Medcolifes
Медичний
СайтІмунофан (Imunofan)

Фармакотерапевтична група: L03AX12 - цитокіни та імуномодулятори
Основна фармакотерапевтична дія: імунорегулююча, детоксикацій на, гепатопротекторна дія; діюча речовина - гексапептид з молекулярною масою 836 D, який спричиняє інактивацію вільнорадикальних та перекисних сполук; його ефективність обумовлена нормалізацією функціонального стану імунної та окислювально-антиокислювальної систем організму; повністю всмоктується з місця ін’єкції та швидко розпадається на природні амінокислоти; дія починає розвиватися через 2 – 3 год (швидка фаза) і триває до чотирьох місяців (середня та повільна фази); протягом швидкої фази, тривалість якої досягає 2 – 3 доби, проявляється перш за все детоксикаційний ефект препарату; препарат нормалізує перекисне окислення ліпідів, пригнічує розпад фосфоліпідів клітинної мембрани та синтез арахідонової кислоти з подальшим зниженням рівня холестерину крові та продукції медіаторів запалення; при токсичному та інфекційному ураженнях печінки препарат попереджує цитоліз, знижує активність трансаміназ та рівень білірубіну в сироватці крові; протягом середньої фази, яка починається через 2 – 3 доби і триває до 7 - 10 діб, відбувається посилення реакцій фагоцитозу; внаслідок активації фагоцитозу можливе незначне загострення вогнищ хр. запалення, які підтримуються за рахунок персистенції вірусних або бактеріальних а/г; повільна фаза дії препарату, яка починається на 7 – 10 добу і триває до чотирьох місяців, полягає в нормалізації основних показників клітинного та гуморального імунітету, відновленні імунорегуляторного індексу, збільшенні продукції специфічних а/т; вплив препарату на продукцію специфічних противірусних та антибактеріальних а/т еквівалентний дії лікувальних вакцин; проте препарат не здійснює суттєвого впливу на продукцію реагінових а/т класу IgE та не підсилює реакцію гіперчутливості негайного типу; препарат стимулює утворення IgA при уродженій недостатності останніх; дія не залежить від продукції простагландину Е2, тому допускається призначення препарату у комбінації з протизапальними засобами як стероїдного, так і нестероїдного ряду.
Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування імунодефіцитних станів різноманітноі етіології; дорослим для ад’ювантноі терапіі при вакцинаціії проти бактеріальних та вірусних інфекцій.
Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають п/ш або в/м курсами; разова доза (добова) – 50 мкг; онкологічним хворим у схемі радикальної комбінованої терапії - 1 раз через день, курс лікування 3 – 5 ін’єкцій перед хіміопроменевою терапією та 2 – 3 ін’єкції перед операцією, з подальшим продовженням курсу з такими самими інтервалами; у складі комплексної або симптоматичної терапії хворих з розповсюдженним пухлинним процесом (III - IV стадії) різної локалізації: 1 раз через день, курс лікування 5 – 7 ін’єкцій з перервою 20 днів та повторенням курсу 2 – 3 рази; у дітей із злоякісними захворюваннями кровотворної та лімфоїдної тканини – 1 р/добу, курс лікування 10 ін’єкцій, за необхідності курс слід продовжити до 20 ін’єкцій; повторне призначення препарату слід проводити після кожного курсу хіміопроменевої терапії; у комплексній терапії дітей з папіломатозом гортані та ротоглотки: 1 раз через день, курс лікування 10 ін’єкцій; при опортуністичних інфекціях (ЦМВ та герпетична інфекції, токсоплазмоз, хламідіоз, пневмоцистоз, криптоспоридіоз) - 1 раз через 2 доби, курс лікування 10 –15 ін’єкцій; у комплексній терапії ВІЛ-інфекції - 1 р/добу, щоденно, курс лікування 10 – 15 ін’єкцій; за необхідності слід проводити повторні курси через 2 – 4 тижні; при хр. вірусному гепатиті та хр. бруцельозі: 1 раз через 3 доби, курс лікування 8 – 10 ін’єкцій; для попередження рецидивів слід проводити повторні курси кожні 4 – 6 місяців; при дифтерії – 1 р/добу, курс лікування 8 – 10 ін’єкцій; при дифтерійному бактеріоносійстві – 1 раз через 3 доби, 3 – 5 ін’єкцій; при лікуванні хворих з тяжкими опіками та симптомами токсемії, при септикотоксемії, у хірургічних пацієнтів з септичним ендокардитом, при травматичних ушкодженнях кінцівок, які не загоюються тривалий час, при гнійно-септичних ускладненнях – 1 р/добу, курс лікування 7 – 10 ін’єкцій, за необхідності курс слід продовжити до 20 ін’єкцій; при бронхо-обструктивному с-мі, холецистопанкреатиті - 1 раз через 3 доби, курс лікування 8 – 10 ін’єкцій; у разі необхідності курс слід продовжити до 20 ін’єкцій з аналогічними інтервалами; при лікуванні псоріазу - 1 раз через день, курс лікування 8 – 10 ін’єкцій; дорослим під час вакцинопрофілактики - одноразово в день вакцинації
Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР.
Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; діти до 2 років; вагітність, якщо вагітність ускладнена резус-конфліктом.
Форми випуску ЛЗ: р-н для в/м та п/ш введення, 50 мкг/мл по 1 мл в амп.

Торгова назва:
ІІ. Імунофан®, ТОВ НВП "Біонокс", Російська Федерація 
 

Дивіться також

Інозин пранобекс (Inosine pranobex)
Фармакотерапевтична група: J05AX05 - противірусні препарати для системного застосування Основна фармакотерапевтична дія: противірусна, імуномоделююча дія; діє на імунну систему та клітинну імунну відп ...

Госпітальна пневмонія
Емпірична антибактеріальна терапія хворих на «ранню» ГП без факторів ризику наявності полірезистентних штамів збудників Ймовірний збудник ...

Антихолінестеразні засоби
Іпідакрин (Ipidakrin) (перегляньте розділ «Неврологія. Лікарські засоби») ...

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.