Medcolifes
Медичний
СайтТуберкульоз

Сторінка 2

Диссеминация в легенях може супроводжуватися поразкою більш великих судин – внутридольковых вен і междольковых галузей легеневої артерииэ В цих випадках розвиток поразки носить подострый характер. У легенях виявляються великі (до 5-10 мм у діаметрі) вогнища специфічного запалення . Вогнища при міліарному і крупноочаговом диссеминированном туберкульозі частіше пролиферативного характеру без вираженого перифокального запалення. Легені уражаються симетрично на всьому протязі, рідше – тільки верхні відділи (характерна риса гематогенної диссеминации МБТ у легені). Вогнища розташовуються в кортикальних відділах легень, багатих капілярами і лімфатичними судинами, у зв'язку з чим можливе запалення вісцерального листка плеври. Межальвеолярные перегородки инфильтрированы клітинними елементами, отечны, що приводить до втрати еластичності легеневої тканини і розвитку дифузійної емфіземи.

Таким чином, основне місце в патологоанатомічній картині свіжого диссеминированного туберкульозу легень займають специфічні гранулеми, васкулиты й альвеолит. У наступних стадіях процесу в зв'язку з продуктивним характером запалення починає переважати интерстициальный сітчастий склероз.

Хронічний диссеминированный туберкульоз легень розвивається в результаті багаторазової гематогенної чи лимфогеиатогенной диссеминации МБТ у хворих, неефективно леченных із приводу свіжого диссеминированного туберкульозу. Хронічний диссеминированный туберкульоз характеризується наявністю вогнищ різні величини, форми і морфологічну структуру – від свіжих із запальною реакцією до кальцинованих. У деяких хворих виявляються каверни з тонкою капсулою тришарової будівлі з небольшимим перифокальным запаленням – штамповані каверни. Каверни звичайно розташовуються симетрично в обох легенях. Строкатість морфологічних змін доповнюють фіброз межальвеолярных перегородок, периваскулярной і перибронхиальной тканини, емфізема, фляки на плеврі. У результаті гіпертензії малого кола кровообігу розвивається гіпертрофія міокарда правого желудочка. У деяких хворих виявляється вогнище внелёгочного туберкульозу.

Симптоматика. Диссеминированный туберкульоз у 2/3 хворих виявляється при обстеженні в зв'язку з появою різних скарг, у 1/3 – при профілактичних флюорографических обстеженнях.

При всім різноманітті клінічних проявів диссеминированного туберкульозу можна виділити кілька клінічних варіантів.

Варіант гострого інфекційного захворювання:

висока температура тіла, різко виражена слабість, адінамія , головний біль, задишка, тахікардія, ціаноз, сухий кашель. Возможен и более выраженный токсикоз с нарушением сознания, который дифференцируют с брюшным тифом, острым септическим состоянием или с пневмонией. У таких больных диагностируют распространённый диссеминированный процесс в виде милиарного или крупноочагового туберкулёза лёгких.

Вариант хронического воспалительного или гранулематозного заболевания – наиболее частый при диссеминированном туберкулёзе. Больные обращаются к врачу с жалобами на общую слабость, утомляемость, понижение работоспособности, понижение аппетита и похудание, эпизодические подъёмы температуры тела. Иногда больные обращаются к врачу в связи с лёгочным кровохарканьм или кровотечением. При рентгенологическом обследовании больных выявляется ограниченная милиарная или крупноочаговая диссеминации, прогрессирующий хронический диссеминированный туберкулёз.

Диссеминированный туберкулёз лёгких может протекать бессимптомно и тогда заболевание у больного выявляется при профилактическом флюорографическом исследовании.

Первыми клиническими проявлениями диссеминированного туберкулёза могут быть симптомы внелёгочного туберкулёза: изменение голоса и больв горле – при туберкулёзе гортани, боль в суставах и позвоночнике при нагрузке и ходьбе – при туберкулёзе костей и суставов, лейкоцитурия и гематурия – при мочеполовом туберкулёзе. Плеврит может предшевствовать развитию диссеминированного туберкулёза легких или быть его осложнением. Диссеминированный туберкулёз лёгких осложняется туберкулёзным менингитом, который может быть первым проявлением генерализованного туберкулёза.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.