Medcolifes
Медичний
СайтКохання і секс

Сторінка 1

Перша шлюбна ніч

Про таїну шлюбної ночі ніхто не говорить вголос, на­віть батьки скоромовкою й натяками пояснюють її мо­лодятам. Чомусь вважають, що життя саме навчить і, наприклад, юнакові зовсім необов'язково знати про тонкощі психологічних переживань нареченої. Проте і сам наречений часто виявляється в стані повної психологіч­ної розгубленості. Отже, грунтовно і безпомилково моло­дятам допомагає сама природа.

Донедавна цнотливість, дівоча і юнацька чистота, збережена до часу соціальної зрілості, в окремих пред­ставників молоді викликали іронію, насмішки, нагоро­джувалися епітетом «міщанство». Це знову-таки наслідок віянь зарубіжних концепцій «вільного кохання». Вираз­ники їх не тільки надокучили, а, відверто кажучи, осто­гидли безідейністю, одноманітною порожнечею, проти­природним нехтуванням почуттів, демонстративним знева­жанням цнотливістю, чесністю й гідністю. Навіть у бур­жуазному світі помітно втрачається інтерес до цього протиприродного явища.

Враховуючи нездорові віяння, ми, зобов'язані встановити твер­ду позицію щодо незайманості. Звичайно, дівчата, що втратили цнотливість, не повинні зазнавати зневаги. Проте незайманість, можливо, матиме все більше значення, і цьому потрібно приділити увагу.

Анатомічна будова органів жінки має свої особли­вості. Дівоча пліва може бути тонкою, і це одразу при­зводить до незначної кровотечі після першої інтимної близькості. Потовщена дівоча пліва здатна розтягуватись і надриву її може не статися. Це треба знати юнакові, який може в цьому випадку засумніватися у незайма­ності своєї нареченої. Він повинен враховувати й те, що в більш ранньому, дитячому чи підлітковому періоді піхвова пліва може бути випадково чимось травмована, надірвана. Взагалі ж, гадаю, юнаки не повинні впада­ти у відчай, коли їхні обраниці не виявилися незаймани­ми. Головне в єднанні шлюбної пари — це повне довір'я, щирість і любов. Саме ці якості уже першої шлюбної но­чі і надалі допомагають відкрити в коханому чи коханій пайвищі моральні цінності, почуття, необхідні для щас­ливого життя.

Зрештою цнотливиця може виявитися легковажною, розбещеною, зрадливою. Навпаки, жінка, що мала стате­вий досвід, здатна виявити несхитну відданість коха­ному.

Молодий, недосвідчений чоловік, який нерідко поклада­ється на поради товаришів, передусім повинен врахову­вати особисті почуття жінки, не травмувати їх. Необхід­но враховувати і деякі поради спеціалістів-лікарів. Добре, коли до шлюбної ночі молодята не посоромляться звер­нутися за кваліфікованим медичним інструктажем. Зав­дяки цьому можна уникнути не тільки значних фізичних, а й психологічних травм.

Не варто в першу шлюбну ніч чекати взаємного за­доволення, втіхи, оргазму. Цьому може завадити не тіль­ки біль при розриві пліви, а й багато інших зовнішніх обставин першого «статевого знайомства». В наступні моменти інтимного життя почне встановлюватися гармонія взаємин.

Незграбність, помилки — явище для першої шлюбної ночі природне. Стриманість, іерпіщщ і надія на повну духовну і тілесну єдність завжди приведуть до бажаних наслідків. А щодо бажаного для молодят при статевих зносинах оргазму, то у жінок він нерідко запізнюється, наступає пізніше, іноді тільки після перших пологів. То­му не слід одразу називати дружину холодною. Коли це необхідно, досвідчений лікар-гінеколог чи сексолог зав­жди підкажуть і позу, і техніку, при яких статевий акт стане повноцінним і породить ні з чим не зрівнянне по­чуття близькості закоханих.

Не менш важливий і наступний медовий місяць. Ось коли він і вона пізнають одне одного наодинці і в най­несподіваніших ситуаціях. В одному із загсів Москви про­тягом місяця зареєстрували шлюб трохи більше 400 чо­ловік, а подали на розлучення близько 300 молодят. В чому річ? В більшості заяв про розлучення було вказано на несумісність характерів. Насправді причина крилася в дивовижній подібності характерів. 60 процентів тих, що розлучалися, мали недоліки не тільки в статевому, а й у моральному вихованні. Тому у взаєминах замість гу­манності, терплячості до звичок іншого, зумовлених по­переднім сімейним виховним процесом, з обох боків виявлялася впертість, невміння поважати, любити одне одного. Певно, не вистачило терпіння зачекати, придиви­тися одне до одного, звикнути. Передчасні висновки про відсутність належного темпераменту, взаємна, нічим не стримувана дратівливість, а по суті, відсутність належно­го виховання, призвели до розлучення.

Сторінки: 1 2 3 4 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.