Medcolifes
Медичний
СайтПротфенолозід (Protfenolozidum)

Фармакотерапевтична група: L03АХ15 - цитокіни та імуномодулятори
Основна фармакотерапевтична дія: пряма противірусна дія; препарат отриманий з диких злаків Deschampsia caespitosa L. та Calamagrostis epigeios L; стимулює індукцію ά та γ-інтерферонів лейкоцитами людини дозозалежно; спричиняє синтез інтерферонів у високих титрах у селезінці, легенях, печінці через 3 год після його застосування; інтерфероногенна активність сироватки крові зростає впродовж 24 год, досягаючи максимуму; здатний зменшувати дію токсичних речовин на організм; покращує показники крові, детоксикаційну функцію печінки, нирок, сприяє адаптації організму до несприятливих чинників; гальмує генерацію супероксидрадикалу-аніону практично до нуля за 24 год, тобто підтримує антиоксидантний статус клітин; підвищує стійкість клітин до вільнорадикального стресу; проявляє проапоптогенний ефект на моделях апоптозу, індукованого цитотоксичними препаратами з групи інгібіторів ДНК-топоізомераз; індукує в плазмі крові синтез речовин з тирозин-подібною активністю (індукція при одноразовому застосуванні підтримується 48 год); гальмівна дія протфенолозіду на бластомний процес обумовлена посиленням ендокринної функції тимусу, нормалізацією кількісного складу Т-лімфоцитів у периферичній крові та посиленням цитотоксичної активності природних кілерів.
Показання для застосування ЛЗ: нормалізація імунного стану хворих у післяопераційному періоді; лікування вторинних імунодефіцитних станів спричинених хіміо- та променевою терапією, а також пухлинною хворобою; засіб корекції стану імунної системи з метою первинної профілактики пухлинної хвороби, особливо у випадках передракових захворювань
Спосіб застосування та дози ЛЗ: внутрішньо дорослим рекомендовано по 8 крап. р-ну 2 р/добу протягом 1 місяця або сироп по 8 мл 2 р/добу; діти з народження до 1 року - по 1 крап. р-ну на день протягом 14 днів або по 0,5 мл 2 р/добу; від 1 до 2 років - по 1 крап. р-ну 2 р/добу або сиропу по 1 мл 2 р/добу протягом 14 днів; від 2 до 4 років - 1-й тиждень – по 1 крап. р-ну 2 р/добу; з 2-го тижня - по 2 крап. р-ну 2 р/добу протягом 14 днів або сироп з 1-го по 3-й день – по 1,5 мл 2 р/добу, з 4-го – по 3 мл 2 р/добу; від 4 до 6 років - 1-й тиждень - по 2 крап. р-ну 2 р/добу; з 2-го тижня - по 3 крап. р-ну 2 р/добу протягом 14 днів або з 1-го по 3-й день - по 3 мл 2 р/добу, з 4-го дня - по 4 мл 2 р/добу; від 6 до 9 років - 1-й тиждень - по 3 крап. р-ну 2 р/добу, з 2-го тижня - по 6 крап. р-ну 2 р/добу протягом одного місяця або сироп - з 1-го по 3-й день - по 4 мл 2 рази на день; з 4-го дня - по 5 мл 2 рази на день; від 9 до 12 років - 1-й тиждень - по 4 крап. р-ну 2 р/добу; з 2-го тижня - по 7 крап. р-ну 2 р/добу протягом одного місяця або сироп з 1-го по 3-й день - по 5 мл 2 р/добу; з 4-го дня - по 6 мл 2 р/добу; старші 12 років - 1-й тиждень - по 5 крап. р-ну 2 р/добу; з 2-го тижня - по 8 крап. р-ну 2 р/добу протягом одного місяця або сироп з 1-го по 3-й день - по 5 мл 2 рази на день; з 4-го дня - по 8 мл 2 рази на день; для лікування шкіри та слизових оболонок слід наносити р-н препарату на уражену ділянку до 3 - 5 р/добу або робити аплікації, курс лікування 14 днів; в онкогінекології застосовують вагінальні тампони з р-ном протфенолозіду (72 - 75 крап. препарату розвести в 20 мл фізіологічного р-ну та проводити процедури 2 р/добу, курс лікування 14 днів.
Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ШКТ - нудота, блювання, діарея; транзиторне підвищення t° до 38°С на 3 - 10 добу терапії препаратом; АР.
Протипоказання до застосування ЛЗ: виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки в стадії загострення; гіперчутливіость до препарату та при аутоімунних захворюваннях
Форми випуску ЛЗ: крап. по 50 мл

Торгова назва:
І. Протфенолозід, ВАТ "Фітофарм"; Луганська фармацевтична фабрика ОКВП "Фармація" для ТОВ НВК "Екофарм" 
 

Дивіться також

Протиепілептичні
Кислота вальпроєва (Valproic acid) (див. розділ «Психіатрія, наркологія. Лікарські засоби») Топірамат (Topiramate) (див. розділ «Психіатрія, наркологія. Лікарські засоби») ...

Тригексифенідил (Trihexyphenidyl)
Фармакотерапевтична група: N04AA01 - протипаркінсонічні препарати. Основна фармакотерапевтична дія: виявляє сильну центральну н-холіноблокуючу дію, а також периферічну м-холіноблокуючу дію; центральн ...

Лікар-імунолог клінічний
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організаці ...

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.