Medcolifes
Медичний
СайтРитуксимаб (Rituximab)

Фармакотерапевтична група: L01XC02 - протипухлинні засоби (моноклональні а/т).
Основна фармакотерапевтична дія: хімеричні моноклональні а/т миші/людини, що специфічно зв'язуються з трансмембраним а/г СD20; а/г розташований на пре-В-лімфоцитах і зрілих В-лімфоцитах, але відсутній на стовбуровихих гемопоетичних клітинах, про-В-клітинах, здорових плазматичних клітинах і здорових клітинах інших тканин, експресується більш, ніж у 95% В-клітинних неходжкінских лімфом; після зв'язування з а/т СВ20 не інтерналізується і не видаляється із клітинної мембрани в навколишнє середовище. СD20 не циркулює в плазмі у вигляді вільного а/г і тому не конкурує за зв'язування з а/т; зв'язується з а/г СD20 на В-лімфоцитах і ініціює імунологічні реакції, які викликають лізис В-клітин; можливі механізми клітинного лізису включають комплемент-залежну цитотоксичність (КЗС) і антитіло-залежну клітинну цитотоксичність (АЗКЦТ); сенсибілізує лінії В-клітинної лімфоми людини до цитотоксичної дії деяких хіміотерапевтичних препаратів; у хворих з рецидивуючою або резистентною до терапії В-клітинною неходжкінською лімфомою низького ступеня злоякісності або фолікулярною лімфомою при введенні дози 375 мг/м2 у вигляді 4 в/в інфузій, проведених з інтервалом в один тиждень сумарна частота ремісії склала 48%, повної ремісії - 6%, часткової ремісії - 42%, медіана часу до прогресування захворювання у хворих, що відповідають на терапію, дорівнювала 13 місяцям; сумарна частота ремісії у пацієнтів з гістологічними підтипами пухлини В, С й В (по класифікації ЇМ7) була вища, ніж з підтипом А (58% і 12%, відповідно); у хворих з найбільшим пухлинним вогнищем діаметром менш 5 см - вища, ніж з вогнищем діаметром більш 7 см (53% і 38%) і в хворих з хіміочутливим рецидивом - вища, ніж з хіміостійким (тривалість ремісії менша 3 місяців) (53% і 36%, відповідно); у хворих з дифузною В-великоклітинною неходжкінською лімфомою, які раніше не лікувалися і одержували стандартну хіміотерапію за схемою СНОР (циклофосфамід 750 мг/м2, доксорубіцин 50 мг/м2, вінкристин 1.4 мг/м2 максимум до 1 мг на 1 -й день, і преднізолон 40 мг/м2 на 1 - 5 добу) кожні З тижні, всього 8 циклів, або ритуксимаб в дозі 375 мг/м2 плюс схему СНОР (R-СНОР), застосування схеми R-СНОР зменшило ризик летальних наслідків, рецидивів, прогресування лімфоми, призначення нової схеми антилімфоматозної терапії подій на 48%; терапія за схемою R-СНОР мала переваги при лімфомах як низького. так і високого ступеня злоякісності; у хворих з РА (позитивним ревматоїдним фактором) спостерігалось виражене зниження його концентрації після лікування ритуксимабом; у хворих з неходжкінською лімфомою низького ступеня злоякісності або фолікулярною лімфомою, що одержували препарат шляхом в/в інфузії в дозах 125, 250 або 375 мг/м2 поверхні тіла 4 рази на тиждень, концентрації а/т у сироватці зростали у міру збільшення дози.
Показання для застосування ЛЗ: неходжкінські лімфами - рецидивуючі або стійкі до хіміотерапії В-клітинні, СВ20-позитивні неходжкінські лімфоми низького ступеня злоякісності або фолікулярні, СВ20-ПОЗИТИВНІ дифузійні В-великоклітинні неходжкінські лімфоми у комбінації з хіміотерапією за схемою СНОР; фолікулярні лімфоми ІП-ІУ стадії, стійкі до хіміотерапії або рецидивуючі (другі і подальші рецидиви після хіміотерапії), раніше неліковані фолікулярні лімфоми Ш-ІУ стадії в комбінації з СУР хіміотерапією, підтримуюча терапія фолікулярних лімфом після отримання відповіді ніа індукційну терапію; РА.
Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять шляхом в/в інфузії через окремий катетер; перед введенням препарату необхідно проводити премедикацію, що полягає у введенні анальгетика/антипіретика, антигістамінного препарату ГК; некоджкінська лімфома низького ступеня злоякісності або фолікулярна лімф ома - при монотерапії рекомендована доза становить 375 мг/м2 поверхні тіла 1 раз на тиждень протягом 4 тижнів; варто застосовувати в комбінації з хіміотерапією за схемою СНОР у рекомендованій дозі ритуксимабу 375 мг/м2 поверхні тіла -- вводиться в 1 день кожного циклу хіміотерапії після в/в введення кортикостероїдного компоненту схеми СНОР, інші компоненти схеми СНОР повинні застосовуватися після призначення ритуксимабу; повторне застосування у випадку рецидиву неходжкінської лімфами низкого ступеня злоякісності або фолікулярної лімфами можливе при рецидиві, при цьому частота ремісій у хворих, які проходять повторні курси лікування така ж, як і при першому курсі терапії; раніше неліковані фолікулярні лімфами III-IV стадії в комбінації з СVР хіміотерапією - рекомендована доза ритуксимабу в комбінації з хіміотерапією за схемою СУР складає 375 мг/м2 поверхні тіла - вводиться в 1-й день кожного циклу хіміотерапії після в/в введення кортикостероїдного компоненту схеми СVР протягом 8 циклів (один цикл складає 21 день); підтримуюча терапія фолікулярних лімфом - препарату призначають в дозі 375 мг/м поверхні тіла, яку вводять один раз в 3 місяці до прогресування захворювання або максимум протягом 2-х років; при першому введенні препарату рекомендована початкова швидкість інфузії складає 50 мг/год, надалі її можна збільшувати на 50 мг/год кожні 30 хв, доводячи до максимальної швидкості 400 мг/год; наступні введення препарату можна починати зі швидкості введення 100 мг/год і збільшувати на 100 мг/год кожні 30 хв до максимальної швидкості 400 мг/год; зменшувати дозу препарату не рекомендується; якщо ритуксимаб вводиться в комбінації з хіміотерапією за схемою СНОР чи СУР, потрібно користуватися стандартними рекомендаціями щодо зниження дози хіміотерапевтичних препаратів.
Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфузійні реакції - лихоманка з тремтінням, нудота, кропивниця, слабкість, головний біль, припливи, свербіж, бронхоспазм, задишка, набряк глотки (судинний набряк), риніт, блювання, гіпотонію, біль у вогнищах захворювання, побічні ефекти під час повторних курсів лікування - астенія, подразнення глотки, припливи, тахікардія, анорексія, лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія, периферичні набряки, запаморочення, депресія, респіраторна симптоматика, нічна пітливість, свербіж; кровотворна система - тяжка тромбоцитопенія, нейтропенія, анемія (в т.ч. апластична, гемолітична анемія); серцево-судинна система – аритмія, шлуночкова і суправентрикулярна тахікардія, випадки стенокардії під час інфузії та ІМ через 4 дні після інфузії; загальні - біль в поперековому відділі хребта, біль в грудній клітці, загальна слабкість, здуття живота, біль в місці інфузії, ШКТ - діарея, диспепсія, анорексія; лмфатична система - лімфаденопатія; порушення обміну речовин і харчування - гіперглікемія, периферичні набряки, підвищення активності ЛДГ, гіпокальциємія; кістково-м'язова система - болі в суглобах; нервова система - м'язовий гіпертонус тривога, парестезії, гіпестезії, перезбудження, порушення сну, нервовість; органи дихання - посилення кашлю, синусит, бронхіт; шкіра і її придатки - нічна пітливість герпетичні інфекції (Н. simplex і Н zoster); органи чуття - порушення сльозовиділення, кон'юнктивіт, порушення смакових відчуттів.
Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату або до білків миші.
Форми випуску ЛЗ: концентрат для приготування р-ну для інфузій у фл. по 100 мг/10 мл, по 500 мг/50 мл.

Торгова назва:
ІІ. Мабтера, Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд., Швейцарія         

Дивіться також

Афобазол (Afobazol)
Фармакотерапевтична група: N05В - анксіолітики. Основна фармакотерапевтична дія: похідне 2-меркаптобензимідазолу, селективний анксіолітик, що не належить до класу агоністів бензодіазепінових рецептор ...

Засоби, що діють на мікобактерії
Парааміносаліцилова кислота (Acidum paraaminosalicylicum) (детальніше ознайомитися з цим лікарським засобом Ви можете у розділі «Протимікробні та антигельмінтні засоби») Циклосерин (Сyclos ...

Лікар-педіатр дільничний
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організаці ...

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.