Medcolifes
Медичний
СайтХірургічний кабінет (відділення) поліклініки. Лікувально-діагностична робота хірургічного кабінету (відділення) поліклінікичинники, що сприяють виникненню кровотеч

Сторінка 2

Операційні повинні бути забезпечені безтіньовими і бактерицидними лампа­ми стаціонарного типу, а також пере­носними освітлювальними лампами.

Документація кабінету: книга для реєстрації хворих, операційний жур­нал, журнал обліку вакцинації, листків тимчасової непрацездатності і книга їх обліку, амбулаторні карти, журнал реєстрації профоглядів тощо.

Лікувально-діагностична робота — важлива складова частина діяльності хірургічного кабінету (відділення) по­ліклініки. Обсяг, зокрема хірургічних операцій, залежить від потужності по­ліклініки, умов праці (оснащення, укомплектованість кадрами тощо), активності й кваліфікації хірургів та від рівня забезпечення району обслугову­вання стаціонарною хірургічною допо­могою і низки інших обставин. Вона зводиться до: виявлення і діагностуван­ня захворювань доступними в полі­клінічних умовах методами (фізикаль-не обстеження; лабораторні досліджен­ня крові й інших біохімічних показ­ників; рентгенологічне та ендоскопіч­не дослідження тощо); лікування низ­ки захворювань, у тому числі й вико­нання нескладних операцій видалення поверхневих атером і невеликих пух­лин, сторонніх тіл, розтин шкірних і підшкірних гнояків, туалет і хірургіч­на обробка неглибоких ран і обмеже­них поверхневих, а іноді й глибоких опіків, лікування гнійних ран, трофіч­них виразок, деяких видів нориць, зокрема лігатурних, та ін.; направлен­ня на лікування або дообстеження в стаціонар хворих з виявленими або підозрюваними, але не верифіковани-ми, хірургічними захворюваннями, насамперед внутрішніх органів; офор­млення направлень і організація ви­клику машин «швидкої допомоги» хво­рим з виявленими у них гострими за­хворюваннями живота тощо; лікуван­ня виписаних із стаціонару післяопе­раційних хворих (перев'язки); органі­зація і участь в експертизі непраце­здатності; розробка і проведення медич­них реабілітаційних заходів для оперо­ваних хворих; проведення медогляду осіб, що влаштовуються на роботу на певні підприємства або вступають у навчальні заклади; консультації хворих з інших кабінетів поліклініки або вдома; участь у консультаціях тощо.

Сторінки: 1 2 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.