Medcolifes
Медичний
СайтРибавірин (Ribavirin)

Показання для застосування ЛЗ: лікування ХГС в складі комбінованої терапії з пегінтерфероном альфа-2 (дорослі від 18 років) або інтерфероном альфа-2 (дорослі, діти від 3 років, підлітки) за наявності компенсованого захворювання печінки; лікування пацієнтів, які раніше не отримували лікування альфа-інтерферонами (дорослі - в комбінації з пегінтерфероном альфа-2 або з інтерфероном альфа-2 за наявності HCV-РНК в сироватці крові, діти від 3 років - у комбінації з інтерфероном альфа-2 за наявності HCV-РНК в сироватці крові); лікування пацієнтів з рецидивом після лікування альфа-інтерферонами (дорослі - в комбінації з пегінтерфероном альфа-2 або інтерфероном альфа-2, які отримували монотерапію альфа-інтерфероном з позитивним біохімічним ефектом (з нормалізацією АЛТ в кінці лікування), але з подальшим рецидивом); лікарська форма концентрат для приготування р-ну для ін’єкцій показаний для лікування геморагічна пропасниці з нирковим с-мом.
Спосіб застосування та дози ЛЗ: рібавірин не повинен застосовуватися як єдиний терапевтичний засіб лікування, тому що неефективний в якості монотерапії гепатиту С; препарат приймають внутрішньо, з їжею, щоденно, в два прийоми (вранці та ввечері); може бути застосований в комбінації як з пегінтерфероном альфа-2, так і з інтерфероном альфа-2; вибір режиму комбінованої терапії проводиться індивідуально, з урахуванням очікуваної ефективності та безпеки обраної комбінації; доза залежить від маси тіла пацієнта; добові дози дози рибавірину в комбінації з пегінтерфероном альфа-2: при масі тіла пацієнта до 65 кг – 800 мг по 400 мг 2 р/добу), при масі тіла 65 – 85 кг - 1 000 мг (400 мг + 600 мг), при масі тіла 86 – 105 кг - 1 200 мг (600 мг + 600 мг), при масі тіла > 105 кг - 1 400 мг (600 мг + 800 мг). Тривалість лікування (прогнозування розвитку стійкої вірусологічної відповіді): у пацієнтів, інфікованих ВГС генотипу 1, які не досягли вірусологічної відповіді на 12-му тижні лікування, ймовірність розвитку стійкої вірусологічної відповіді дуже низька, генотип 1: пацієнтам, які продемонстрували вірусологічну відповідь на 12-му тижні лікування, терапію слід продовжувати наступні 9 місяців (у цілому 1 рік), генотип 2 чи 3: рекомендована тривалість лікування всіх пацієнтів становить 24 тижні, генотип 4: вважається, що пацієнти, інфіковані вірусом генотипу 4, важче піддаються лікуванню; проте обмежені клінічні дані (n=66) виявили схожість в лікуванні цих пацієнтів і пацієнтів з генотипом 1; добові дози дози рибавірину в комбінації з інтерфероном альфа-2 – при масі тіла менше 75 кг - 1 000 мг (400 мг + 600 мг), при масі тіла більше 75 кг -  1200 мг (600 мг + 600 мг); тривалість лікування: на основі досвіду клінічних досліджень рекомендована тривалість лікування становить щонайменше 6 місяців; під час цих клінічних досліджень пацієнти лікувалися протягом року і у пацієнтів, які не досягли вірусологічної відповіді після 6 місяців терапії (HCV-РНК нижче рівня визначення), ймовірність розвитку стійкої вірусологічної відповіді (HCV-РНК нижче рівня визначення через 6 місяців після закінчення курсу терапії) була дуже низькою, генотип 1: лікування продовжують протягом наступних 6 місяців (у цілому 1 рік) у тих хворих, в яких в кінці перших 6 місяців лікування відбулася елімінація РНК ВГС із сироватки крові; генотипи не-1: рішення про продовження терапії до 1 року у пацієнтів з негативним HCV-РНК після 6 місяців лікування повинно засновуватись на інших прогностичних факторах (наприклад, вік пацієнта > 40 років, чоловіча стать, наявність фіброзу); діти від 3 років і підлітки (пацієнтам, маса тіла яких менше 25 кг або тим, які не можуть ковтати капсули, препарат призначають у вигляді сиропу); в цій віковій групі препарат застосовується в дозі 15 мг/кг/день у комбінації з інтерфероном альфа-2 (в дозі 3 млн МО/м2 тричі на тиждень); добові дози дози рибавірину для дітей – при масі тіла 25 – 36 кг – 400 мг (200 мг + 200 мг), при масі тіла 37-49 кг – 600 мг (200 мг + 400 мг), при масі тіла 50-65 кг – 800 мг ( 400 мг + 400 мг), при масі тіла більше 65 кг - відповідає дозуванню для дорослих; тривалість лікування дітей та підлітків; генотип 1: рекомендована тривалість лікування становить 1 рік; пацієнти, які не досягли вірусологічної відповіді* на 12-му тижні лікування, навряд чи будуть мати стійку вірусологічну відповідь (негативний прогностичний рівень 96 %); хворим, які не досягли вірусологічної відповіді на 12-му тижні, лікування слід відмінити; генотип 2 чи 3 - рекомендована тривалість лікування всіх пацієнтів становить 24 тижні; при виникненні серйозних небажаних явищ або відхилень у лабораторних показниках під час терапії рібавірином і пегінтерфероном альфа-2 чи інтерфероном альфа-2, слід скоригувати дозу кожного препарату до зникнення небажаних явищ; якщо переносимість препаратів не поліпшиться після корекції дози, застосування даних лікарських засобів може бути припинено; доза рібавірину у лікарській формі концентрат для приготування р-ну для ін’єкцій для кожного пацієнта розраховується індивідуально, залежно від маси тіла; перед введенням концентрований р-н необхідно розвести 5% р-ном декстрози для ін’єкцій або 0,9% р-ном натрію хлориду і довести загальний об’єм р-ну для введення до 100 мл; одержаний р-н вводять шляхом інфузії через перфузор протягом 30 хв; початкова доза навантаження: 33 мг/кг маси тіла; через 6 год після цієї дози починають вводити по 16 мг/кг маси тіла через кожні 6 год протягом 4 діб (усього 16 доз); через 8 год після введення останньої з цих доз починають застосовувати препарат по 8 мг/кг кожні 8 год протягом 3 діб (9 доз); лікування у такому дозуванні триває залежно від стану хворого та погляду лікаря на доцільність застосування, але не повинно перевищувати 14 діб

Дивіться також

Як користуватись формуляром
Державний формуляр лікарських засобів містить загальну інформацію, основні розділи та додатки.   Загальна інформація включає передмову, вступ, колектив розробників, рекомендації щодо користуванн ...

Принципи застосування протимікробних засобів у лікарській установі
В кожному стаціонарі з метою підвищення ефективності терапії та стримування розвитку антибіотикорезистентності необхідно розробити політику застосування ПМЗ, яку повинен проводити міждисциплінарний ко ...

Сучасні аспекти клінічного перебігу та лікування бактеріального вагінозу у підлітків
В останні роки проблема вагінальних інфекцій привертає все більш пильну увагу дослідників. Це пов'язано з явною тенденцією до зростання цих захворювань як серед жінок дітородного віку, так і у дітей. ...

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.