Medcolifes
Медичний
СайтНейрохімічні зміни в структурах головного мозку при дії стресових факторів

Сторінка 1

Відомо, що дія екстремальних факторів на організм, до яких належать і психоемоційне напруження та інтенсивна м’язова робота, викликає активацію симпато-адреналової системи [5]. Тривале підвищення концентрації катехоламінів в крові супроводжується судинними спазмами, ішемією слизової оболонки травного тракту. Універсальною реакцією організму на дію стресових факторів є активація процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) [3, 10]. Продукти ПОЛ відіграють важливу роль у структурній модифікації біомембран, зміні іх фізико-хімічних властивостей і проникності. Доведеним є, що у функціональній адаптації ЦНС до дії пошкоджуючих агентів беруть участь гангліозиди [4, 6]. Однак, на сьогодні залишаються не вивченими зміни вмісту гангліозидів у взаємозв’язку з інтенсивністю процесів ПОЛ при дії стресових факторів у структурах головного мозку, що відповідають за регуляцію вегетативних функцій організму.

Експерименти проведені на білих безпородних щурах-самцях масою 180-250 г (n=161). ЕБС моделювали за методом О.Десідерато [8]. Евтаназію здійснювали шляхом декапітації. На холоді швидко виділяли стовбур, проміжний та передній мозок, в яких визначали вміст гангліозидів та інтенсивність процесів ПОЛ. Для визначення вмісту гангліозидів у структурах мозку використовували модифікацію метода Фолча по Свеннерхольму і Сузукі [1]. Інтенсивність процесів ПОЛ оцінювали за кількістю малонового диальдегіду (МДА) [7]. Забір матеріалу для досліджень проводили на 1-й, 5-й та 10-й день після припинення дії подразника. Оптичну густину досліджуваного матеріалу вимірювали за допомогою спектрофотометра СФ-46. Результати досліджень проаналізовані статистично з використанням критерію Стьюдента та кореляційного аналізу.

Проведені експерименти показали, що після ЕБС вміст гангліозидів зростає в досліджуваних структурах мозку (табл.1).

Таблиця 1.Зміни вмісту гангліозидів у головному мозку щурів після емоційно-больового стрессу

Структури мозку

Статис-тичний показник

Гангліозиди, ум.од./мл л.ек.

Інтактні тварини

День експерименту

1

5

10

Стовбур мозку

M

0.131

0.289*

0.212*

0.147

m

0.016

0.024

0.027

0.019

n

9

7

6

6

Проміжний мозок

M

0.072

1.58*

0.91

0.74

m

0.008

0.019

0.022

0.015

n

8

8

6

6

Передній мозок

M

0.104

0.354*

0.231*

0.180*

m

0.011

0.029

0.026

0.027

n

7

7

6

6

Сторінки: 1 2 3 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.