Medcolifes
Медичний
СайтЗміни в статевих органах, молочних залозах, в обміні речовин жінки під час вагітності

Сторінка 1

ОБМІН РЕЧОВИН

Білковий обмін. При вагітно­сті відбувається скупчення білкових речовин в організмі жінки. Скупчені білки витрачаються: 1) на ріст матки і молочних залоз; 2) на побудову ор­ганізму зростаючого плода; 3) частина білків відкладається як запас, що ви­трачається після родів у зв'язку з го­дуванням груддю.

Вуглеводний обмін. Вугле­води, які є енергетичним матеріалом при вагітності, добре засвоюються, концентрація цукру в крові звичайно нормальна. Вуглеводи у вигляді гліко­гену відкладаються не тільки в печін­ці і в м'язах тіла, а й у плаценті і мускулатурі матки. Вуглеводи з орга­нізму вагітної переходять через пла­центу до плода (у вигляді глюкози). При переобтяженні організму вуглево­дами у вагітних іноді з'являється цу­кор у сечі, що пояснюється підвищен­ням проникності ниркового епітелію. Така глікозурія швидко минає при встановленні правильного режиму хар­чування.

Жировий обмін. У крові ва­гітних підвищена кількість нейтраль­ного жиру, холестерину і ліпоїдів. Жирові речовини нагромаджуються також у надниркових залозах, пла­центі і молочних залозах. Нерідко при вагітності збільшується підшкірна основа. Ліпоїди витрачаються на побудову тканин матері і плода, ней­тральний жир є енергетичним мате­ріалом. Великою кількістю ліпоїдів у крові пояснюють легкість настання ефірного та інших видів наркозу у ва­гітних.

Мінеральний і водний обмін. Під час вагітності відбуваються затримка солей кальцію в організмі і витрачання їх на побудову кісткової системи плода. Посилюється засвоєн­ня фосфору, потрібного для розвитку нервової системи і скелета плода, а також для синтезу білків в організмі матері.

Від матері до плода переходить за­лізо, яке є складовою частиною гемо­глобіну. В період внутрішньоутробного життя плід скупчує залізо в печінці і селезінці. При недостатньому введен­ні заліза з їжею у вагітної виникає анемія, а у плода порушується роз­виток.

Ці особливості обміну показують, що вагітна повинна діставати їжу, яка містить достатню кількість заліза, кальцію і фосфорних сполук.

Вітамінний обмін. Потреба організму вагітної жінки у вітамінах збільшена в зв'язку з необхідністю забезпечення ними плода.

Особливо збільшується потреба в аскорбіновій кислоті, необхідній для розвитку плода і зародкових оболо­нок. Підвищується потреба і у вітамі­нах — D, ретинолі, тіаміні, токоферолі (вони сприяють розвиткові вагітності) та ін. При недостатньому введенні ві­тамінів з їжею у вагітної виникає па­тологічний стан — гіповітаміноз або навіть авітаміноз; перебіг вагітності при недостачі вітамінів порушується.

СТАТЕВІ ОРГАНИ

Вагітність викликає зміни в усьому організмі жінки, проте найзначніші зміни відбуваються в матці. Під час вагітності змінюються величина, фор­ма, положення, консистенція і реак­тивність (збудливість) матки.

Матка прогресивно збільшується протягом усієї вагітності. Довжина невагітної матки 7—8 см, на кінець ва­гітності — 38 см. Поперечник збільшується від 4—5 до 25—26 см. Маса невагітної матки 50—100 г, наприкінці вагітності 1000—1200 г (без плодово­го яйця). Об'єм порожнини матки на кінець вагітності збільшується в 500 раз. Збільшення матки відбувається головним чином внаслідок гіпер­трофії (збільшення розмірів) і гіпер­плазії (збільшення кількості) м'язо­вих волокон матки.

Шийка матки під час вагітності роз­пушується, стає м'якою і соковитою, розтяжною. Судини в ділянці шийки подовжені, вени різко розширені, наповнені кров'ю; шийка матки має си­нюватий відтінок.

До IV місяця плодове яйце містить­ся в порожнині матки. З IV місяця нижній полюс зростаючого плодового яйця розтягує перешийок матки і роз­міщується в ньому Перешийок з цьо­го часу входить до складу плодовмістилища і разом з частиною нижнього відділу тіла матки становить нижній сегмент матки. Під час родів переши­йок разом з шийкою матки перетво­рюється на вихідну трубку.

Зовнішній і внутрішній зів шийки матки у первовагітних залишається закритим до родів, у повторновагітних канал шийки матки в останні місяці вагітності розширюється і нерідко про­пускає палець.

Сторінки: 1 2 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.