Medcolifes
Медичний
СайтКислота аденозинтрифосфорна (Adenosintriphosphoric acid)

Фармакотерапевтична група: С01ЕВ10 – кардіологічні препарати.
Основна фармакотерапевтична дія: кардіопротективна дія; молекула речовини містить макроергічну фосфорну сполуку аденозин-5’-трифосфат (АТФ), амінокислоту гістидин, іони магнію та калію; механізм дії пов’язаний з впливом на пуринергічні (аденозинові) рецептори та прямим мембранним впливом; активація пуринергічних рецепторів супроводжується пригніченням надходження іонів кальцію в клітину, що виявляється в антиішемічній, мембраностабілізуючій дії препарату, в його антиаритмічному ефекті; нормалізує енергетичний обмін, активність іонтранспортних систем мембран клітин, структуру ліпідного складу мембран, активність мембранозв’язаних ферментів, виявляє антиоксидантну дію та поліпшує протиокислювальну систему захисту міокарда; препарат в умовах коронарної недостатності виявляє енергозберігаючий ефект за рахунок зменшення потреби міокарда в кисні, пригнічення активності ферменту 5’-нуклеотидази, що відповідає за швидкість гідролізу енергетичних субстратів; зменшує кількість лактату в міокарді, пригнічує активність фосфоліпаз, зв’язаних з мембранами, інтенсивність процесів перекисного окислення ліпідів, тим самим справляє мембраностабілізуючу дію та попереджує структурно-функціональні пошкодження мембран кардіоміоцитів, забезпечує сталість кількісного та якісного складу ліпідів мембран при ішемії, що супроводжується поліпшенням скоротливої та ритмічної діяльності серця в умовах ішемії; при застосуванні препарату в умовах ішемії підвищується активність Na/K- і Са-АТФаз, збільшується кальційзв’язуючий потенціал мембрани, що супроводжується зменшенням пошкоджуючого впливу іонів кальцію; шляхом активації аденозинових рецепторів нормалізує показники центральної та периферійної гемодинаміки, що супроводжується поліпшенням коронарного кровотоку, підвищенням скоротливої здатності міокарда, поліпшенням функціонального стану лівого шлуночка та серцевого викиду; препарат підвищує толерантність до фізичного навантаження, зменшує частоту нападів стенокардії; застосування препарату сприяє нормалізації концентрації іонів калію та магнію в тканинах; виявляє антиаритмічний ефект при суправентрикулярних тахікардіях, передсердній та шлуночковій екстрасистолічній аритмії, парасистолії; підвищує фізичну працездатність; під впливом терапії препапаратом покращується фетоплацентарний кровоток;.
Показання для застосування ЛЗ: в комплексній терапії ІХС, стенокардії напруження та спокою, нестабільної стенокардії; постінфарктного та міокардитичного кардіосклерозу (дифузного та вогнищевого кардіосклерозу); порушень серцевого ритму; нейро-циркуляторної дистонії; міокардіопатій (міокардіодистрофій) та міокардитів; с-му хр. втоми.
Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймають сублінгвально (під’язично) і тримають під язиком до повного розсмоктування; разова доза - 10-80 мг 3-4 р/добу незалежно від прийому їжі; курс лікування - 20-30 днів; при необхідності курс повторюють через 10-15 днів; при г. серцевих станах (напад стенокардії, аритмія) препарат приймають по 10-80 мг до покращення стану; МДД - 600 мг.
Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: не встановлена; гіперчутливість до препарату у вигляді нудоти, посилення моторики ШКТ, зниження АТ.
Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.
Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій 1% по 1 мл в амп, р-н для ін'єкцій 2 % по 1 мл або 2 мл в амп., табл. по 0,01 г, по 0,015 г, по 0,02 г, по 0,03 г,

Торгова назва: 
І. АТФ-лонг, Натрію аденозинтрифосфат-Біофарма, ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Бiофарма"    
АТФ-лонг®, ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ"    
АТФ-лонг®, АТЗТ "Фармацевтична фiрма ФарКоС" н/д   
АТФ-форте, ТОВ "АСТРАФАРМ"    
Натрію аденозинтрифосфат, ВАТ "Днiпрофарм" н/д   
Натрію аденозинтрифосфат, Дочірнє підприємство "Львівдіалік" ДАК "Укрмедпром"    
Натрію аденозинтрифосфат, Харківське державне фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу"    
Натрію аденозинтрифосфат-Дарниця, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"  
 

Дивіться також

Міансерин (Mianserin)
Фармакотерапевтична група: N06AX03  - антидепресанти. Основна фармакотерапевтична дія: антидепресивний препарат, який належить до групи піперазино-азепінових сполук і відрізняється від трицикліч ...

Пеметрексед (Pemetrexed)
Фармакотерапевтична група. L01BA04 - антиметаболіти. Структурні аналоги фолієвої кислоти. Основна фармакотерапевтична дія та ефекти ЛЗ: антифолат різноспрямованої дії, пригнічує тимідилатсинтет ...

Цефепім (Cefepime)
Фармакотерапевтична група. J01DD08 - цефалоспорини третього покоління. Основна фармакотерапевтична дія ЛЗ: бактерицидна дія; спектр активності відповідає груповому, крім того активний щодо Branhamel ...

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.