Medcolifes
Медичний
СайтОсновні позначення та скорочення
Формуляр лікарських засобів / Основні позначення та скорочення

 • α – альфа
 • AUC – площа на графіку під кривою “концентрація - час”
 • AV – атріовентрикулярний
 • β– бета
 • Hb – рівень гемоглобіна
 • lg – імуноглобулін
 • pH – водневий показник
 • t° – температура
 • T1/2 – період напівіснування
 • а/б – антибіотик
 • а/г – антиген
 • а/т – антитіло
 • АБЗ – антибактеріальний засіб
 • АГ – артеріальна гіпертензія
 • АДФ – аденозиндифосфат
 • АКТГ – адренокортикотропний гормон
 • АЛТ – аланінамінотрансфераза
 • амп. – ампула
 • антиIgE – антиімуноглобулін Е
 • АПФ – ангіотензин-перетворюючий фермент
 • АР – алергічні реакції
 • АСТ – аспартатамінотрансфераза
 • АТ – артеріальний тиск
 • АТФ – аденозинтрифосфат
 • БА – бронхіальна астма
 • в/в – внутрішньовенне введення
 • в/м – внутрішньом’язеве введення
 • ВГА – вірусний гепатит А
 • ВГВ – вірусний гепатит В
 • ВГС – вірусний гепатит С
 • ВДШ – верхні дихальні шляхи
 • ВІЛ – вірус імунодефіциту людини
 • ВР – внутрішньоочна рідина
 • ВТ – внутрішньоочний тиск
 • г. – гострий
 • ГД – гемодіаліз
 • ГК – глюкокортикоїди
 • ГКС – глюкокортикостероїди
 • год – година
 • Гр (-) – грамнегативний  
 • Гр (+) – грампозитивний  
 • ГРВІ – гості респіраторно-вірусні інфекції
 • ГСіС – гемосорбція на іонообмінних смолах
 • ГСу – гемосорбція на активованому вугіллі
 • ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота
 • ДПК – дванадцятипала кишка
 • ЕКГ – електрокардіограма
 • ІКС – інгаляційний кортикостероїд
 • ІМ – інфаркт міокарда
 • ІХС – ішемічна хвороба серця
 • КА – карбоангідраза
 • капс. – капсули
 • крап. – краплі
 • КФК – креатинфосфокіназа
 • ЛДГ – лактатдегідрогеназа
 • ЛЗ – лікарський засіб
 • ЛФ – лужна фосфатаза
 • м/о – мікроорганізм
 • МАО – моноамінооксидаза
 • МБТ – мікобактерії туберкульозу
 • МДД – максимальна добова доза
 • МО – міжнародні одиниці
 • МПД – максимально переносима доза
 • МТІК – монометилтриазеноімідазолкарбоксаміду
 • НДШ – нижні дихальні шляхи
 • НІЗТ – нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
 • ННІЗТ – ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
 • НПЗЗ – нестероїдні протизапальні засоби
 • ОФВ1 – об’єм форсованого видиху за першу секунду
 • оч. – очні
 • п/ш – підшкірне введення
 • ПД – перитонеальний діаліз
 • ПОШвид – пікова об’ємна швидкість видиху
 • ПРВЗ – протиретровірусні засоби
 • ПТП – протитуберкульозні препарати
 • ПФ – плазмаферез
 • р/добу – кількість разів на добу
 • РА – ревматоїдний артрит
 • РЕФР – рецептор епідермального фактору росту
 • р-н – розчин
 • РНК – рибонуклеїнова кислота
 • СА – синоатріальний
 • СІТ – специфічна імунотерапія
 • СКС – системні глюкокортикостероїди
 • с-м – синдром
 • с-м WPW – синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта
 • Смакс – максимальна концентрація в плазмі
 • СНІД – синдром набутого імунодефіциту
 • СНП – сенсоневральна приглухуватість
 • СС – серцево-судинний
 • СССВ – синдром слабкості синусового вузла
 • ст.л. – столова ложка
 • табл. – таблетки
 • ФД – форсований діурез
 • ФЖЕЛ – форсована життєва ємкість легень
 • фл. – флакон
 • хв – хвилина
 • ХГА – хронічний гепатит А
 • ХГВ – хронічний гепатит В
 • ХГС – хронічний гепатит С
 • ХОЗЛ – хронічні обструктивні захворювання легенів
 • хр. – хронічний
 • ЦД – цукровий діабет
 • ЦМВ – цитомегаловірус
 • ЦНС – центральна нервова система
 • ч.л. – чайна ложка
 • ЧМТ – черепно-мозкова травма
 • ЧСС – частота серцевих скорочень
 • ШВЛ – штучна вентиляція легенів
 • ШКТ – шлунково-кишковий тракт


 

Дивіться також

Сестра медична зі стоматології
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керується чинним законодавством України про охорону] здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я, організацію стоматологічної доп ...

Центральні холіноблокатори
Центральні холіноблокатори рекомендують призначати при ХП пацієнтам молодого і середнього віку ( до 60 років) без психотичних і виражених когнітивних розладів при переважно тремтливій формі хвороби, ...

Фармасайнс Україна інк
Тел/факс (044) 288-03-64 288-03-65 235-78-48 (многоканальный). E-mail: marketing@pms.kiev.ua. 01030, Киев, ул. Пирогова, 10-в, оф.5.   ...

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.