Medcolifes
Медичний
СайтІсторія розвитку сестринської справи в Україні

Сторінка 3

Паралельно з реорганізаціями в практичній охороні здо­ров'я проводились відповідні зміни в системі медичної освіти. Львівська фельдшерсько-акушерська школа, яка була створе­на в грудні 1939 року на базі Львівської державної акушерсь­кої школи, в січні 1940 року розпочала підготовку медичних працівників за трьома спеціальностями: фельдшер, акушерка (три роки) та медсестра (два роки). Усього в школі навчалося 109 чоловік. У червні 1941 року відбувся перший випуск аку­шерської групи.

Після Кримської війни з новою активністю звертається увага на підготовку медичних кадрів середньої ланки. Із середини XIX століття почали діяти фельдшерські школи в Києві та Харкові. У 1870 році в Києві відкрито військову фельдшерську школу, а в 1877 році - курси медичних сестер. Але забезпеченість медичною допомогою населення залишалась на низько­му рівні.

Українська дер­жава відчула потребу опрацювання законодавчої бази та пере­будови в галузі освіти. Згідно з розробленою 1992 року Дер­жавною національною програмою "Українська освіта в XXI столітті" взято курс на створення власної системи національ­ної освіти. У цьому ж році Верховна Рада схвалила "Закон про освіту", яким передбачено запровадження в Україні неперер­вної ступеневої вищої освіти чотирьох рівнів. Відповідно до нього спростовано термін "середня спеціальна освіта" та замі­нено терміном "вища освіта першого рівня". Навчальні закла­ди, які надають такий рівень освіти, називаються закладами освіти І рівня акредитації. З'являються вищі навчальні заклади нового типу - коледжі, які належать до закладів освіти II рівня акредитації. У цих освітніх закладах студентам надаєть­ся базова вища освіта та після закінчення - ступінь бакалавра. У закладах III-IV рівнів акредитації надається повна вища ос­віта на рівні спеціаліста та магістра.

З 1995-1996 років почали відкриватися факультети сест­ринської справи в медичних університетах та академіях Ук­раїни.

Використана література:

1. Н.В.Пасєчко. Основи сестринської справи.

2. О.Грандо Визначні імена в історії української медицини.

Сторінки: 1 2 3 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.