Medcolifes
Медичний
СайтАторвастатин (Atorvastatin)

Фармакотерапевтична група: C10AA05 - препарати, що знижують рівень холестерину і тригліцеридів у сироватці крові. Інгібітори ГМГ–КоА-редуктази.
Основна фармакотерапевтична дія: антихолестеринамічна дія; селективний конкурентний інгібітор редуктази 3-гідрокси-3-метилглютарил-коензиму А (ГМГ-КoA) – ензиму, який регулює швидкість перетворення ГМГ-КоА в мевалонат - прекурсор стеролів (в т.ч. – холестерину); у пацієнтів з гомозиготною і гетерозиготною родинною гіперхолестеринемією (РГ), неспадковою формою гіперхолестеринемії та змішаними дисліпідеміями аторвастатин зменшує концентрацію загального холестерину, холестерин-ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛНЩ) та аполіпопротеїну Б (апо Б); зменшує концентрацію холестерин-ліпопротеїнів дуже низької щільності (Х-ЛДНЩ) і тригліцеридів (ТГ) і дещо збільшує кількість холестерин-ліпопротеїну високої щільності (Х-ЛВЩ), знижує рівні холестерину і ліпопротеїнів у плазмі за рахунок пригнічення ГМГ-КоА редуктази та синтезу холестерину в печінці і збільшення кількості печінкових рецепторів ЛНЩ на поверхні клітин, що призводить до посилення захоплення і катаболізму ЛНЩ, зменшує синтез ЛНЩ і кількість часток ЛНЩ; препарат викликає виражене і стійке підвищення активності ЛНЩ-рецепторів у поєднанні зі сприятливими змінами якості ЛНЩ-часток, що циркулюють; знижує рівень ЛНЩ у хворих із гомозиготною сімейною гіперхолестеринемією, в яких терапія звичайними гіполіпідемічними засобами часто є малоефективною; фармакологічну активність виявляє як аторвастатин, так і деякі його метаболіти; первинним місцем дії аторвастатину є печінка, яка відіграє головну роль у синтезі холестерину та кліренсі ЛНЩ; зменшення рівня Х-ЛНЩ добре корелює з дозою препарату та концентрацією його в організмі; індивідуальне дозування препарату ґрунтується на терапевтичній відповіді; під час вивчення дозового ефекту аторвастатин (10 – 80 мг) зменшував рівень загального холестерину (30 – 46%), Х-ЛНЩ (41 – 61%), апо Б (34 – 50%) і ТГ (14 – 33%); це характерно для пацієнтів з гетерозиготною родинною гіперхолестеринемією, неспадковою формою гіперхолестеринемії і змішаною формою гіперліпідемії, включаючи хворих на інсуліннезалежний ЦД; у пацієнтів з ізольованою гіпертригліцеридемією аторвастатин зменшує рівень загального холестерину (ЗХ), Х-ЛНЩ, Х-ЛДНЩ, апо Б, ТГ, холестерин-ліпопротеїн невисокої щільності та підвищує Х-ЛВЩ; у пацієнтів із дисбеталіпопротеїнемією аторвастатин зменшує рівень холестерин-ліпопротеїну середньої щільності (Х-ЛСЩ); у пацієнтів із гіперліпопротеїнемією Фредриксонівського типу ІІа та ІІб середній відсоток підвищення Х-ЛВЩ при застосуванні 10 – 80 мг аторвастатину становив 5,1 – 8,7% незалежно від дози; крім того відмічалося значуще дозозалежне зменшення співвідношень ЗХ/Х-ЛВЩ і Х-ЛНЩ/Х-ЛВЩ; вплив аторвастатину у дозі 80 мг/добу протягом 16 тижнів на виникнення ішемії та загальну смертність у хворих на нестабільну стенокардію чи ІМ без зубця Q виявився значущим зниженням ризику ішемії міокарда та летальності, зменшенням ризику випадків регоспіталізації з приводу стенокардії та підтвердженої ішемії міокарда; препарат зменшував ризик розвитку ішемії та смерті обернено пропорційно концентрації Х-ЛНЩ, зменшував ризик ішемії та смерті у хворих на ІМ без зубця Q та нестабільну стенокардію однаково у чоловіків і жінок і у пацієнтів як до 65, так і старше 65 років; профілактика кардіоваскулярних ускладнень - аторвастатин значно зменшував частоту фатальних серцево-судинних захворювань і не фатального ІМ, загальну частоту кардіоваскулярних захворювань, частоту фатального і нефатального інсульту, зменшував необхідність виконання реваскуляризації міокарда; при застосуванні аторвастатину загальна смертність і летальність від серцево-судинних захворювань зменшувались незначно, але відмічалися сприятливі тенденції; лікувальний ефект не залежав від статі, віку або початкового рівня Х-ЛНЩ; у хлопчиків і дівчаток у постменархіальний період (10 – 17 років) з гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією чи тяжкою гіперхолестеринемією аторвастатин у дозі 10 – 20 мг/добу суттєво знижує рівень загального холестерину, Х-ЛНЩ, тригліцеридів та апо Б в плазмі; при цьому не було виявлено суттєвого впливу на зріст та статеве дозрівання у хлопчиків або на тривалість менструального циклу у дівчаток; вплив довготривалої ефективності терапії аторвастатином у дитинстві на зменшення захворюваності та смертності у дорослому віці не встановлений.
Показання для застосування ЛЗ: як доповнення до дієти для лікування пацієнтів з підвищеним рівнем загального холестерину, холестерин-ліпопротеїнів низької щільності, аполіпопротеїну Б, тригліцеридів, з метою збільшення холестерин-ліпопротеїнів високої щільності у хворих з первинною гіперхолестеринемією (гетерозиготна родинна та неспадкова гіперхолестеринемія), комбінованою (змішаною) гіперліпідемією (Фредриксонівський тип ІІа та ІІb), підвищеним рівнем тригліцеридів в сироватці крові (Фредриксонівський тип IV) та хворих із дисбеталіпопротеїнемією (Фредриксонівський тип ІІІ) у випадках, коли дієта не забезпечує належного ефекту; для зниження рівня загального холестерину та Х-ЛНЩ у хворих з гомозиготною родинною гіперхолестеринемією; пацієнти без клінічних проявів серцево-судинних захворювань, з наявністю або відсутністю дисліпідемії, але які мають кілька факторів ризику серцево-судинних захворювань, таких як тютюнопаління, АГ, ЦД, низький рівень Х-ЛВЩ або наявність в родинному анамнезі інформації про захворювання на серцево-судинні хвороби в молодому віці з метою зменшення ризику фатальних проявів ІХС і нефатального ІМ; зменшення ризику виникнення інсульту; зменшення ризику виникнення стенокардії і необхідності виконання процедур реваскуляризації міокарда; діти (10-17 років) аторвастатин - як допоміжний засіб до дієти для зниження рівня загального холестерину, холестерин-ліпопротеїнів низької щільності та аполіпопротеїну Б у хлопчиків і дівчаток у постменархіальний період, віком від 10 до 17 років із гетерозиготною родинною гіперхолестеринемією, якщо навіть за умови дотримання адекватної дієти а) рівень Х-ЛНЩ залишається ≥190 мг/дл (1,90 г/л) або б) рівень Х-ЛНЩ залишається ≥160 мг/дл (1,6 г/л) та у сімейному анамнезі має місце виникнення серцево-судинних захворювань у молодому віці; у хворих дітей має місце два чи більше інших факторів ризику виникнення серцево-судинних захворювань (тютюнопаління, АГ, ЦД, низький рівень Х-ЛВЩ або наявність в сімейному анамнезі інформації про захворювання на серцево-судинні хвороби в молодому віці).  
Спосіб застосування та дози ЛЗ: перед початком терапії слід визначити рівень гіперхолестеринемії на фоні відповідної дієти, призначити фізичні вправи та заходи, спрямовані на зменшення ваги у пацієнтів з ожирінням, і провести лікування інших захворювань; препарат призначають у дозі 10 – 80 мг 1 р/добу щоденно, в будь-який період дня, незалежно від приймання їжі; стартова і підтримуюча доза може бути індивідуалізована відповідно до вихідного рівня Х-ЛНЩ, завдань терапії і її ефективності; через 2 – 4 тижні від початку лікування та/або корекції дози препарату слід визначити ліпідограму і відповідно до неї скоректувати дозу; первинна гіперхолестеринемія та комбінована (змішана) гіперліпідемія – в більшості випадків достатньо призначити 10 мг 1 р/добу, результат лікування стає помітним через 2 тижні, максимальний ефект спостерігається через 4 тижні, позитивні зміни підтримуються шляхом тривалого застосування; гомозиготна родинна гіперхолестеринемія - в більшості випадків у пацієнтів з гомозиготною родинною гіперхолестеринемією результат досягається застосуванням 80 мг 1 р/добу, що забезпечує зниження рівня Х-ЛНЩ понад 15% (18 – 45%); гетерозиготна родинна гіперхолестеринемія в педіатричній практиці (10 – 17-річні пацієнти) - рекомендовано призначати у стартовій дозі по 10 мг 1 р/добу щоденно; МПД - 20 мг 1 р/добу щоденно; захворювання нирок не впливають на концентрацію препарату чи зменшення рівня Х-ЛНЩ у плазмі, тому немає потреби в корекції дози.
Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: психічні розлади - інсомнія; ЦНС - головний біль, периферична нейропатія, парестезія; ШКТ -  нудота, діарея, біль у животі, диспепсія, запор, метеоризм, панкреатит, блювання; опорно-рухова система та сполучна тканина – міальгія, міопатія, міозит, судоми м’язів; загальні прояви – астенія; обмін речовин і травлення - гіпоглікемія, гіперглікемія, анорексія; гепатобіліарна система - гепатит, холестатична жовтуха; шкіра та п/ш клітковина - алопеція, свербіж, висипання; репродуктивна система – імпотенція; інфекції; кров і лімфатична система ‑ тромбоцитопенія; імунна система ‑ алергічні реакції (включаючи анафілаксію); метаболізм ‑ збільшення ваги; органи слуху ‑ дзвін у вухах; шкіра і п/ш клітковина – с-м Стівенса–Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, мультиформна еритема, бульозні висипання, кропив’янка; загальні прояви ‑ біль у грудній клітці, периферичні набряки, нездужання, втомлюваність.
Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; активні захворювання печінки чи невиясненого персистуючого підвищення активності трансаміназ, що втричі перевищує норму; вагітні, жінки, які годують груддю, або випадки ймовірного зачаття дитини внаслідок недостатніх заходів запобігання вагітності; діти віком до 10 років.
Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті плівковою оболонкою по 10 мг, по 20 мг, по 40 мг, по 80 мг.

Торгова назва: 
І. Аторвакор®, ВАТ "Фармак"    
Аторвастатин, ТОВ "Львівтехнофарм" н/д   
Лівостор, ЗАТ "Київський вітамінний завод"    
Ліпікард, ВАТ "ХФЗ "Червона зiрка"    
ІІ. Азтор, "Sun Pharmaceutical Industries Ltd", Індія    
Актастатин, "Actavis HF" для "Actavis group HF", Ісландія н/д   
Астин, "Micro Labs Limited", Індія    
Атокор, "Dr.Reddy`s Laboratories Limited", Індія    
Аторвастатин, Stallion Laboratories Pvt. Ltd., Індія н/д   
Аторек, "EMCURE PHARMACEUTICALS LTD", Індія н/д   
Аторис, "KRKA d.d., Novo mesto", Словенія    
Атормак, Macleods Pharmaceuticals Limited, Індія н/д   
Атрокс, "Biofarm Ltd", Польща н/д   
Емстат 10, Емстат 20, "Medopharm", Індія н/д   
Ліпідекс, "Pharmacare Int. Co./BPC" для "Parmacare Int.Co./Німецько-Палестинське СП", Палестина    
Ліпітин А-10, "Flamingo Pharmaceuticals Ltd", Індія    
Ліпітин А-20, "Flamingo Pharmaceuticals Ltd", Індія    
Ліпероз, "Bilim Pharmaceuticals A.S.", Туреччина н/д   
Ліпикор-5, "Intas Pharmaceuticals Ltd" для "Accord Healthcare Ltd", Індія/Великобританія н/д   
Ліпикор-10, "Intas Pharmaceuticals Ltd" для "Accord Healthcare Ltd", Індія/Великобританія    
Ліпикор-20, "Intas Pharmaceuticals Ltd" для "Accord Healthcare Ltd", Індія/Великобританія    
Ліпикор-40, "Intas Pharmaceuticals Ltd" для "Accord Healthcare Ltd", Індія/Великобританія н/д   
Ліпрістат, "Cipla Ltd", Індія н/д   
Ліпримар®, "Goedecke GmbH";"Pfizer Irland Pharmaceuticals";"Pfizer Pharmaceuticals LLS" для "Pfizer Inc.", Німеччина/Ірландія/США    
Сторвас, Сторвас-Н, "Ranbaxy Laboratories Limited", Індія    
Торвадак, "Cadila Healthcare Limited", Індія    
Торвакард 10, "Zentiva" a.s., Чеська Республіка    
Торвакард 20, "Zentiva" a.s., Чеська Республіка    
Торвакард 40, "Zentiva" a.s., Чеська Республіка    
Туліп, Туліп®, "Lek" Pharmaceutical Company d.d., Словенія  
 

Дивіться також

Лікар-стоматолог-хірург
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організаці ...

Реабілітація після аборту
Проблема абортів в останні десятиліття придбала найбільшу актуальність, оскільки до сих пір у багатьох країнах світу, в тому числі в Росії, на жаль, аборт продовжує залишатися основним засобом регулюв ...

Кальцію хлорид (Calcium chloride)
Фармакотерапевтична група: B05XA07 - розчини електролітів. Кровозамінники та перфузійні розчини. Основна фармакотерапевтична дія: усуває дефіцит іонів кальцію; іони кальцію беруть участь у передачі не ...

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.