     L Солкосерил (Solcoseryl)
                     L Тіотриазолін (Thiotriazolin)
                     L Гіпромелоза (Hypromellose)
                     L Карбомер (Carbomer)
                     L Калію йодид (Potassium iodide)
                     L Азапентацен (Azapentacen)
                          L Холіну саліцилат (Choline salicylate)
                          L Офлоксацин (Ofloxacin)
                          L Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)
                          L Норфлоксацин (Norfloxacin)
                          L Декаметоксин (Decametoxin)
                     L Рифаміцин (Rifamycin)
                     L Фузафунгін (Fusafungin)
                     L Фраміцетин (Framycetin)
                     L Мупіроцин (Mupirocin)
                     L Ксилометазолін (Xylomethazoline)
                     L Нафазолін (Naphazoline)
                     L Оксиметазолін (Oxymetazoline)
                     L Тетризолін (Tetryzoline)
                     L Трамазолін (Tramazoline)
                     L Фенілефрин (Рhenylephrine)
                     L Азеластин (Аzelastine)
                     L Лоратадин (Loratadine)
                     L Беклометазон (Beclometasone)
                     L Будесонід (Budesonide)
                     L Мометазон (Mometasone)
                     L Флутиказон (Fluticasone)
                     L Натрію хлорид (Sodium chloride)
                     L Морська вода (Aqua maris)
                     L Cyclamen europaeum (Cyclamen europaeum)
                     L Фенспірид (Fenspiride)
                L Антисептичні засоби
                     L Амбазон (Ambazone)
                     L Гексетидин (Hexetidine)
                     L Граміцидин С (Gramicidin С)
                     L Декаметоксин (Decametoxin)
                     L Фенол (Phenol)
                     L Флурбіпрофен (Flurbiprofen)
                     L Холіну саліцилат (Choline salicylate)
                     L Цетилпіридин (Cetylpyridinе)
                     L Комбіновані антисептичні засоби
                     L Ромашка лікарська (Matricaria chamomilla)
                     L Листя евкаліпту (Eucalyptus vitaminalis)
                     L Нагідок квіти (Calendula officinalis)
                     L Обліпихова олія (Hippophae rhamnoides)
                     L Хлорофіліпт (Chlorophyllipt)
                     L Прополіс (Propolis)
                L β-лактамні антибіотики
                     L Пеніциліни
                          L Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)
                          L Феноксиметилпеніцилін (Phenoxymethylpenicillin)
                          L Бензатинe бензилпеніцилін (Benzathine benzylpenicillin)
                          L Оксацилін (Oxacillin)
                          L Ампіцилін (Ampicillin)
                          L Амоксицилін (Amoxicillin)
                          L Комбіновані пеніциліни
                     L Цефалоспорини
                          L Цефадроксил (Cefadroxil)
                          L Цефазолін (Cefazolin)
                          L Цефалексин (Cefalexin)
                          L Цефуроксим (Cefuroxime)
                          L Цефокситин (Cefoxitin)
                          L Цефотаксим (Cefotaxime)
                          L Цефтазидим (Ceftazidime)
                          L Цефтріаксон (Ceftriaxone)
                          L Цефіксим (Cefixime)
                          L Цефоперазон (Cefoperazone)
                          L Цефподоксим (Cefpodoxime)
                          L Цефтибутен (Ceftibuten)
                          L Комбіновані цефалоспорини
                          L Цефепім (Cefepime)
                     L Карбапенеми
                          L Меропенем (Meropenem)
                L Тетрацикліни
                     L Доксициклін (Doxycycline)
                     L Тетрациклін (Tetracycline)
                L Аміноглікозиди
                     L Амікацин (Amikacin)
                     L Гентаміцин (Gentamicin)
                     L Канаміцин (Kanamycin)
                     L Нетилміцин (Netilmicin)
                L Макроліди
                     L Еритроміцин (Erythromycin)
                     L Азитроміцин (Azithromycin)
                     L Рокситроміцин (Roxithromycin)
                     L Кларитроміцин (Clarithromycin)
                     L Джозаміцин (Josamycin)
                     L Спіраміцин (Spiramycin)
                     L Мідекаміцин (Midecamycin)
                L Лінкозаміди
                     L Лінкоміцин (Lincomycin)
                     L Кліндаміцин (Clindamycin)
                L Глікопептиди
                     L Ванкоміцин (Vancomycin)
                L Оксазолідинони
                     L Оксазолідинони Лінезолід (Linezolid)
                L Інші антибіотики
                     L Хлорамфенікол (Chloramphenicol)
                     L Тейкопланін (Teicoplanin)
                     L Рифампіцин (Rifampicin)
                     L Фосфоміцин (Fosfomycin)
                     L Спектиноміцин (Spectinomycin)
                L Нітроімідазоли
                     L Метронідазол (Metronidazole)
                     L Тінідазол (Tinidazole)
                     L Орнідазол (Ornidazole)
                     L Сульфадимідин (Sulfadimidine)
                     L Сульфаніламід (Sulfanilamide)
                     L Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxine)
                     L Ко-тримоксазол (Co-trimoxasole)
                L Хінолони
                     L Кислота налідиксова (Nalidixic acid)
                     L Кислота пыпемідинова (Pipemidic acid)
                     L Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)
                     L Норфлоксацин (Norfloxacin)
                     L Офлоксацин (Ofloxacin)
                     L Левофлоксацин (Levofloxacin)
                     L Пефлоксацин (Pefloxacin)
                     L Моксифлоксацин (Moxifloxacin)
                     L Гатіфлоксацин (Gatifloxacin)
                     L Ломефлоксацин (Lomefloxacin)
                     L Спарфлоксацин (Sparfloxacin)
                L Нітрофурани
                     L Нітрофурантоїн (Nitrofurantoin)
                     L Ніфуроксазид (Nifuroxazide)
                     L Фуразидин (Furazidin)
                     L Фуразолідон (Furazolidone)
                     L Ізоніазид (Isoniazid)
                     L Рифапентин (Rifapentin)
                     L Рифабутин (Rifabutin)
                     L Рифацина (Rifacina)
                     L Піразинамід (Pyrazinamide)
                     L Етамбутол (Ethambutol)
                     L Стрептоміцин (Streptomycin)
                     L Фтивазид (Ftivazide)
                     L Феназид (Fenazid)
                     L Eтіонамід (Ethionamide)
                     L Протіонамід (Protionamide)
                     L Капреоміцин (Capreomycin)
                     L Циклосерин (Сycloserine)
                     L Теризидон (Terizidone)
                     L Клофазимін (Clofazimine)
                L Фторхінолони
                L Полієнові антибіотики
                     L Амфотерицин В (Amphotericin B)
                     L Ністатин (Nystatin)
                     L Натаміцин (Natamycin)
                L Імідазоли
                     L Кетоконазол (Ketoconazole)
                     L Міконазол (Miconazole)
                L Триазоли
                     L Флуконазол (Fluconazole)
                     L Ітраконазол (Itraconazole)
                     L Вориконазол (Voriconazole)
                     L Римантадин (Rimantadine)
                     L Озельтамивір (Oseltamivir)
                          L Ацикловір (Aciclovir)
                          L Валацикловір (Valaciclovir)
                          L Фамцикловір (Famciclovir)
                          L Імунофлазід (Immunоflazidum)
                          L Ганцикловір (Ganciclovir)
                          L Зідовудин (Zidovudine)
                          L Діданозин (Didanosine)
                          L Ламівудин (Lamivudine)
                          L Ставудин (Stavudine)
                          L Абакавір (Abacavir)
                          L Невірапін (Nevirapine)
                          L Ефавіренц (Efavirenz)
                     L Інгібітори ВІЛ-протеаз (ІВП)
                          L Індінавір (Indinavir)
                          L Нелфінавір (Nelfinavir)
                          L Атазанавір (Atazanavir)
                     L Рибавірин (Ribavirin)
                     L Хлорохін (Chloroquine)
                     L Мефлохін (Mefloquine)
                     L Метронідазол
                     L Тінідазол
                     L Орнідазол
                     L Секнідазол (Secnidazole)
                     L Інтетрікс
                     L Хлорохін
                     L Празиквантел (Praziquantel)
                          L Мебендазол (Mebendazole)
                          L Албендазол (Albendazole)
                          L Пірантел (Рyrantel)
                          L Піперазин (Piperazinie adipinate)
                          L Левамізол (Levamisole)
                          L Мебендазол
                          L Албендазол
                          L Піперазин
                          L Пірантел
                          L Мебендазол
                          L Албендазол
                L Негоспітальна пневмонія
                L Госпітальна пневмонія
           L Імуномодулятори
                L Імуноглобуліни
                     L Загальні імуноглобуліни
                     L Специфічні імуноглобуліни
                L Цитокіни
                     L Інтерферони
                          L Інтерферон альфа 2b (Interferon alfa 2b)
                          L Інтерферон бета-2а (Interferon beta-2a)
                          L Інтерферон бета-2b (Interferon beta-2b)
                          L Пегінтерферон альфа-2а (Peginterferon alfa-2a)
                          L Пегінтерферон альфа-2b (Peginterferon alfa-2b)
                L Індуктори інтерферонів
                     L Кагоцел (Кagocel)
                     L Протфенолозід (Protfenolozidum)
                     L Інозин пранобекс (Inosine pranobex)
                     L Криданімод (Cridanimod)
                     L Аміксин (Amixin)
                     L Циклоферон (Cycloferon)
                     L Амізон (Amizon)
                     L Арбідол (Arbidol)
                     L Гепон (Hepon)
                          L Тималін (Thymalin)
                          L Вілозен (Vilosen)
                          L Імунофан (Imunofan)
                          L Тимозин альфа (Thymоsin alfa)
                L Глутоксим (Glutoxim)
                     L Ліастен (Liastenum)
                     L Бронхомунал (Broncho-munal)
                     L ІРС 19® (IRS 19 ®)
                     L Імудон (Imudon)
                     L Рибомуніл (Ribomunyl)
                     L Біфіформ (Bifi-Form)
                     L Колібактерин (Colibacterinum)
                     L Лактобактерин (Lactobacterinum)
                     L Біфідумбактерин (Bifidumbacterinum)
                     L Рибонуклеїнова кислота (Ribonucleinic acid)
                     L Пивні дріжджі (Brewers Years)
                     L Енкад (Encad)
                     L Ербісол (Erbisol)
                     L Ербісол Ультрафарм (Erbisol Ultrapharm)
                     L Екстра Ербісол (Extra Erbisol)
                     L Інфламафертин (Inflamafertine)
                     L Мумійо (Mumijo)
                     L Апілак (Apilacum)
                     L Пантокрин (Pantocrin)
                     L Панавір (Panavir)
                     L Максімун (Maximmun)
                     L Ехінацея пурпурна (Echinacea purpurea)
                     L Імунін-нортон (Imunin-Norton)
                     L Женьшень (Panax ginseng)
                     L Елеутерокок (Eleutherococcus senticosus)
                          L Галавіт (Galavit)
                          L Метилурацил (Methyluracil)
                          L Глатирамер ацетат (Glatiramer acetate)
                          L Поліоксидоній (Polyoxydonium)
                L Вітаміни, мінерали
                L Імуносупресанти
                     L Природні імуносупресанти
                          L Такролімус (Tacrolimus)
                          L Циклоспорин (Ciclosporin)
                     L Синтетичні імуносупресанти
                          L Лефлуномід (Leflunomide)
                          L Кислота мікофенолова (Mycophenolic acid)
                          L Азатіоприн (Azathioprine)
                          L Еверолімус (Everolimus)
                          L Інфліксимаб (Infliximab)
                          L Ритуксимаб (Rituximab)
                L Антигістамінні препарати
                          L Диметинден (Dimetindene)
                          L Дифенгідрамін (Diphenhydramine)
                          L Клемастин (Clemastine)
                          L Мебгідрoлін (Mebhydrolin)
                          L Хіфенадин (Quifenadine)
                          L Хлоропірамін (Chloropyramine)
                          L Ципрогептадин (Cyproheptadine)
                          L Акривастин (Acrivastine)
                          L Дезлоратадин (Desloratadine)
                          L Фексофенадин (Fexofenadine)
                          L Ебастин (Ebastine)
                          L Лоратадин (Loratadine)
                          L Цетиризин (Cetirizine)
                     L Лодоксамід (Lodoxamide)
                L Імуносупресори
                     L Пімекролімус (Pimecrolimus)
                     L Алергени пилкові (Allergena e pollen)
                     L Алергени побутові (Allergena domestica)
                     L Алергени інсектні (Allergena insekta)
                L Алкілуючі засоби
                     L Бусульфан (Busulfan)
                     L Дакарбазин (Dacarbazine)
                     L Естрамустин (Estramustine)
                     L Іфосфамід (Ifosfamide)
                     L Карбоплатин (Carboplatin)
                     L Кармустин (Carmustine)
                     L Ломустин (Lomustine)
                     L Мелфалан (Melphalan)
                     L Оксаліплатин (Oxaliplatin)
                     L Поліплатиллен (Polyplatillen)
                     L Темозоломід (Temozolomide)
                     L Фотемустин (Fotemustine)
                     L Хлорамбуцил (Chlorambucil)
                     L Циклофосфамід (Cyclophosphamide)
                     L Цисплатин (Cisplatin)
                L Антиметаболіти
                     L Гемцитабін (Gemcitabine)
                     L Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide)
                     L Капецитабін (Capecitabine)
                     L Меркаптопурин (Mercaptopurine)
                     L Метотрексат (Methotrexate)
                     L Пеметрексед (Pemetrexed)
                     L Тегафур (Tegafur)
                     L Тіогуанін (Thioguanine)
                     L Флударабін (Fludarabine)
                     L Фторурацил (Fluorouracil)
                     L Цитарабін (Cytarabine)
                     L Вінбластин (Vinblastine)
                     L Вінкристин (Vincristine)
                     L Вінорельбін (Vinorelbine)
                     L Доцетаксел (Docetaxel)
                     L Етопозид (Etoposide)
                     L Іринотекан (Irinotecan)
                     L Паклітаксел (Paclitaxel)
                     L Топотекан (Topotecan)
                L Цитотоксичні антибіотики
                     L Блеоміцин (Bleomycin)
                     L Доксорубіцин (Doxorubicin)
                     L Епірубіцин (Epirubicin)
                     L Ідарубіцин (Idarubicin)
                     L Мітоксантрон (Mitoxantrone)
                     L Мітоміцин (Mitomycin)
                L Моноклональні антитіла
                     L Бевацизумаб (Bevacizumab)
                     L Цетуксимаб (Cetuximab)
                     L Прокарбазин (Procarbazine)
                     L Третиноїн (Tretinoin)
                L Ферментні препарати
                     L Аспарагіназа (Asparaginase)
                     L Пегаспаргаза (Pegaspargase)
                L Інгібітори ферментів
                     L Анастрозол (Anastrozole)
                     L Бортезоміб (Bortezomib)
                     L Гефітиніб (Gefitinib)
                     L Сорафеніб (Sorafenib)
                     L Екземестан (Exemestane)
                     L Ерлотиніб (Erlotinib)
                     L Іматиніб (Imatinib)
                     L Летрозол (Letrozole)
                L Гормони та їх аналоги
                     L Мегестрол (Megestrol)
                     L Медроксипрогестерон (Medroxyprogesterone)
                     L Бусерелін (Buserelin)
                     L Гозерелін (Goserelin)
                     L Лейпрорелін (Leuprorelin)
                     L Трипторелін (Triptorelin)
                     L Тамоксифен (Tamoxifen)
                     L Тореміфен (Toremifene)
                     L Фулвестрант (Fulvestrant)
                     L Бікалутамід (Bicalutamide)
                     L Флутамід (Flutamide)
                     L Ципротерон (Cyproteron)
                L Інтерферони
                     L Інтерферон альфа-2b (interferon alfa-2b)
                L Інтерлейкіни
                     L Інтерлейкін-2 людини (Interleukin-2)
                L Глюкокортикостероїди
                L Талідомід (Thalidomide)
                L Алемтузумаб (Alemtuzumab)
                L Анагрелід (Anagrelide)
                L Епоетин альфа (Epoetin alfa)
                L Епоетин бета (Epoetin beta)
                L Ленограстим (Lenograstim)
                L Філграстим (Filgrastim)
                L Аміфостин (Amifostine)
                L Кальцію фолінат (Calcium folinate)
                L Месна (Mesna)
                L Ондансентрон (Ondansetron)
                L Тропісетрон (Тropicetronе)
                L Мебіфон (Mebifon)
                L Фентаніл (Fentanyl)
                L УРО-БЦЖ (URO-BCG)

Нормативні документи

                L Головна медична сестра
                L Завідувач кухні (молочної)
                L Лікар
                L Лікар-акушер-гінеколог
                L Лікар-алерголог
                L Лікар-алерголог дитячий
                L Лікар-анестезіолог
                L Лікар-гастроентеролог
                L Лікар-гематолог
                L Лікар-гематолог дитячий
                L Лікар-генетик
                L Лікар-геріатр
                L Лікар-гінеколог-онколог
                L Лікар-дерматовенеролог
                L Лікар-ендокринолог
                L Лікар-імунолог
                L Лікар-імунолог дитячий
                L Лікар-імунолог клінічний
                L Лікар-інфекціоніст
                L Лікар-кардіолог
                L Лікар-комбустіолог
                L Лікар-методист
                L Лікар-нарколог
                L Лікар-нарколог дільничний
                L Лікар-невропатолог
                L Лікар-невролог дитячий
                L Лікар-нейрохірург
                L Лікар-нейрохірург дитячий
                L Лікар-невролог
                L Лікар-нефролог дитячий
                L Лікар-онколог
                L Лікар-онколог дитячий
                L Лікар-ортопед-травматолог
                L Лікар-отоларинголог
                L Лікар-офтальмолог
                L Лікар-офтальмолог дитячий
                L Лікар-педіатр
                L Лікар-педіатр дільничний
                L Лікар-педіатр-неонатолог
                L Лікар з променевої терапії
                L Лікар-психіатр
                L Лікар-психіатр дитячий
                L Лікар-психіатр дільничний
                L Лікар-психолог
                L Лікар-психотерапевт
                L Лікар-психофізіолог
                L Лікар-пульмонолог
                L Лікар-пульмонолог дитячий
                L Лікар-радіолог
                L Лікар-ревматолог
                L Лікар-рефлексотерапевт
                L Лікар-сексопатолог
                L Лікар судновий
                L Лікар-сурдолог
                L Лікар-терапевт
                L Лікар-терапевт дільничний
                L Лікар-токсиколог
                L Лікар-трансплантолог
                L Лікар-трансфузіолог
                L Лікар-уролог
                L Лікар-уролог дитячий
                L Лікар-фтизіатр
                L Лікар-фтизіатр дитячий
                L Лікар-фтизіатр дільничний
                L Лікар-хірург
                L Лікар-хірург дитячий
                L Лікар-хірург-онколог
                L Лікар-хірург-проктолог
                L Лікар-хірург судинний
                L Лікар-хірург торакальний
                L Лікар-стоматолог
                L Лікар-стоматолог дитячий
                L Лікар-стоматолог-ортодонт
                L Лікар-стоматолог-ортопед
                L Лікар-стоматолог-терапевт
                L Лікар-стоматолог-хірург
                L Провізор
                L Провізор-аналітик
                L Провізор клінічний
                L Провізор-косметолог
                L Лікар-бактеріолог
                L Лікар-вірусолог
                L Лікар з гігієни праці
                L Лікар з гігієни харчування
                L Лікар-дезінфекціоніст
                L Лікар-епідеміолог
                L Лікар із загальної гігієни
                L Лікар-паразитолог
                L Лікар-профпатолог
                L Лікар-санолог
                L Лікар-дієтолог
                L Лікар-ендоскопіст
                L Лікар-лаборант
                L Лікар-лаборант-генетик
                L Лікар-лаборант-гігієніст
                L Лікар-лаборант-імунолог
                L Лікар-патологоанатом
                L Лікар-рентгенолог
                L Лікар-статистик
                L Лікар-фізіотерапевт
           L Фахівці
                L Акушерка
                L Акушерка стаціонару
                L Інструктор-дезінфектор
                L Лаборант з бактеріології
                L Лаборант з імунології
                L Лаборант (медицина)
                L Лаборант (фармація)
                L Лікар зубний
                L Лікар-інтерн
                L Лікар-стажист
                L Оптометрист
                L Провізор-інтерн
                L Рентгенолаборант
                L Сестра медична
                L Сестра медична-анестезист
                L Сестра медична з масажу
                L Сестра медична операційна
                L Сестра медична патронажна
                L Сестра медична старша
                L Сестра медична стаціонару
                L Статистик медичний
                L Технік зубний
                L Фармацевт
                L Фельдшер
                L Фельдшер-лаборант
                L Фельдшер санітарний
                L Реєстратор медичний
                L Сестра-господарка
           L Робітники
                L Дезінфектор

Фірми

           L Біофарма
           L Дальхімфарм
           L Дарниця
           L Біокад
           L Герофарм
           L O.L.KAR. Фарм-сервіс
           L Альба Україна
           L Альта Колор
           L Амертин
           L Ананта
           L Аптека Біокон
           L Артур-К
           L БАД-Алтай
           L БаДМ
           L ВВС-Лтд (VVS)
           L Вікфарма
           L Ганза
           L Гагафарм
           L Гледфарм
           L Голден-Фарм
           L Грінвуд
           L Данфарм
           L Двс-Україна
           L Динаміка Ю ей
           L Інтерфарм
           L Інтерфарма-Київ
           L Істок-Плюс
           L Київгума
           L Компанія «ДАНА, Я»
           L Лєкфарма «Адоніс»
           L Луцькфармація
           L Людмила-Фарм
           L Мак-Фарм
           L Медфарком-Центр
           L Мітек
           L Натураліс-Україна
           L Натурфарм
           L Олфа
           L Оптіма-Фарм
           L Остер
           L Ревмофарм
           L СДМ-Фарма
           L Спасатель Плюс
           L Сфан
           L Фалбі
           L Фарма-999
           L Фармако
           L Фармлінк
           L Фра-М
           L Хмесіл
           L Едельвейс
           L Екомед
           L Ексімед
           L Ензіфарм НБЦ
           L Юлг
           L Юніфарм

Статті

Учебные материалы

Кино

Фото

Всего страниц: 3779

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.