Medcolifes
Медичний
СайтСимвастатин (Simvastatin)

Фармакотерапевтична група: С10АА01 – гіполіпідемічний засіб.
Основна фармакотерапевтична дія: гіполіпідемічна дія; неактивний лактон, який після прийому внутрішньо підлягає гідролізу з утворенням відповідної -гідроксикислої похідної; остання являє собою основний метаболіт та інгібітор 3-гідрокси-3-метилглютарил-коензим А (HMG-CoA)-редуктази, ферменту, який каталізує початкову та лімітуючу стадії біосинтезу холестерину; знижує загальний холестерин в плазмі крові (Х), ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ), тригліцериди (ТГ) і ліпопротеїни дуже низької щільності (ЛПДНЩ), а також підвищує вміст холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) у пацієнтів з гетерозиготною сімейною і несімейною формами гіперхолестеринемії, а також змішаною гіперліпідемією у тих випадках, коли підвищений рівень холестерину є фактором ризику і одна лише дієтотерапія недостатня; помітний ефект досягався через 2 тижні лікування, а максимальний терапевтичний ефект спостерігався на 4-6-й тиждень і утримувався впродовж усього часу прийому препарату; з припиненням прийому симвастатіну рівень загального холестерину повертається, як було показано, до початкового рівня; активна форма симвастатину є специфічним інгібітором HMG-CoA-редуктази – ферменту, який каталізує реакцію утворення мевалонової препаратом, як очікується, не призводитиме до накопичення потенційно отруйних стеролів; крім того, HMG-CoA також швидко метаболізується у зворотному напрямку до ацетил-CoA, який бере участь у багатьох процесах біосинтезу в організмі людини; симвастатин після перорального введення з високою селективністю накопичувається в печінці, де його концентрація суттєво вища, ніж у нецільових тканинах; препарат значною мірою вилучається з кровообігу при першому ж проходженні через печінку, де в основному і відбувається його дія, і в подальшому виділяється з жовчю; системного поширення в організмі людини зазнають менш, ніж 5% активної форми симвастатину; 95% від цієї кількості зв’язується з білками плазми; ризик розвитку міопатії зростає під дією високих концентрацій у плазмі крові інгібіторів HMG-CoA-редуктази; активні інгібітори 3А4 ізоформи цитохрому р450 (CYP3A4) можуть викликати підвищення концентрації інгібіторів HMG-CoA-редуктази у плазмі крові, що підвищує ризик розвитку міопатії; симвастатин добре всмоктується і підлягає обширній екстракції при першому проходженні через печінку, основному місці дії, з подальшим виведенням еквівалентів препарату з жовчю; поступлення активного препарату в загальний кровообіг є низьким; порівняно із станом натще, профіль інгібіторів у плазмі не змінювався при застосуванні симвастатину негайно перед тестовим прийомом їжі.
Показання для застосування ЛЗ: застосовується у пацієнтів з високим ризиком розвитку ІХС (за наявності гіперліпідемії або без неї), наприклад хворих на ЦД, пацієнтів з інсультом чи іншими цереброваскулярними захворюваннями в анамнезі, пацієнтів із захворюваннями периферичних судин, або пацієнтів з ІХС; як доповнення до дієти для зниження підвищеного рівня загального холестерину, холестерину ЛПНЩ, тригліцеридів, аполіпопротеїну B (апо В), а також для підвищення холестерину ЛПВЩ у пацієнтів з первинною гіперхолестеринемією, включаючи гетерозиготну сімейну гіперхолестеринемію (гіперліпідемія типу IIa за класифікацією Фредріксона), або змішаної гіперхолестеринемією (гіперліпідемія типу IIb за класифікацією Фредріксона), коли застосування однієї тільки дієти та інших немедикаментозних методів лікування недостатньо; для лікування хворих на гіпертригліцеридемію (гіперліпідемія IV типу за класифікацією Фредріксона); первинна дисбеталіпопротеїнемія (гіперліпідемія III типу за класифікацією Фредріксона); як доповнення до дієти та іншимх способів лікування хворих на гомозиготну сімейну гіперхолестеринемію для зниження підвищеного загального холестерину, холестерину ЛПНЩ і аполіпопротеїну B.
Спосіб застосування та дози ЛЗ: добові дози – від 5 до 80 мг, слід застосовувати 1 р/добу ввечері; під час добору дози її зміни слід здійснювати з інтервалами не менше, ніж 4 тижні, до досягнення МДД 80 мг, що приймається 1 р/добу у вечірні години; стандартна початкова доза у для пацієнтів з високим ризиком розвитку ІХС (у поєднанні з гіперліпідемією або без неї), хворих на ЦД, пацієнтів з інсультом або іншими цереброваскулярними захворюваннями в анамнезі, пацієнтів з захворюваннями периферичних судин, а також для пацієнтів з ІХС – становить 40 мг/добу одноразово, ввечері; медикаментозну терапію можна почати одночасно із застосуванням дієти та лікувальної фізкультури; пацієнтам з гіперхолестеринемією (які не входять у перелічені вище категорії ризику) - до початку лікування препаратом пацієнту слід призначити стандартну гіпохолестеринову дієту, яка повинна продовжуватися протягом усього курсу лікування, звичайно початкова доза становить 20 мг/добу, яка призначається одноразово ввечері; для пацієнтів, яким необхідне значне (більше, ніж на 45%) зниження рівня ЛПНЩ, початкова доза може становити 40 мг 1 р/добу, ввечері; пацієнтам з легкою або помірною гіперхолестеринемією - початкова доза 10 мг; хворим на гомозиготну сімейну гіперхолестеринемію, рекомендовано 40 мг/добу, що використовується одноразово, ввечері, або 80 мг/добу в 3 прийоми (20 мг вранці, 20 мг вдень і 40 мг ввечері), як доповнення до іншого лікування, що знижує рівень холестерину або без іншого лікування, якщо воно недоступне; препарат ефективний у вигляді монотерапії, а також у поєднанні із секвестрантами жовчних кислот; для пацієнтів, що застосовують циклоспорин, гемфіброзил або інші фібрати, або ліпідознижуючі дози (≥1 г/добу) ніацину сумісно з симвастатіном, максимальна рекомендована доза препарату становить 10 мг/добу; для пацієнтів, які одночасно з препаратом приймають аміодарон чи верапаміл, добова доза не повинна перевищувати 20 мг; немає необхідності зміни дозування для хворих з помірно вираженою нирковою недостатністю; при тяжкій нирковій недостатності (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв.), слід ретельно зважити доцільність призначення препарату у дозах, що перевищують 10 мг/добу.
Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: біль у животі, запор, здуття живота, астенія, головний біль, міопатія; нудота, пронос, шкірні висипання, диспепсія, свербіж, алопеція, запаморочення, судоми, міалгія, панкреатит, парестезії, периферичні нейропатії, блювання та анемія; рабдоміоліз і гепатит/жовтяниця; виражений с-м гіперчутливості, який проявлявся ангіоневротичним набряком, вовчакоподібним с-мом, ревматичною поліміалгією, васкулітом, тромбоцитопенією, еозинофілією, зростанням ШОЕ, артритом, артралгіями, кропив’янкою, світлочутливістю, жаром, припливами крові до обличчя, задишкою та нездужанням; зміни лабораторних показників – інколи значне і стійке підвищення рівнів сироваткових трансаміназ, лужної фосфатази і гамма-глютаміл-транспептидази, підвищення рівнів сироваткової креатинкінази скелетно-м’язового походження.
Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до цього препарат; захворювання печінки в г. стадії або незрозуміле і стійке підвищення рівнів трансаміназ сироватки; вагітність і годування груддю.
Форми випуску ЛЗ:  табл., вкриті оболонкою по 10 мг,  по 20 мг, по 40 мг.

Торгова назва: 
І. Вазостат-Здоров’я, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"    
Симвакор®-Дарниця, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"    
Симвастатин, ВАТ "Вітаміни"    
ІІ. Вабадин® 10, виробники повного циклу виробництва, виробництво in bulk, контроль та випуск серії: "Haba Farmaceutica S.A."; "Laboratories Belmas S.A."виробники, що здійснюють кінцеве пакування, контроль та випуск н/д   
Вазиліп®, "KRKA d.d., Novo mesto", Словенія    
Вастатин, Pharmaceutical company "GENEPHARM S.A." для Pharmaceutical company "VOCATE S.A.", Греція н/д   
Зокор®, "Merck Sharp & Dohme B.V." корпорації "Merck Sharp & Dohme Idea Inc.", Нідерланди/Швейцарія    
Зокор® форте, "Merck Sharp & Dohme B.V." корпорації "Merck Sharp & Dohme Idea Inc.", Нідерланди/Швейцарія    
Зоста, "USV Limited", Індія    
Симвакард 10, "Zentiva" a.s., Чеська Республіка    
Симвакард 20, "Zentiva" a.s., Чеська Республіка н/д   
Симвакард 40, "Zentiva" a.s., Чеська Республіка н/д   
Симвакол, "Biogal" Pharmaceutical Works Ltd. (TEVA Group)", Угорщина н/д   
Симва Тад 5, "TAD Pharma GmbH", Німеччина н/д   
Симва Тад 10, "TAD Pharma GmbH", Німеччина н/д   
Симва Тад 20, "TAD Pharma GmbH", Німеччина н/д   
Симва Тад 40, "TAD Pharma GmbH", Німеччина н/д   
Симвагексал, "Hexal AG", Німеччина    
Симваліміт, JS Company "Grindeks", Латвія    
Симвасандоз, Salutas Pharma GmbH підприємство компанії "Sandoz" для "Sandoz Pharmaceuticals d.d", Німеччина/Словенія    
Симвастатин, "Replekfarm A.D.", Республіка Македонія н/д   
Симвастатин, "Laboratorios Belmac S.A." для "Ozone Laboratories Ltd.", Іспанія/Великобританія н/д   
Симвастатин Алкалоїд®, "Alkaloid AD - Skopje", Республіка Македонія н/д   
Симвастатин Ліконса 10, Симвастатин Ліконса 20, Симвастатин Ліконса 40, "Alter.S.A." для "Liconsa S.A.", Іспанія н/д   
Симвастатин-Апо, Apotex Inc., Канада н/д   
Симватин, "Pharma Internacional", Йорданія    
Симвахол, "Polfa" Grodzisk Pharmaceutical Works Sp.z.o.o., Польща н/д   
Симгал, "IVAX Pharmaceuticals" s.r.o., Чеська Республіка  
 

Дивіться також

Ністатин (Nystatin)
Фармакотерапевтична група: D01AA01 - протигрибкові препарати для зовнішнього застосування. . Основна фармакотерапевтична дія: протигрибкова дія; а/б полієнової групи; діє на патогенні гриби й особли ...

Фінастерид (Finasteride)
Фармакотерапевтична група: G04CB01 - препарати, які застосовуються для лікування онкологічних захворювань. Основна фармакотерапевтична дія: конкуруючий антагоніст тестостерону, через пригнічення функц ...

Комбінації протигрибкових, антибактеріальних засобів, місцевих анестетиків та глюкокортикоїдів
Хлорамфенікол + клотримазол + беклометазон + лідокаїн (Chloramphenicol + clotrimazol + beclametazon + lidocain) ІІ. Кандибіотик, 1 мл р-ну містить хлорамфеніколу - 0.05 г, клотримазолу - 0.01 г, бек ...

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.