Medcolifes
Медичний
СайтОксаліплатин (Oxaliplatin)

Фармакотерапевтична група: L01XA03 - антинеопластичні засоби. Сполуки платини.
Основна фармакотерапевтична дія та ефекти ЛЗ: належить до нового класу похідних платини, в якому атом платини утворює комплекс з оксалатом і діаміноциклогексаном; точний механізм дії невідомий; вважається, що механізм дії подібний до дії цисплатину; утворює реактивні комплекси платини, що утворюють міжтяжеві та внутрішньотяжеві зшивки в молекулі ДНК і пригнічують синтез ДНК; не має перехресної резистентності щодо цисплатину або карбоплатину; підвищує чутливість до променевого впливу.
Показання для застосування ЛЗ: метастазуючий колоректальний рак (в комбінації з фторурацилом і похідними фолевої кислоти), злоякісні пухлини яєчка, плоскоклітинний рак голови та шиї, рак сечового міхура, яєчника, шийки матки, статевого органа, лімфогрануломатоз.
Спосіб застосування та дози ЛЗ: тільки дорослим: 85 мг/м2 в/в повторно кожні два тижні; застосовується після розведення в 250 - 500 мл 5% р-ну глюкози; концентрація повинна бути не вище 0,2 мг/мл; тривалість інфузії - 2 – 6 год; модифікація дози- якщо симптоми периферичної нейропатії продовжуються більше семи днів і супроводжуються болем, наступна доза знижується на 25%; якщо парестезія зберігається до наступного циклу, наступна доза препарату знижується на 25%; якщо парестезія з функціональними порушеннями (ускладнення виконання точних рухів) зберігається до наступного циклу, відміняється; якщо ці симптоми зникають після відміни препарату, можна розглянути питання про поновлення лікування; у комбінації з фторурацилом, рекомендується корекція дози фторурацилу у зв’язку з токсичністю, що притаманна фторурацилу; додатково доза оксаліплатину знижується на 25% при появі проносу, нейтропенії або тромбоцитопенії 3-4 ступеня тяжкості.
Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нервова система - сенсорна нейропатія (дизестезія і/або парестезія кінцівок із судомами або без них, які часто погіршуються під впливом холоду), дизартрія, втрата глибоких сухожильних рефлексів і симптом Лермітта, біль і/або функціональні порушення (ускладнення виконання точних рухів), гострі нейросенсорні симптоми (минуща парестезія, дизестезія, гіпостезія); рідко гематологічна токсичність (анемія, нейтропенія, тромбоцитопенія); ШКТ (анорексія, нудота, блювання, пронос, абдомінальний біль); АР (бронхоспазм, ангіоневротичний набряк, гіпотензія та анафілактичний шок); ото токсичність, імуноалергічна тромбоцитопенія і гемолітична анемія, інтерстиціальна пневмонія та легеневий фіброз, шлуночкова аритмія, помірна алопеція.
Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, симптоми тяжкої периферичної сенсорної нейропатії з функціональними порушеннями до початку лікування; тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну <30 мл/хв); мієлосупресії (нейтрофіли <2 х109/л і/або тромбоцити <100 х109/л); вагітність, лактація, діти.
Форма випуску ЛЗ: р-н для ін’єкцій 2 мг/мл по 25 мл (50 мг) або по 50 мл (100 мг) у фл. № 1

Торгова назва:
І. Оксаліплатин, ВАТ "Київмедпрепарат"           
ІІ. Елоксатин, Aventis Pharma Dagenham для "SANOFI -AVENTIS", Великобританія/Франція           
Елоксатин, «Sanofi Winthrop Industriа», Франція           
Оксаліплатин, Cipla Ltd, Індія           
Оксаліплатин, Оксаліплатин Медак, «Medac GmbH», Німеччина           
Оксаліплатин «ЕБВЕ», EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Австрія           
Оксаліплатин Лахема 50, Оксаліплатин Лахема 100, Pliva-Lachema a.s., Чеська РеспублікаS.C. Sindan Pharma Оксаліплатин Синдан, SRL для "Actavis group HF", Румунія/Ісландія           
Оксаліплатин-Тева, Pharmachemie B.V. для "TEVA Pharmaceutical Industries Ltd", Нідерланди/Ізраїль           
Оксатера, «Laboratory Tuteur S.A.C.I.F.I.A.» вироблено «Laboratory IMA S.A.I.C», Аргентина           
Окситан, «Dabur Pharma Limited», Індія           
Оксол, VENUS REMEDIES LIMITED для "AllMed International Inc.", Індія/США         

Дивіться також

Фасувальник медичних виробів
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботу з фасування і дозування лікарських засобів та інших медичних виробів. Бере участь у прийманні та розподілі товарів між відділами аптеки. Ефективно використовує та ...

Начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює керівництво структурним підрозділом медичного закладу відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність підприємств, ус ...

Цереброкурин (Cerebrocurin)
Фармакотерапевтична група: N06ВХ22 - психостимулюючі та ноотропні засоби. Основна фармакотерапевтична дія: ноотропна, гепатопротекторна дія; виявляє позитивний вплив на вищу нервову діяльність, в осн ...

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.