Medcolifes
Медичний
СайтОксаліплатин (Oxaliplatin)

Фармакотерапевтична група: L01XA03 - антинеопластичні засоби. Сполуки платини.
Основна фармакотерапевтична дія та ефекти ЛЗ: належить до нового класу похідних платини, в якому атом платини утворює комплекс з оксалатом і діаміноциклогексаном; точний механізм дії невідомий; вважається, що механізм дії подібний до дії цисплатину; утворює реактивні комплекси платини, що утворюють міжтяжеві та внутрішньотяжеві зшивки в молекулі ДНК і пригнічують синтез ДНК; не має перехресної резистентності щодо цисплатину або карбоплатину; підвищує чутливість до променевого впливу.
Показання для застосування ЛЗ: метастазуючий колоректальний рак (в комбінації з фторурацилом і похідними фолевої кислоти), злоякісні пухлини яєчка, плоскоклітинний рак голови та шиї, рак сечового міхура, яєчника, шийки матки, статевого органа, лімфогрануломатоз.
Спосіб застосування та дози ЛЗ: тільки дорослим: 85 мг/м2 в/в повторно кожні два тижні; застосовується після розведення в 250 - 500 мл 5% р-ну глюкози; концентрація повинна бути не вище 0,2 мг/мл; тривалість інфузії - 2 – 6 год; модифікація дози- якщо симптоми периферичної нейропатії продовжуються більше семи днів і супроводжуються болем, наступна доза знижується на 25%; якщо парестезія зберігається до наступного циклу, наступна доза препарату знижується на 25%; якщо парестезія з функціональними порушеннями (ускладнення виконання точних рухів) зберігається до наступного циклу, відміняється; якщо ці симптоми зникають після відміни препарату, можна розглянути питання про поновлення лікування; у комбінації з фторурацилом, рекомендується корекція дози фторурацилу у зв’язку з токсичністю, що притаманна фторурацилу; додатково доза оксаліплатину знижується на 25% при появі проносу, нейтропенії або тромбоцитопенії 3-4 ступеня тяжкості.
Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нервова система - сенсорна нейропатія (дизестезія і/або парестезія кінцівок із судомами або без них, які часто погіршуються під впливом холоду), дизартрія, втрата глибоких сухожильних рефлексів і симптом Лермітта, біль і/або функціональні порушення (ускладнення виконання точних рухів), гострі нейросенсорні симптоми (минуща парестезія, дизестезія, гіпостезія); рідко гематологічна токсичність (анемія, нейтропенія, тромбоцитопенія); ШКТ (анорексія, нудота, блювання, пронос, абдомінальний біль); АР (бронхоспазм, ангіоневротичний набряк, гіпотензія та анафілактичний шок); ото токсичність, імуноалергічна тромбоцитопенія і гемолітична анемія, інтерстиціальна пневмонія та легеневий фіброз, шлуночкова аритмія, помірна алопеція.
Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, симптоми тяжкої периферичної сенсорної нейропатії з функціональними порушеннями до початку лікування; тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну <30 мл/хв); мієлосупресії (нейтрофіли <2 х109/л і/або тромбоцити <100 х109/л); вагітність, лактація, діти.
Форма випуску ЛЗ: р-н для ін’єкцій 2 мг/мл по 25 мл (50 мг) або по 50 мл (100 мг) у фл. № 1

Торгова назва:
І. Оксаліплатин, ВАТ "Київмедпрепарат"           
ІІ. Елоксатин, Aventis Pharma Dagenham для "SANOFI -AVENTIS", Великобританія/Франція           
Елоксатин, «Sanofi Winthrop Industriа», Франція           
Оксаліплатин, Cipla Ltd, Індія           
Оксаліплатин, Оксаліплатин Медак, «Medac GmbH», Німеччина           
Оксаліплатин «ЕБВЕ», EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Австрія           
Оксаліплатин Лахема 50, Оксаліплатин Лахема 100, Pliva-Lachema a.s., Чеська РеспублікаS.C. Sindan Pharma Оксаліплатин Синдан, SRL для "Actavis group HF", Румунія/Ісландія           
Оксаліплатин-Тева, Pharmachemie B.V. для "TEVA Pharmaceutical Industries Ltd", Нідерланди/Ізраїль           
Оксатера, «Laboratory Tuteur S.A.C.I.F.I.A.» вироблено «Laboratory IMA S.A.I.C», Аргентина           
Окситан, «Dabur Pharma Limited», Індія           
Оксол, VENUS REMEDIES LIMITED для "AllMed International Inc.", Індія/США         

Дивіться також

Піридостигмін (Pyridostigmin)
Фармакотерапевтична група: N07AA02 - засоби, що діють на центральну нервову систему. Основна фармакотерапевтична дія: інгібує холінестеразу, належить до парасимпатоміметичних засобів непрямої дії; ін ...

Тропікамід (Tropicamid)
Фармакотерапевтична група: S01FA06 – мідріатичні та циклоплегічні засоби. Антихолінеричні засоби Основна фармакотерапевтична дія ЛЗ: препарат має парасимпатиколітичну дію, схожу на дію атропіну; ...

Лікар-анестезіолог дитячий
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та установ охорони здоров'я, організацію ...

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.