Medcolifes
Медичний
СайтЕрбісол (Erbisol)

Фармакотерапевтична група: L03AX - цитокіни та імуномодулятори.
Основна фармакотерапевтична дія: активність препарату визначається вмістом в ньому низькомолекулярних біологічно активних пептидів, які активізують природні, еволюційно сформовані контролюючi системи організму, якi відповідають за пошук та усунення патологічних змін; активізує імунну систему на прискорення відновлення пошкоджених та знищення аномальних клітин і тканин; основний імуномодулюючий ефект препарату проявляється через дію на макрофагальну ланку, відповідальну за репарацію пошкоджених клітин та відновлення функціональної активності органів і тканин, а також через Т-кіллери, якi відповідальні за знищення пошкодженних клітин, не здатних до регенерації, або аномальних клітин (мутантних, злоякісних, клiтин-вірусоносіїв, тощо) і тканин; має імунокоригуючу дію і, при порушеннях імунологічного стану, сприяє його нормалізації, активізуючи Т-лімфоцити, Тh1-хелпери і Т-кіллери та інгiбуючи активність Тh2-хелперів і В-лімфоцитів, що важливо для відновлення балансу між клітинним та гуморальним імунітетом при онкозахворюваннях і для припинення аутоімунних процесів; залежно від імунного статусу організму, препарат коригує активність і деяких інших факторів гуморального та клітинного імунiтету, індукує синтез α-, β- і γ-інтерферонів та фактора некрозу пухлин; потенціює дію а/б, екзогених інтерферонів i, разом з тим, зменшує їх токсичну побiчну дію; при вірусних гепатитах препарат сприяє заміщенню загиблих гепатоцитів здоровими клітинами; препарат має протизапальні властивості, але лiкування хр. запальних процесiв може проходити через фазу загострення протягом 2 - 5 дiб; сприяє нормалізації функцій гепатоцитів, виявляє чіткий антиоксидантний і мембраностабілізуючий ефекти на рівні плазматичних мембран, запобігає розвитку дистрофії, цитолізу та холестазу, а також атеросклерозу при ураженнях печінки, сприяє нормалізації рівня білірубінів і трансаміназ; це призводить до зникнення астеновегетативного, диспептичного та больового с-мів; імуномодулюючий ефект починає розвиватися з 5 - 7 дня і досягає максимальних значень на 20 - 21 день, утримуючись після закiнчення прийому препарату, на тому рівні ще 8 - 10 днів; репаративна дія починає розвиватися на 2 - 3 добу лікування, а гепатопротекторний ефект проявляється після 2 - 3 ін'єкцій препарату.
Показання для застосування ЛЗ: гепатити різної етіології (включаючи вірусні, токсичні та медикаментозні), гепатопатії, гепатози, цироз печінки, виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки, ерозивні гастродуоденіти, неспецифічний виразковий коліт; ЦД; аутоімунний тиреоїдит; неспецифічні захворювання легенів (пневмонiя, хр. бронхiти), метаболічні дистрофії, ангіопатії; у комплексному лікуванні осіб, які постраждали від наслідкiв радіаційного впливу та екологiчного забруднення; алергічні та аутоімунні захворювання, включаючи БА, атопічний дерматит та атопічний ринокон’юнктивіт; функціональна недостатність, що пов'язана з віковими порушеннями діяльності печінки, імунної, нервової та серцево-судинної системи; астенічний с-м; підвищення потенції; парадонтит та парадонтоз; травматичні, післяопераційні і гнійно-септичні рани, переломи (для прискорення консолідації кісткових уламків), трофічні виразки різної етіології, діабетичні ангіопатії, пролежні; в лікуванні злоякісних новоутворень як препарат супроводу, як гепато-; імунопротектор та репарант, а в реабілітаційному та міжкурсовому періодах - також як імунокоректор та репарант, для активізації протипухлинного захисту організму.
Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/м, в/в або внутрiшньоартерiально щоденно дорослим по 2-4 мл; курс лікування - 20 діб; одноразове введення бажано призначати ввечері, перед сном, о 20 - 22 год через 2 - 3 год після їжі, а в разі дворазового введення, додатково призначають о 6-8 год за 1-2 год до їжі; курсова доза становить 40-80 мл; при гепатопатіях, загостренні запальних процесів, аутоімунних, алергічних захво-рюваннях дорослим призначають щоденно по 2 мл протягом 20 діб; при ранах, парадонтитах і парадонтозах перші 10 діб дорослим призначають по 4 мл, а наступні 10 діб - по 2 мл; при генералізованих парадонтитах додатково призначають аплікації та електрофорез препарату на ясна; дорослим з хр. обструктивнмим захворюваннями легень та БА при дихальній недостаності І ступеня - по 2 мл в/м 1 р/добу о 20-22 год перші три днi, потім 5 днів по 2 мл 2 р/добу о 17 та 20-22 год і 7 днів - по 2 мл 1 р/добу о 20-22 год; курсова доза становить 40 мл; при хр. обструктивних захворюваннях легень та БА при дихальній недостаності ІІ ступеня дорослим - протягом перших трьох днів по 2 мл 1 р/добу в/м о 20-22 год, а наступних 10 діб вводять двічі: о 17 і 20-22 год по 2 мл, потім протягом 7 днів - по 2 мл о 20-22 год, курсова доза - 60 мл; при хр. обструктивних захворюваннях легень та БА, які супроводжуються глибокими і незворотними змінами функції зовнішнього дихання з дихальною недостатнiстю III ступеня на курс лікування необхідно не менше 80 мл; хворим цієї групи препарат призначають двічі: о 17 та 20-22 год по 2 мл, курс лікування - 20 днів; при гепатитах, гепатозах, цирозі печінки, виразкових хворобах шлунка та 12-палої кишки, ерозивних гастродуоденітах, неспецифічному виразковому коліті, метаболічних дистрофіях, ушкодженнях тканин, переломах, трофічних виразках різної етіології, пролежнях, а також у реабілітаційній та відновній терапії, для підвищення фізичної активності, адаптивно-коригуючих та захисних функцій організму, для ліквідації астенічного с-му, препарат застосовують щоденно 2 р/добу: о 6-8 та 20-22 год, дорослим по 2 мл протягом 20 діб, або перші 3 доби 2 мл препарату вводять 1 р/добу о 20-22 год, а наступних 10 діб вводять двічі: о 6-8 год та 20-22 год по 2 мл, потім протягом 7 днів - по 2 мл о 20-22 год; при ЦД, аутоімунному тиреоїдиті призначають щоденно 2 р/добу по 2 мл - вранцi о 9 - 11 год та ввечері о 20 - 22 год в/в протягом 20 діб; курс лiкування можна повторювати 2 - 3 рази на рік; при онкозахворюваннях, як препарат супроводу та реабілітації при радіо-променевій терапії препарат призначають щоденно 2 р/добу дорослим по 2 мл в/м вранці о 6 - 8 год та ввечері о 20-22 год протягом 20 діб, починаючи за 1-2 дні до курсу радiопроменевої терапії; при хіміотерапії - щоденно ввечері о 20-22 год дорослим по 2 мл в/м, починаючи за 2-3 дні до курсу хіміотерапії, пiд час проведення хіміотерапії та закінчуючи на 7-12 день після проведення курсу хіміотерапії (усього 15-25 діб), а також вранці о 6 - 8 год по 2 мл в/м, починаючи за 1-2 дні до курсу хіміотерапії, пiд час проведення хіміотерапії та закінчуючи на 3-7 день після проведення курсу хіміотерапії, тобто 1-й день та останнi 4-7 днi курсу препарат можна призначати по 2 мл 1 р/добу ввечерi о 20-22 год; в дні прийому хіміопрепаратів, замість ранкової в/м ін'єкції 2-х мл препарату, доцільно вводити 4-16 мл дробно, безпосередньо перед введенням кожного цитостатика і таким же шляхом, тобто в/в або внутрішньоартеріально або внутрішньопухлинно або внутрiшньочеревинно, а о 17 год додатково в/м вводити 2 мл; розрахунок кiлькостi препарату, необхiдного для введення разом з хiмiопрепаратами, з метою запобiгання їх побiчній дії на здоровi тканини хворих, проводиться залежно вiд введенної дози хіміопрепаратів (згідно рекомендованих схем); якщо хворому перед хіміопроменевою терапією було проведено хірургічне втручання, то, починаючи з 1 - 3 дня після операції, препарат призначають в/м дорослим по 2 мл ввечері протягом 7 - 10 днів до початку курсу хіміопроменевої терапії; це доцільно також проводити у хворих з супутніми захворюваннями печінки та/або перенесеним гепатитом в анамнезі; для покращання фізичного стану хворих, через 3-5 тижнів після проведення курсу хiмiотерапії, можливе проведення курсу імунотерапії - перші 3 дні дорослим призначають 2 мл в/м 1 р/добу ввечерi о 20-22 год, а наступних 5-10 діб вводять двічі: вранцi о 6-8 год та ввечерi о 20-22 год по 2 мл, потім протягом 7 днів - по 2 мл ввечерi о 20-22 год.
Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: загострення хр. запального процесу, що у бiльшостi випадкiв є стадiєю лiкувального процесу.
Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.
Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій по 1 мл, 2 мл в амп.

Торгова назва:
І. Ербісол®, ПП "Лабораторія Ербіс" на ТОВ "Ербіс"         

Дивіться також

Тіопентал натрію (Thiopental sodium)
Показання для застосування ЛЗ: як самостійний наркотизуючний засіб (в основному при недовготривалих оперативних втручаннях), а також для вводного та базисного наркозу; застосування препарату можливо т ...

У мадонни вибору не було
У сучасному суспільстві грудне вигодовування відійшло в матерів на другий план. Вплинула на таку точку зору масована реклама замінників материнського молока - адаптованих дитячих сумішей. Слів немає, ...

Міконазол (Miconazole)
Фармакотерапевтична група: D01АC02 - протигрибковий препарат для місцевого застосування. Основна фармакотерапевтична дія та ефекти ЛЗ: фунгіцидна дія; має протигрибкову активність відносно типових д ...

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.