Medcolifes
Медичний
СайтПлід. Будова і розвиток зрілого плода. Розміри голівки і тулуба зрілого плода

Сторінка 1

ОЗНАКИ ЗРІЛОСТІ ПЛОДА

Про зрілість народженого немовля­ти роблять висновок за сукупністю ря­ду ознак.

1. Довжина (зріст) зрілого доноше­ного новонародженого в середньому дорівнює 50 см (коливається від 48 до 57 см); маса 3200—3400 г (коливає­ться від 2600 до 5000 г і вище). Дов­жина є сталішою величиною, ніж ма­са, тому вона правильніше відображає ступінь зрілості плода.

Новонароджені, що мають понад 47 см, облічуються як зрілі; новонаро­джені, що мають довжину менше 45 см, облічуються як незрілі. Зрі­лість або незрілість новонароджених, що мають довжину в межах від 45 до 47 см, визначається в кожному окре­мому випадку на підставі особливо старанного аналізу всіх ознак. Висно­вок про зрілість таких дітей роблять акушер і педіатр разом. Коли нема даних про зріст новонародженого, враховується маса його, причому но­вонароджений масою менше 2500 г вважається незрілим.

2. У зрілого плода груди опуклі, пупкове кільце є посередині між лобком і мечовидним відростком.

3. Шкіра зрілого новонародженого блідо-рожева, підшкірна основа добре розвинена, на шкірі залишки сировидного мастила; пушок є тільки на плечах і верхній частині спинки; довжина волосся на голівці досягає 2 см, нігті заходять за кінчики пальців.

4. Вушні і носові хрящі пружні.

5. У хлопчиків яєчка опущені в мо­шонку, у дівчаток малі соромітні губи і клітор прикриті великими сороміт­ними губами.

6. Рухи зрілого новонародженого активні, крик голосний, очі відкриті, він добре бере грудь.

ГОЛІВКА ЗРІЛОГО ПЛОДА

Вивчення форми і розмірів голівки плода має важливе значення в аку­шерстві. В більшості родів (96%) го­лівка першою проходить родовий ка­нал, роблячи ряд послідовних рухів (поворотів). При внутрішньому дослі­дженні на голівці плода визначаються кісткові шви і тім'ячка (мал. 60), за розміщенням яких можна зробити ви­сновок про перебіг родів.

Голівка зрілого плода має ряд особливостей. Лицеві кістки плода з'єднані міцно, але між кістками че­репної частини голівки є щілиновидні шви та тім'ячка. Коли голівка прохо­дить через родові шляхи, шви і тім'яч­ка дають можливість кісткам черепа взаємно зміщуватися, заходити одна за одну. Кістки черепа плода легко гнуться. Зазначені особливості будови кісток надають голівці плода плас­тичності, тобто здатності змінюва­ти форму, що має надзвичайно важ­ливе значення для проходження її че­рез родові шляхи. Череп плода складається з двох лобних, двох тім'яних, двох вискових і однієї потиличної, основної і решіт­частої кісток (мал. 1). В акушерстві особливе значення мають такі шви.

Стріловидний шов (sutura sagittalis) проходить між тім'яними кістками; спереду шов переходить у велике тім'ячко, ззаду — в мале.

Лобний шов (sutura frontalis) міститься між лобними кістками; має такий самий напрям, як і стріловидний шов.

Вінцевий шов (sutura coranarіа) з'єднує лобні кістки з тім'яними, проходить перпендикулярно до стріло-видного і лобного швів.

Ламбдовидний (потиличний) шов (sutura lambdoidea) з'єднує по­тиличну кістку з тім'яними.

У ділянці з'єднання швів розміщу­ються тім'ячка — простори, вільні від кісткової тканини. Практичне значен­ня мають велике і мале тім'ячка.

1. Велике тім'ячко (fonticulus magnus) є на місці з'єднання стріло-видного, лобного і вінцевого швів, має ромбовидну форму. Від великого тім'ячка відходять чотири шви: напе­ред лобний, назад стріловидний, пра­воруч і ліворуч відповідні відділи він­цевого шва.

2. Мале тім'ячко (fonticulus parvus) являє собою невелику загли­бину, в якій сходяться стріловидний і ламбдовидний шви. Мале тім'ячко має трикутну форму; від малого тім'ячка відходять три шви: наперед стріловидний, праворуч і ліворуч від­повідні відділи ламбдовидного шва.

Важливо знати такі горби на голів­ці плода: потиличний, два тім'яні, два лобні.

Мал. 1. Череп новонародженого (вигляд збоку)
Сторінки: 1 2 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.