Medcolifes
Медичний
СайтРитуксимаб (Rituximab)

Фармакотерапевтична група: L01XC02 - протипухлинні засоби (моноклональні а/т).
Основна фармакотерапевтична дія: хімеричні моноклональні а/т миші/людини, що специфічно зв'язуються з трансмембраним а/г СD20; а/г розташований на пре-В-лімфоцитах і зрілих В-лімфоцитах, але відсутній на стовбуровихих гемопоетичних клітинах, про-В-клітинах, здорових плазматичних клітинах і здорових клітинах інших тканин, експресується більш, ніж у 95% В-клітинних неходжкінских лімфом; після зв'язування з а/т СВ20 не інтерналізується і не видаляється із клітинної мембрани в навколишнє середовище. СD20 не циркулює в плазмі у вигляді вільного а/г і тому не конкурує за зв'язування з а/т; зв'язується з а/г СD20 на В-лімфоцитах і ініціює імунологічні реакції, які викликають лізис В-клітин; можливі механізми клітинного лізису включають комплемент-залежну цитотоксичність (КЗС) і антитіло-залежну клітинну цитотоксичність (АЗКЦТ); сенсибілізує лінії В-клітинної лімфоми людини до цитотоксичної дії деяких хіміотерапевтичних препаратів; у хворих з рецидивуючою або резистентною до терапії В-клітинною неходжкінською лімфомою низького ступеня злоякісності або фолікулярною лімфомою при введенні дози 375 мг/м2 у вигляді 4 в/в інфузій, проведених з інтервалом в один тиждень сумарна частота ремісії склала 48%, повної ремісії - 6%, часткової ремісії - 42%, медіана часу до прогресування захворювання у хворих, що відповідають на терапію, дорівнювала 13 місяцям; сумарна частота ремісії у пацієнтів з гістологічними підтипами пухлини В, С й В (по класифікації ЇМ7) була вища, ніж з підтипом А (58% і 12%, відповідно); у хворих з найбільшим пухлинним вогнищем діаметром менш 5 см - вища, ніж з вогнищем діаметром більш 7 см (53% і 38%) і в хворих з хіміочутливим рецидивом - вища, ніж з хіміостійким (тривалість ремісії менша 3 місяців) (53% і 36%, відповідно); у хворих з дифузною В-великоклітинною неходжкінською лімфомою, які раніше не лікувалися і одержували стандартну хіміотерапію за схемою СНОР (циклофосфамід 750 мг/м2, доксорубіцин 50 мг/м2, вінкристин 1.4 мг/м2 максимум до 1 мг на 1 -й день, і преднізолон 40 мг/м2 на 1 - 5 добу) кожні З тижні, всього 8 циклів, або ритуксимаб в дозі 375 мг/м2 плюс схему СНОР (R-СНОР), застосування схеми R-СНОР зменшило ризик летальних наслідків, рецидивів, прогресування лімфоми, призначення нової схеми антилімфоматозної терапії подій на 48%; терапія за схемою R-СНОР мала переваги при лімфомах як низького. так і високого ступеня злоякісності; у хворих з РА (позитивним ревматоїдним фактором) спостерігалось виражене зниження його концентрації після лікування ритуксимабом; у хворих з неходжкінською лімфомою низького ступеня злоякісності або фолікулярною лімфомою, що одержували препарат шляхом в/в інфузії в дозах 125, 250 або 375 мг/м2 поверхні тіла 4 рази на тиждень, концентрації а/т у сироватці зростали у міру збільшення дози.
Показання для застосування ЛЗ: неходжкінські лімфами - рецидивуючі або стійкі до хіміотерапії В-клітинні, СВ20-позитивні неходжкінські лімфоми низького ступеня злоякісності або фолікулярні, СВ20-ПОЗИТИВНІ дифузійні В-великоклітинні неходжкінські лімфоми у комбінації з хіміотерапією за схемою СНОР; фолікулярні лімфоми ІП-ІУ стадії, стійкі до хіміотерапії або рецидивуючі (другі і подальші рецидиви після хіміотерапії), раніше неліковані фолікулярні лімфоми Ш-ІУ стадії в комбінації з СУР хіміотерапією, підтримуюча терапія фолікулярних лімфом після отримання відповіді ніа індукційну терапію; РА.
Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять шляхом в/в інфузії через окремий катетер; перед введенням препарату необхідно проводити премедикацію, що полягає у введенні анальгетика/антипіретика, антигістамінного препарату ГК; некоджкінська лімфома низького ступеня злоякісності або фолікулярна лімф ома - при монотерапії рекомендована доза становить 375 мг/м2 поверхні тіла 1 раз на тиждень протягом 4 тижнів; варто застосовувати в комбінації з хіміотерапією за схемою СНОР у рекомендованій дозі ритуксимабу 375 мг/м2 поверхні тіла -- вводиться в 1 день кожного циклу хіміотерапії після в/в введення кортикостероїдного компоненту схеми СНОР, інші компоненти схеми СНОР повинні застосовуватися після призначення ритуксимабу; повторне застосування у випадку рецидиву неходжкінської лімфами низкого ступеня злоякісності або фолікулярної лімфами можливе при рецидиві, при цьому частота ремісій у хворих, які проходять повторні курси лікування така ж, як і при першому курсі терапії; раніше неліковані фолікулярні лімфами III-IV стадії в комбінації з СVР хіміотерапією - рекомендована доза ритуксимабу в комбінації з хіміотерапією за схемою СУР складає 375 мг/м2 поверхні тіла - вводиться в 1-й день кожного циклу хіміотерапії після в/в введення кортикостероїдного компоненту схеми СVР протягом 8 циклів (один цикл складає 21 день); підтримуюча терапія фолікулярних лімфом - препарату призначають в дозі 375 мг/м поверхні тіла, яку вводять один раз в 3 місяці до прогресування захворювання або максимум протягом 2-х років; при першому введенні препарату рекомендована початкова швидкість інфузії складає 50 мг/год, надалі її можна збільшувати на 50 мг/год кожні 30 хв, доводячи до максимальної швидкості 400 мг/год; наступні введення препарату можна починати зі швидкості введення 100 мг/год і збільшувати на 100 мг/год кожні 30 хв до максимальної швидкості 400 мг/год; зменшувати дозу препарату не рекомендується; якщо ритуксимаб вводиться в комбінації з хіміотерапією за схемою СНОР чи СУР, потрібно користуватися стандартними рекомендаціями щодо зниження дози хіміотерапевтичних препаратів.
Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: інфузійні реакції - лихоманка з тремтінням, нудота, кропивниця, слабкість, головний біль, припливи, свербіж, бронхоспазм, задишка, набряк глотки (судинний набряк), риніт, блювання, гіпотонію, біль у вогнищах захворювання, побічні ефекти під час повторних курсів лікування - астенія, подразнення глотки, припливи, тахікардія, анорексія, лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія, периферичні набряки, запаморочення, депресія, респіраторна симптоматика, нічна пітливість, свербіж; кровотворна система - тяжка тромбоцитопенія, нейтропенія, анемія (в т.ч. апластична, гемолітична анемія); серцево-судинна система – аритмія, шлуночкова і суправентрикулярна тахікардія, випадки стенокардії під час інфузії та ІМ через 4 дні після інфузії; загальні - біль в поперековому відділі хребта, біль в грудній клітці, загальна слабкість, здуття живота, біль в місці інфузії, ШКТ - діарея, диспепсія, анорексія; лмфатична система - лімфаденопатія; порушення обміну речовин і харчування - гіперглікемія, периферичні набряки, підвищення активності ЛДГ, гіпокальциємія; кістково-м'язова система - болі в суглобах; нервова система - м'язовий гіпертонус тривога, парестезії, гіпестезії, перезбудження, порушення сну, нервовість; органи дихання - посилення кашлю, синусит, бронхіт; шкіра і її придатки - нічна пітливість герпетичні інфекції (Н. simplex і Н zoster); органи чуття - порушення сльозовиділення, кон'юнктивіт, порушення смакових відчуттів.
Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату або до білків миші.
Форми випуску ЛЗ: концентрат для приготування р-ну для інфузій у фл. по 100 мг/10 мл, по 500 мг/50 мл.

Торгова назва:
ІІ. Мабтера, Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд., Швейцарія         

Дивіться також

Лікар-дезінфекціоніст
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організаці ...

Положення та правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників психіатричної (психоневрологічної) лікарні
Загальні положення. 1. Дотримання трудової дисциплiни, бережливе ставлення до народного добра, виконання норм працi, пiдвищення продуктивностi працi, професiйної майстерностi та якостi обслуговуванн ...

Фактор VІІІ коагуляції крові (Coagulation factor VIII)
Фармакотерапевтична група: В02ВD02 - гемостатичні препарати. Фактори згортання крові. Основна фармакотерапевтична дія: гемостатична. Показання для застосування ЛЗ: лікування і профілактика епізодів ...

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.