Medcolifes
Медичний
СайтМексидол (Mexidol)

Фармакотерапевтична група: N07XX - засоби, що впливають на нервову систему.
Основна фармакотерапевтична дія: інгібітор вільнорадикальних процесів, мембранопротектором, справляє антигіпоксичну, стрес-протекторну, ноотропну, протисудомну та анксіолітичну дію; підвищує резистентність організму до дії різних пошкоджуючих факторів, до кисневозалежних патологічних станів (шок, гіпоксія та ішемія, порушення мозкового кровообігу, інтоксикація алкоголем та антипсихотичними засобами (нейролептиками), покращує мозковий метаболізм і кровозабезпечення головного мозку, покращує мікроциркуляцію та реологічні властивості крові, зменшує агрегацію тромбоцитів; стабілізує мембранні структури клітин крові (еритроцитів і тромбоцитів); справляє гіполіпідемічну дію, зменшує вміст загального холестерину та ліпопротеїдів низької щільності, зменшує ферментативну токсемію та ендогенну інтоксикацію при г. панкреатиті; механізм дії зумовлений його антиоксидантною та мембранопротекторною дією; препарат інгібує перекисне окислення ліпідів, підвищує активність супероксидоксидази, підвищує співвідношення ліпід-білок, зменшує в’язкість мембрани, модулює активність мембранозв’язаних ферментів (кальційнезалежної фосфодіестерази, аденілатциклази, ацетилхолінестерази), рецепторних комплексів (бензодіазепінового, ГАМК, ацетилхолінового), що посилює їх можливість зв’язуватися з лігандами, сприяє збереженню структурно-функціональної організації біомембран, транспорту нейромедіаторів і покращанню синаптичної передачі; мексидол підвищує вміст в головному мозку дофаміну, викликає посилення компенсаторної активації аеробного гліколізу та зниження ступеня пригнічення окисних процесів у циклі Кребса в умовах гіпоксії з підвищенням вмісту АТФ і креатинфосфату, активацію енергосинтезуючих функцій мітохондрій, стабілізацію клітинних мембран.
Показання для застосування ЛЗ: г. порушення мозкового кровообігу; дисциркуляторна енцефалопатія; нейроциркуляторна дистонія; легкі когнітивні порушення атеросклеротичного генезу; тривожні розлади при невротичних і неврозоподібних станах; купірування абстинентного с-му при алкоголізмі з перевагою неврозоподібних і нейроциркуляторних порушень; г. інтоксикація антипсихотичними засобами; г. гнійно-запальні процеси у черевній порожнині (г. некротичний панкреатит, перитоніт) в складі комплексної терапії; легкі когнітивні розлади різного генезу (при психоорганічному с-мі та астенічних порушеннях, зумовлених г. та хр. порушеннями мозкового кровообігу, ЧМТ, нейроінфекціями та інтоксикаціями, сенільними та атрофічними процесами); порушення пам’яті та інтелектуальна недостатність у людей похилого віку; абстинентний с-м при алкоголізмі з перевагою неврозоподібних та нейроциркуляторних порушень.
Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають в/м або в/в (струминно, краплинно); дози підбирають індивідуально; при інфузійному способі введення препарат слід розводити у фізіологічному р-ні натрію хлориду (200 мл); починають лікування дорослих з дози 50-100 мг 1-3 р/добу, поступово підвищуючи дозу до отримання терапевтичного ефекту; струминно мексидол вводять повільно протягом 5 - 7 хв, краплинно - зі швидкістю 40 - 60 крап./хв.; МДД - 800 мг; при г. порушеннях мозкового кровообігу - в комплексній терапії в перші 2 - 4 дні в/в струминно або краплинно дорослим по 200 - 300 мг 1 р/добу, потім в/м по100 мг 3 р/добу; термін лікування становить 10 - 14 діб; при дисциркуляторній енцефалопатії у фазі декомпенсації – в/в струминно або краплинно в дозі 100 мг 2-3 р/добу протягом 14 днів, потім препарат вводять в/м по 100 мг/добу протягом наступних 2 тижнів; для курсової профілактики дисциркуляторної енцефалопатії препарат дорослим – в/м по 100 мг 2 р/добу протягом 10 - 14 днів; при легких когнітивних порушеннях хворим похилого віку та при тривожних станах – в/м в дозі 100 - 300 мг/добу протягом 14 - 30 днів; при абстинентному алкогольному с-мі - 100 - 200 мг в/м 2 - 3 р/добу або в/в краплинно 1 - 2 р/добу протягом 5 - 7 днів; при г. інтоксикації антипсихотичними засобами дорослим – в/в в дозі 50 - 300 мг/добу протягом 7 - 14 днів; при г. гнійно-запальних процесах черевної порожнини (г. некротичний панкреатит, перитоніт) - у першу добу як у передопераційний, так і в післяопераційний період, дози залежать від форми та тяжкості захворювання, поширеності процесу, варіантів клінічного перебігу; відміна препарату повинна проводитись поступово, тільки після стійкого позитивного клінічно-лабораторного ефекту; при г. набряковому (інтерстиціальному) панкреатиті дорослим - по 100 мг 3 р/добу в/в краплинно (в ізотонічному р-ні натрію хлориду) та в/м; легкий ступінь тяжкості некротичного панкреатиту - по 100 - 200 мг 3 р/добу в/в краплинно (в ізотонічному р-ні натрію хлориду) та в/м; середній ступінь тяжкості дорослим - по 200 мг 3 р/добу в/в краплинно; тяжкий перебіг - у пульс-дозуванні 800 мг у першу добу при двократному введенні; далі - по 300 мг 2 р/добу з поступовим зниженням добової дози; дуже тяжкий перебіг - в початковій дозі 800 мг/добу до стійкого купірування прояву панкреатогенного шоку, після стабілізації стану - по 300 - 400 мг 2 р/добу в\в краплинно з поступовим зниженням добової дози; внутрішньо терапевтичні дози та термін лікування визначаються чутливістю хворих до препарату; починають лікування з дози 0,25-0,5 г; середня добова доза становить 0,25-0,5 г; МДД - 0,8 г; добову дозу розділяють на 2-3 прийоми протягом дня; хворі з тривожними станами, нейроциркуляторними дисфункціями та когнітивними порушеннями приймають мексидол протягом 2-6 тижнів; для купірування алкогольного абстинентного с- му  застосовують протягом 5-7 днів; курсову терапію мексидолом закінчують поступово, зменшуючи дозу препарату протягом 2-3 діб.
Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: поява нудоти, сухості слизової оболонки рота, АР.
Протипоказання до застосування ЛЗ: г. печінкова або ниркова недостатність, підвищена індивідуальна чутливість до препарату, дитячий вік, вагітність, період годування груддю.
Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті оболонкою, по 0,125 г; р-н для ін`єкцій 5% по 2 мл в амп.

Торгова назва: 
ІІ. Мексидол®, ЗАТ "Мир-Фарм" для ТОВ "Науково-виробнича компанія "Фармасофт", Російська Федерація    
Мексидол®, ТОВ Медичний центр "Еллара" для ТОВ "Науково-виробнича компанія "Фармасофт", Російська Федерація  

Дивіться також

Флутиказон (Fluticasone)
Фармакотерапевтична група: D07AС17 - кортикостероїди для місцевого застосування. Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, протиалергічна, протисвербіжна. Показання для застосування ЛЗ: екзем ...

Спіраміцин (Spiramycin)
Фармакотерапевтична група: JOIFA02 - макроліди. Основна фармакотерапевтична дія та ефекти ЛЗ: до спіраміцину чутливі такі м/о: Str., метицилін-чутливі стафілококи (Staph. aureus – має помірну ч ...

Антигемофільний фактор VIII людський (Anthihemophilic factor VIII humani)
Фармакотерапевтична група: В02ВD02 - гемостатичні препарати. Основна фармакотерапевтична дія: гемостатична. Показання для застосування ЛЗ: лікування гемофілії А; тимчасова компенсація відсутнього фа ...

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.