Medcolifes
Медичний
СайтАнатомо-фізіологічні аспекти вищої нервової системи

Сторінка 3

3. Орієнтовані рефлекси, Усякий новий несподіваний подразник звертає на себе знімання людини.

4. Ігрові рефлекси. Цей тип безумовних рефлексів широко зустрічається в різних представників тваринного світу і також має пристосувальне значення. Приклад: щенята, граючи, . полюють друг за другом, підкрадаються і нападають на свого «супротивника». Отже, у процесі гри тварина створює моделі можливих життєвих ситуацій і здійснює своєрідну «підготовку» до різних життєвих несподіванок.

Зберігаючи свої біологічні основи, гра дітей здобуває нові якісні особливості — вона стає активним інструментом пізнання світу і, як всяка інша людська діяльність, здобуває соціальний характер. Гра є самою першою підготовкою до майбутньої праці і творчої діяльності.

Ігрова діяльність дитини з'являється з 3—5 місяців постнатального розвитку і лежить в основі розвитку в нього представлень про будівлю тіла і наступного виділення себе з навколишньої дійсності. У 7— 8 місяців ігрова діяльність здобуває «наслідувальний чи навчальний» характер і сприяє розвитку мови, удосконалюванню емоційної сфери дитини і збагаченню його представлень про навколишню дійсності. З півтора років гра дитини усе більш ускладнюється, в ігрові ситуації вводяться мати й інші, близькі для дитини люди, і таким чином, створюються основи для формування межчеловеческих, суспільних відносин.

На закінчення необхідно відзначити також полові і батьківські безумовні рефлекси, зв'язані з народженням і вигодовуванням потомства, рефлекси, що забезпечують пересування і рівновагу тіла в просторі, і рефлекси, що підтримують гомеостаз організму.

Інстинкти. Більш складною, безумовн-рефлекторної, діяльністю є інстинкти, біологічна природа яких поки залишається неясної у своїх деталях. У спрощеному виді інстинкти можна представити як складний взаємозалежний ряд простих уроджених рефлексів.

Фізіологічні механізми утворення умовних рефлексів.

Для утворення умовного рефлексу необхідні наступні найважливіші умови:

v Наявність умовного подразника

v Наявність безумовного підкріплення;

Умовний подразник повинний завжди трохи передувати безумовному підкріпленню, тобто служити біологічно значимим сигналом, умовний подразник по силі свого впливу повинний бути слабкіше безумовного подразника; нарешті, для формування умовного рефлексу необхідно нормальне (діяльне) функціональний стан нервової системи, насамперед її ведучого відділу — головного мозку. Умовним подразником може бути будь-як зміна! Могутніми факторами, що сприяють формуванню умовно-рефлекторної діяльності, є заохочення і покарання. При цьому слова «заохочення» і «покарання» ми розуміємо в більш широкому змісті, чим просто «задоволення голоду» чи «болючий вплив». Саме в такому змісті зазначені фактори широко застосовуються в процесі навчання і виховання дитини, і кожен педагог і батько добре знайомий з їхньою ефективною дією. Правда, до 3 років для вироблення корисних рефлексів у дитини ведуче значення має ще «харчове підкріплення». Однак потім ведуче значення як підкріплення при виробленні корисних умовних рефлексів здобуває «словесне заохочення». Експерименти показують, що в дітей старше 5 років за допомогою похвали можна виробити будь-який корисний рефлекс у 100 % випадків.

Таким чином, навчально-виховна робота, по своїй суті, завжди зв'язана з виробленням у дітей і підлітків, різних умовно-рефлекторних чи реакцій їх складних взаємозалежних систем.

Класифікація умовних рефлексів.

Класифікація умовних рефлексів через їхню численність утруднена. Розрізняють екстероцептивні умовні рефлекси, що утворяться при роздратуванні екстерорецепторов; интероцептивні рефлекси, що формуються при роздратуванні рецепторів, розташованих у внутрішніх органах; і проприоцептивні, що виникають при роздратуванні рецепторів м'язів.

Виділяють натуральні і штучні умовні рефлекси. Перші утворяться при дії на рецептори природних безумовних подразників, другі — при дії індиферентних подразників. Наприклад, виділення слини в дитини побачивши улюблених цукерок є натуральний умовний рефлекс, а виділення слини, що виникає в голодної дитини побачивши обіднього посуду, є штучним рефлексом.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.