Medcolifes
Медичний
СайтСловник термінів, що застосовуються у психіатрії
Статті / Словник термінів, що застосовуються у психіатрії

Словник термінів, що застосовуються у психіатрії Абсанс (франц – відсутність) – короткочасне порушення свідомості з амнезією в епілептиків Абстиненція – утримання від наркотиків, що супроводжується низкою психічних і соматичних розладів.

Агравація – перебільшення хворобливих симптомів.

Аграфія – втрата здатності писати.

Агресія – схильність до нападу.

Адекватний – той, що відповідає даним обставинам і ситуації.

Ажитований – збуджений.

Алексія – втрата здатності читати.

Альтруїзм – протилежність егоїзму, здатність піклуватися про інших.

Аменція – затьмарення свідомості з втратою орієнтації в часі й місці, руховим неспокоєм і подальшою амнезією.

Амімія – відсутність міміки.

Амнезія – втрата пам’яті, забуття.

Анорексія – втрата апетиту, вперта відмова від їжі внаслідок психічної хвороби.

Апатія – байдужість, кволість, емоційна безчуттєвість.

Апраксія – втрата здатності до зв’язаних координованих рухів, виконання дій.

Астазія-абазія – неможливість стояти і ходити, хоч хворий може рухати нижніми кінцівками в ліжку (при істерії).

Астенія – загальна слабість, виснаження нервової системи.

Атаксія – розлад координації, точності рухів.

Атонія – втрата тонусу м’язів.

Аура – провісник епілептичного нападу.

Аутизм – самозаглибленість хворого (при шизофренії), послаблення зв’язків із реальністю.

Афект – найвищий ступінь виявлення відчуття (страху, гніву, радості).

Біполярний – двополюсний.

Булімія – патологічне збільшення апетиту, обжерливість.

Галюцинації – сприймання предметів або явищ, яких насправді немає в даний час.

Гіперестезія – підвищена чутливість.

Гіперкінези – мимовільні рухи (сіпання, тремтіння).

Гіпобулія – послаблення волі.

Гіподинамія – зниження м’язової діяльності.

Дебільність – легкий ступінь розумової відсталості.

Деградація – рух назад, поступове погіршення, занепад, втрата якихось властивостей психіки.

Дезорієнтування – нездатність орієнтуватися в часі й просторі.

Делірій – гостра сплутаність свідомості з напливом галюцинацій, дезорієнтуванням і руховим збудженням.

Деменція – набуте слабоумство.

Депресія – пригнічений настрій, нудьга.

Дипсоманія – напад запійного пияцтва.

Дисимуляція – свідоме приховування хвороби або фізичних вад.

Дисфорія – стан поганого настрою з підвищеною дратівливістю (в епілептиків).

Егоцентризм – перебільшена увага до своєї особи.

Ейдетизм – здатність швидко і точно запам’ятовувати великий обсяг зорових або слухових образів.

Ейфорія – піднесений, приємний настрій.

Екзогенний - породжений зовнішніми причинами, умовами.

Електроенцефалографія – запис біострумів мозку.

Емоція – почуття.

Ендогенний – викликаний внутрішніми особливостями організму.

Ехолалія – повторення хворим сказаних йому слів.

Ехопраксія – повторення хворим рухів, зроблених кимось.

Ідіотія – найвищий ступінь уродженого слабоумства (олігофренії).

Ілюзія – спотворене сприймання хворим предметів або явищ, які реально існують у даний момент.

Імбецильність – середній ступінь уродженого слабоумства.

Імпульс – поштовх до дії, форма збудження в нервових волокнах.

Інволюція – зворотний розвиток, згасання організму.

Іпохондричне маячення – манія руйнування організму хворого.

Каталепсія – воскова гнучкість, коли хворий зберігає надану йому позу.

Катамнез – дані спостереження за хворим після того, як його виписали із стаціонару.

Кататонія – нерухомість, застигання хворого в одній позі (симптом шизофренії).

Клептоманія – нав’язливий потяг до крадіжки речей.

Клімакс – період припинення функції яєчників.

Кома, коматозний стан – глибоке знепритомнення з втратою рефлексів.

Коммоція – струс головного мозку.

Конвергенція – зближення осей очних яблук при погляді на близький предмет.

Контузія мозку – забиття мозку.

Координація – узгодженість, упорядкованість довільних рухів.

Конфабуляція – вигадка при прогалинах пам’яті неймовірних подій.

Криза – напад болю або спазму судин.

Летаргія – тривалий глибокий сон.

Маніакальний стан – стан піднесеного настрою й активності.

Маразм – фізичний і психічний розпад організму.

Маячення – патологічні ідеї, висловлювання.

Меланхолія – похмурий, пригнічений настрій.

Мутизм – тривале мовчання, функціональна німота в психічнохворих.

Наркоманія – патологічний потяг до наркотиків і зловживання ними.

Невроз – функціональне захворювання нервової системи.

Негативізм – прагнення хворого протидіяти.

Параноїдна шизофренія – галюцинаторно-маячна форма хвороби.

Параноя – систематизоване маячення.

Парестезії – відчуття оніміння, повзання мурашок, електричного струму тощо.

Персеверація – повторення психічнохворим одного й того самого слова або жесту.

Преморбідний – дохворобний.

Пресенільний – передстаречий.

Псевдогалюцинації – несправжні галюцинації, що сприймаються хворим не ззовні, а «внутрішнім чуттям».

Псевдодеменція – несправжнє слабоумство, одна з форм істеричної реакції.

Псевдоремінісценції – вигадані, несправжні спогади, які в принципі могли б мати місце.

Психастенія – психічна слабість, форма неврозу.

Психогенний – породжений психічною травмою.

Психогігієна – гігієна психічного життя.

Психопатія – патологічно змінений характер.

Психопатологія – симптоматика психічних хвороб.

Психопрофілактика – профілактика психічних розладів.

Психотерапія – метод лікування впливом на психіку хворого (переконання, навіювання, гіпноз).

Пубертатний період – період статевого дозрівання.

Реадаптація – можливість пристосування до раніше виконуваної роботи.

Реактивні стани – психічні розлади, що виникають під впливом психічної травми.

Ремісія – тимчасове поліпшення в перебізі хвороби.

Сенільний – старечий.

Симуляція – продукування скарг і симптомів захворювань, яких не існує, або вигадування фізичних вад.

Синдром – сукупність симптомів.

Ситуація – становище; збіг умов і обставин, що створюють відповідне становище.

Соматичний – тілесний, фізичний.

Сомнамбулізм – сноходіння.

Сопор – глибоке виключення свідомості.

Спазмофілія – судомні напади в дітей, хворих на рахіт.

Спонтанний – мимовільний.

Стереотипність – одноманітність, шаблонність, повторення одного і того ж.

Ступор – остовпіння, загальмованість.

Суїцидальний – той, що стосується самогубства (думки, спроба).

Тремор – тремтіння.

Тест – стандартне завдання для визначення якоїсь здатності випробовуваного.

Фармакогенія – заподіяння хворобливих симптомів побічною шкідливою дією ліків.

Фаза – період.

Фобія – нав’язливий страх.

Циклотимія – легка форма маніакально-депресивного психозу.

Циркулярний психоз – маніакально-депресивний психоз із регулярною періодичною зміною фаз.

Ятрогенія (ятропсихогенія) – породження необережно сказаним лікарем або особами з медичного персоналу словом думок у хворого про хворобу, якої насправді в нього немає. 

Дивіться також

фулфилмент москва рейтинг.

Доксофілін (Doxofylline)
Фармакотерапевтична група: R03DA11 - похідне ксантину, протиастматичний засіб. Спазмолітичні засоби, які розслаблюють гладкі м'язи кровоносних судин, а також бронхів та інших внутрішніх органів. Осн ...

Засоби для лікування первинного ураження м’язів
Метаболічні засоби Кислота аденозинтрифосфорна (Adenosintriphosphoric acid) (перегляньте розділ «Кардіологія. Лікарські засоби») Тіамін (Thiamine) (перегляньте розділ «Неврологія. ...

Лікарські засоби для лікування інших синдромів головного болю
Анальгетики Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid) (див. розділ «Кардіологія. Лікарські засоби») Парацетамол (Paracetamol) (див. розділ «Ревматологія. Лікарські засоби&ra ...

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.