Medcolifes
Медичний
СайтАнтикоагулянти

Антикоагулянти прямої дії
Гепарин натрію (Heparin sodium) (перегляньте розділ «Гематологія. Лікарські засоби»)
Далтепарин (Dalteparine) (перегляньте розділ «Гематологія. Лікарські засоби»)
Еноксапарин натрію (Enoxaparin sodium) (перегляньте розділ «Гематологія. Лікарські засоби»)
Надропарин кальцію (Nadroparin calcium) (перегляньте розділ «Гематологія. Лікарські засоби»)

Периферічні вазодилятатори
Пентоксифілін (Pentoxifylline) (перегляньте розділ «Кардіолоігя. Лікарські засоби»)

Похідні синтетичних пентасахаридів
Фондапаринукс (Fondaparinux) (перегляньте розділ «Гематологія. Лікарські засоби»)

Інгібітори тромбіну прямої дії

Бівалірудин (Bivalirudinum)
Фармакотерапевтична група: В01АЕ06 - антитромботичні засоби. Прямі інгібітори тромбіну.
Основна фармакотерапевтична дія: специфічний інгібітор тромбіну прямої дії, який зв’язується як з місцем перебігу каталітичного процесу, так і з аніонзв’язуючим місцем як вільного, так і зв’язаного згустку тромбіну, впливає лише на тромбін, як на прямий, так і на зв’язаний.
Показання для застосування ЛЗ: антикоагулянтна терапія при проведенні черезшкірної транслюмінальної коронарної ангіопластики (ЧТКА) і стентування.
Спосіб застосування та дози ЛЗ: препарат призначений для в/в введення; до одного фл. препарату додають 5 мл стерильної води і обережно похитують фл. до повного розчинення і отримання прозорого р-ну; із фл. відбирають 5 мл і далі розводять до загального об’єму 50 мл р-ном глюкози для ін’єкцій 5% або р-ном натрію хлориду (0,9%) для ін’єкцій до отримання кінцевої концентрації бівалірудину 5 мг/мл; дорослим та особам похилого віку рекомендована доза - 0,75 мг/кг маси тіла, яку вводять в/в болюсно, з подальшим негайним проведенням в/в інфузії зі швидкістю 1,75 мг/кг/год протягом всього періоду проведення процедури; у разі клінічної необхідності проведення інфузії може продовжуватися ще протягом 4 год після завершення процедури ЧТКА; у разі нормальної функції нирок немає необхідності коригувати дози; у разі порушеної ниркової функції дозу/швидкість інфузії необхідно відкоригувати; для оцінки активності бівалірудину можна використовувати активований час згортання (АЧЗ) - величина АЧЗ через 5 хв після болюсного введення бівалірудину в середньому становить 365±100 сек,якщо величина АЧЗ через 5 хв після введення становить менше 225 сек, то необхідне повторно болюсно ввести другу дозу 0,3 мг/кг; для того, щоб знизити ймовірність появи низьких показників активованого часу згортання, приготований концентрат і розведений р-н препарату необхідно ретельно перемішувати перед введенням і болюсну дозу необхідно вводити у формі швидкого в/в введення; якщо величина активованого часу згортання більше 225 сек, то в цьому випадку, при правильному проведенні інфузії в дозі 1,75 мг/кг, проведення подальшого моніторингу не потрібно; артеріальний катетер може бути видалений через 2 год після припинення інфузії бівалірудину без подальшого контролю АЧЗ. препарат можна застосовувати в поєднанні з інгібіторами глікопротеїнових рецепторів IIb і IIIa тромбоцитів.
Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кров і лімфатична система – кровотеча, тромбоцитопенія, анемія; імунна система – АР, анафілактична реакція, анафілактичний шок, включаючи шок з фатальним кінцем, підвищена чутливість, кропивниця; ЦНС - головний біль; серцево-судинна система - шлуночкова тахікардія, стенокардія, брадикардія; судинні порушення - тромбоз, гіпотензія, кровотеча, судинні порушення, судинні аномалії; дихальна система – задишка; ШКТ - нудота, блювання; шкіра і підшкірна тканини – висип; скелетно-м’язові порушення і порушення сполучної тканини - біль у спині; загальні порушення і реакції в місці введення - кровотеча в місці ін’єкції, біль в місці ін’єкції, біль у грудях.
Протипоказання до застосування ЛЗ: активна кровотеча або підвищений ризик кровотечі із-за розладів гемостазу і/або необоротних розладів процесу згортання крові; гіперчутливість до бівалірудину або будь-якого з компонентів препарату, або до п’явок; тяжка неконтрольована АГ і підгострий бактерійний ендокардит; тяжка ниркова недостатність (швидкість клубочкової фільтрації <30 мл/хв) і пацієнтам, що знаходяться на діалізі.
Форми випуску ЛЗ: порошок ліофілізований для приготування р-ну для ін'єкцій та інфузій по 250 мг у фл.

Торгова назва:
ІІ. Ангіокс, "Nycomed Austria GmbH" для "Nycomed", Австрія          

Антикоагулянти непрямої дії
Похідні кумаринів
Варфарин (Warfarin) (перегляньте розділ «Гематологія. Лікарські засоби»)

Похідні індандіону

Феніндіон (Phenindione) (перегляньте розділ «Гематологія. Лікарські засоби»)

Антиагреганти
Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid) (перегляньте розділ «Кардіологія. Лікарські засоби»)
Альтеплазе (Alteplase) (перегляньте розділ «Гематологія. Лікарські засоби»)

Фібринолітичні засоби

Стрептокіназа (Streptokinase) (перегляньте розділ «Гематологія. Лікарські засоби»)
Тенентеплаза (Tenecteplase) (перегляньте розділ «Гематологія. Лікарські засоби»)
Кислота амінокапронова (Aminocapronic acid) (перегляньте розділ «Гематологія. Лікарські засоби»)

Антитромбічні засоби
Дипіридамол (Dipyridamole) (перегляньте розділ «Гематологія. Лікарські засоби»)
Клопідогрель (Clopidogrel) (перегляньте розділ «Гематологія. Лікарські засоби»)
Тиклодипін (Ticlopidine) (перегляньте розділ «Гематологія. Лікарські засоби»)

Діуретики

Високоактивні діуретики
Фурасемід (Furosemid) (перегляньте розділ «Кардіолоігя. Лікарські засоби»)
Торасемід (Torasemide) (перегляньте п. розділ «Кардіологія. Лікарські засоби»)

Тіазидні діуретики
Гідрохлортиазид (Hydrochlorothiazid) (перегляньте розділ «Кардіолоігя. Лікарські засоби»)

Нетіазидні діуретики

Індапамід (Indapamide) (перегляньте п. розділ «Кардіологія. Лікарські засоби»)

Калійзберігаючі діуретики

Спіронолактон (Spironolactone) (перегляньте розділ «Кардіологія. Лікарські засоби»)
 

Дивіться також

Лоперамід (Loperamide)
Фармакотерапевтична група: А07DA03 - препарати, що пригнічують перистальтику. Основна фармакотерапевтична дія: анти перистальтична дія; зв’язується з опіатними рецепторами кишкової стінки; внас ...

Гідротальцит (Hydrotalcite)
Фармакотерапевтична група: A02AD01 - антацидні та противиразкові засоби. Основна фармакотерапевтична дія та ефекти ЛЗ: зменшує кислотність шлункового соку, зменшує або полегшує симптоми, пов’яз ...

Мебікар (Mebicar)
Фармакотерапевтична група: N05BX05 - транквілізатори Основна фармакотерапевтична дія: має помірну анксіолітичну дію; має помірну транквілізуючу (анксіолітичну) активність, усуває або послаблює відчут ...

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.