Medcolifes
Медичний
СайтКонсервативін методи лікування в гінекології

Сторінка 6

Вплив електромагнітних полів: СВЧ-терапія (міорелаксуючий, протизапальний, імунокоригуючий ефекти);

КВ Ч-терапія (нейростимулюючий, секреторний ефекти). Дія змінного електричного поля - УВ Ч-терапія (міорелаксуючий, протизапальний, судинорозширювальний ефекти), магнітотерапія (гіпокоагулюючий, седативний, імунокоригуючий ефекти), шдуктотермія (міорелаксуючий, протизапальний, знеболюючий ефекти).

Світлотерапія - використання з лікувальною метою світла оптичного діапазону, до якого належить видиме, інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання. Лікувальна дія світлової енергії визначається довжиною хвилі та інтенсивністю випромінювання. Видиме випромінювання через зоровий

аналізатор діє на нервову систему, активує мікроциркуляцію та покращує трофіку тканин, які опромінюють.

Інфрачервоне випромінювання має теплову дію, викликає терморегуляторну реакцію поверхневої судинної сітки. Виділення тепла посилює тканинний обмін, це призводить до зміни проникності судин, зниження м'язового тонусу, розсмоктування запального вогнища, активації імунітету. Основними ефектами є протизапальний, трофічний та спазмолітичний.

Дія ультрафіолетового випромінювання визначається довжиною хвилі. Уф-випромінювання з довжиною хвилі 320-400 нм викликає утворення меланіну в базальному шарі епідермісу, стимулює клітинний імунітет. Середня довжина хвилі (275-320 нм) викликає зниження збудливості та провідності нервових волокон. Випромінювання з цією довжиною стимулює утворення вітаміну ^у має анальгезуючий, протизапальний та вітаміноутворюючий ефекти. Випромінювання з довжиною хвилі 180-240 нм має бактерицидний та мікоцидний ефекти.

Лазерне випромінювання, на відміну від інших випроміню­вань оптичного діапазону, має ряд переваг: високу монохро-матичність, когерентність і направленість, а також величезну щільність енергії в промені.

Лазерне випромінювання видимого та інфрачервоного діапазонів, проникаючи в тканини, поглинається, викликаючи низку біологічних ефектів, які також залежать від довжини хвилі випромінювання, його інтенсивності та експозиції.

Взаємодія лазерного променя з будь-якою біологічною тка­ниною починається з поглинання однієї її частини та відби­вання іншої частини. Промінь відбивається від поверхні розділу між середовищами, які мають різні оптичні характеристики. В результаті в тканинах змінюється напрям електричних та магнітних полів, фотон квантового випромінювання лазера поглинається молекулою, спричиняючи ланцюг складних ре­акцій.

Лазерне випромінювання має протизапальну (регенератор­ну) дію, при місцевому впливі прискорюється зміна фаз запаль­ного процесу: редукується дегенеративно-запальна фаза, при­скорюється перебіг інших фаз, краще відновлюється органо-специфічність тканини, тому застосування лазера є високо­ефективним при лікуванні ран промежини, ерозій шийки мат­ки, післяопераційних ран. Випромінювання лазера покращує мікроциркуляцію тканин, є потужним імуномодулюючим, мем-браностабілізуючим та біостимулюючим засобом. Істотне підвищення ефективності терапевтичної дії лазера досягається його поєднанням із постійним магнітним полем.

Механотерапія включає в себе різні види масажу, викорис­тання зміни атмосферного тиску (баротерапія) та ультразвуку.

Масаж - метод дозованої механічної дії на тіло людини та її внутрішні органи за допомогою спеціальних прийомів, які виконує людина, що володіє цим методом. При проведенні масажу виникає подразнення механорецепторів, що призводить до формування відповіді організму у вигляді місцевих та за­гальних реакцій. У зоні дії відбувається покращання крово­постачання тканин, видалення продуктів аутолізу клітин, по­силення кровообігу та циркуляції лімфи. Прискорюється про­цес розсмоктування інфільтратів, стимулюються трофічні про­цеси у внутрішніх органах, які знаходяться в зоні масажу. По­силюються реакції неспецифічного імунітету.

Масаж можна робити за допомогою спеціальних апаратів, що генерують механічні коливання. Такі процедури покращу­ють кровообіг, активують функцію внутрішніх органів у відповідній зоні.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.