Medcolifes
Медичний
СайтПіридостигмін (Pyridostigmin)

Фармакотерапевтична група: N07AA02 - засоби, що діють на центральну нервову систему.
Основна фармакотерапевтична дія: інгібує холінестеразу, належить до парасимпатоміметичних засобів непрямої дії; інгібування ферменту сприяє накопиченню ацетилхоліну на рецепторах у ділянці холінергічних синапсів, це виявляється більш вираженою і довготривалою дією; переважно діє на периферичні системи, не чинить дії на функції ЦНС, оскільки через низьку розчинність у ліпідах не проникає через гематоенцефалічний бар’єр; характерною особливістю ЛЗ є його постійно виникаюча, рівномірна, довготривала і повільно слабшуюча дія.
Показання для застосування ЛЗ: лiкування патологiчної слабкостi м’язiв (тяжка мiастенiя, мiастенiчний синдром), а також за вiдсутностi тонусу (атонiя) мускулатури ШКТ i сечового мiхура.
Спосіб застосування та дози ЛЗ: патологiчна слабкiсть м’язiв (тяжка мiастенiя) - для лiкування початкових симптомiв захворювання препарат взагалi призначають у добових дозах 30 - 60 мг, якi розподiляють на 3 - 6 прийомiв; при прогресуваннi захворювання - 1 - 3 табл. 2 - 4 р/добу (120 - 720 мг/добу); дозування пiридостигмiну бромiду при патологiчнiй слабкостi м’язiв (тяжка мiастенiя) проводять суворо iндивiдуально, залежно вiд тяжкостi захворювання i реакцiї хворих на лiкування; тому режими доз, що рекомендованi для цього показання, треба розглядати як орiєнтовнi; атонiя кишечнику/затримка сечi - по 1 табл. (60 мг) через кожнi 4 год; у зв’язку з високим вмiстом дiючої речовини препарат з дозуванням по 60 мг не призначають новонародженим, маленьким дiтям i дiтям шкiльного вiку; пацiєнтам iз захворюваннями нирок препарат призначають у нижчих дозах, тому що пiридостигмiну бромiд у незмiненому виглядi виводиться з органiзму в основному нирками, тому необхiдну дозу пiдбирають iндивiдуально для кожного хворого, залежно вiд дiї препарату; iндивiдуальну добову дозу лiкар розподiляє на 2 - 6 прийомiв; тривалiсть застосування визначає лiкар залежно вiд показання.
Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: пiтливiсть, пiдвищена слинотеча i сльозотеча, посилення секрецiї бронхiальних залоз, нудота, блювання, проноси, нападоподiбний біль у животi в зв’язку з пiдвищеною перистальтикою кишечнику, м’язовий тремор, частi позиви до сечовипускання, спазми та слабкiсть м’язiв i порушення адаптацiї ока до зору поблизу (розлади акомодацiї ока); при застосуваннi препарату в бiльших дозах - зниження ЧСС, небажане падiння АТ, висипання на шкiрi.
Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до дiючої речовини, при механiчнiй непрохiдностi ШКТ і сечовивiдних шляхiв, при всiх захворюваннях, що супроводжуються пiдвищеним тонусом бронхiальної мускулатури (наприклад БА i спастичний бронхiт).
Форми випуску ЛЗ: табл. по 60 мг.

Торгова назва: 
ІІ. Калімін 60 Н, "AWD.pharma GmbН & Co.KG", Німеччина  

Дивіться також

Інозин (Inosine)
Фармакотерапевтична група: С01ЕВ14 - кардіологічні препарати. Основна фармакотерапевтична дія: кардіопротективна, антигіпоксичнуа, метаболічна, антиаритмічна дія; метаболічний засіб, попередник АТФ; ...

Лікар загальної практики - сімейний лікар
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організаці ...

Орлістат (Orlistat)
Фармакотерапевтична група: А08АВ01 - засоби, що застосовуються при ожирінні. Основна фармакотерапевтична дія: інгібування шлунково-кишкових ліпаз; механізм дії препарату пов’язаний з утворення ...

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.