Medcolifes
Медичний
СайтОсновні позначення та скорочення
Формуляр лікарських засобів / Основні позначення та скорочення

 • α – альфа
 • AUC – площа на графіку під кривою “концентрація - час”
 • AV – атріовентрикулярний
 • β– бета
 • Hb – рівень гемоглобіна
 • lg – імуноглобулін
 • pH – водневий показник
 • t° – температура
 • T1/2 – період напівіснування
 • а/б – антибіотик
 • а/г – антиген
 • а/т – антитіло
 • АБЗ – антибактеріальний засіб
 • АГ – артеріальна гіпертензія
 • АДФ – аденозиндифосфат
 • АКТГ – адренокортикотропний гормон
 • АЛТ – аланінамінотрансфераза
 • амп. – ампула
 • антиIgE – антиімуноглобулін Е
 • АПФ – ангіотензин-перетворюючий фермент
 • АР – алергічні реакції
 • АСТ – аспартатамінотрансфераза
 • АТ – артеріальний тиск
 • АТФ – аденозинтрифосфат
 • БА – бронхіальна астма
 • в/в – внутрішньовенне введення
 • в/м – внутрішньом’язеве введення
 • ВГА – вірусний гепатит А
 • ВГВ – вірусний гепатит В
 • ВГС – вірусний гепатит С
 • ВДШ – верхні дихальні шляхи
 • ВІЛ – вірус імунодефіциту людини
 • ВР – внутрішньоочна рідина
 • ВТ – внутрішньоочний тиск
 • г. – гострий
 • ГД – гемодіаліз
 • ГК – глюкокортикоїди
 • ГКС – глюкокортикостероїди
 • год – година
 • Гр (-) – грамнегативний  
 • Гр (+) – грампозитивний  
 • ГРВІ – гості респіраторно-вірусні інфекції
 • ГСіС – гемосорбція на іонообмінних смолах
 • ГСу – гемосорбція на активованому вугіллі
 • ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота
 • ДПК – дванадцятипала кишка
 • ЕКГ – електрокардіограма
 • ІКС – інгаляційний кортикостероїд
 • ІМ – інфаркт міокарда
 • ІХС – ішемічна хвороба серця
 • КА – карбоангідраза
 • капс. – капсули
 • крап. – краплі
 • КФК – креатинфосфокіназа
 • ЛДГ – лактатдегідрогеназа
 • ЛЗ – лікарський засіб
 • ЛФ – лужна фосфатаза
 • м/о – мікроорганізм
 • МАО – моноамінооксидаза
 • МБТ – мікобактерії туберкульозу
 • МДД – максимальна добова доза
 • МО – міжнародні одиниці
 • МПД – максимально переносима доза
 • МТІК – монометилтриазеноімідазолкарбоксаміду
 • НДШ – нижні дихальні шляхи
 • НІЗТ – нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
 • ННІЗТ – ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
 • НПЗЗ – нестероїдні протизапальні засоби
 • ОФВ1 – об’єм форсованого видиху за першу секунду
 • оч. – очні
 • п/ш – підшкірне введення
 • ПД – перитонеальний діаліз
 • ПОШвид – пікова об’ємна швидкість видиху
 • ПРВЗ – протиретровірусні засоби
 • ПТП – протитуберкульозні препарати
 • ПФ – плазмаферез
 • р/добу – кількість разів на добу
 • РА – ревматоїдний артрит
 • РЕФР – рецептор епідермального фактору росту
 • р-н – розчин
 • РНК – рибонуклеїнова кислота
 • СА – синоатріальний
 • СІТ – специфічна імунотерапія
 • СКС – системні глюкокортикостероїди
 • с-м – синдром
 • с-м WPW – синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта
 • Смакс – максимальна концентрація в плазмі
 • СНІД – синдром набутого імунодефіциту
 • СНП – сенсоневральна приглухуватість
 • СС – серцево-судинний
 • СССВ – синдром слабкості синусового вузла
 • ст.л. – столова ложка
 • табл. – таблетки
 • ФД – форсований діурез
 • ФЖЕЛ – форсована життєва ємкість легень
 • фл. – флакон
 • хв – хвилина
 • ХГА – хронічний гепатит А
 • ХГВ – хронічний гепатит В
 • ХГС – хронічний гепатит С
 • ХОЗЛ – хронічні обструктивні захворювання легенів
 • хр. – хронічний
 • ЦД – цукровий діабет
 • ЦМВ – цитомегаловірус
 • ЦНС – центральна нервова система
 • ч.л. – чайна ложка
 • ЧМТ – черепно-мозкова травма
 • ЧСС – частота серцевих скорочень
 • ШВЛ – штучна вентиляція легенів
 • ШКТ – шлунково-кишковий тракт


 

Дивіться також

Лікар з променевої терапії
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організаці ...

Гормони та їх аналоги
Гормональна терапія сьогодні набуває все більшого значення при лікуванні таких гормонозалежних злоякісних новоутворень, як рак молочної залози, рак простати та ендометрію. Гормональні препарати також ...

Лікар-невролог
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організаці ...

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.