Medcolifes
Медичний
СайтАтеросклероз i асоцiйованi з ним хвороби внутрiшнix opгaнiв: загальна стратегiя профілактики та етапнiсть спецiaлiзованогo лiкyвання

Сторінка 3

І. Первинна профілактика. Забезпечення її заходів передбачає:

зміцнення системи охорони здоров'я кадрами і ресурсами, в тому числі інформаційними, необхідними для здійснення медико-профілактичної освіти населення, виявлення хворих з факторами ризику на ранніх стадіях серцево-судинних захворювань, їх диспансеризація, лікування і профілактика;

впровадження терапевтичної профілактичної стратегії на всіх етапах надання лікувальної допомоги (модифікація стилю життя, вплив на фактори ризику: антигіпертензивна, ліпідознижувальна та інша терапія)

реалізацію освітніх програм для лікарів, середніх медичних працівників та пацієнтів

ІІ. Стандарти діагностики та протоколи лікування:

створення стандартів діагностики і протоколів лікування на підставі сучасних наукових даних, що визначають конкретний перелік діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур та межі їх вартості з розрахунку на одного хворого;

надання стандартам діагностики і протоколам лікування директивного характеру і широке їх впровадження в клінічну практику.

ІІІ. Заходи вторинної профілактики. Організація та проведення заходів вторинної профілактики передбачає широке впровадження:

терапевтичної стратегії (антигіпертензивної та ліпідознижувальної, антитромбоцитарної терапії, інших науково обґрунтованих медикаментозних втручань з доведеною ефективністю);

ефективних методів та засобів діагностики, попередження і лікування аритмій серця (у тому числі інвазивних електрофізіологічних досліджень);

інтервенційної стратегії (стентування вінцевих, сонних, мозкових та периферійних артерій, катетерних абляцій);

хірургічної стратегії (планового аортокоронарного шунтування, реконструктивних операцій на сонних артеріях, імплантації кардіостимуляторів і кардіовертерів та ін.).

IV. Забезпечення невідкладного спеціалізованого та високоспеціалізованого лікування:

догоспітальний етап (принцип «терапевтичного вікна»);

реорганізація госпітального етапу ургентного лікування (спеціалізовані відділення кардіореанімації, спеціалізовані нейросудинні відділення, інтервенційні лабораторії) з впровадженням сучасних стратегій лікування;

створення сучасної матеріально-технічної бази (апаратура, діагностикуми, витратні матеріали), її стандартизація для забезпечення ефективної діагностичної, лікувальної, реабілітаційної допомоги хворим на серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання та їх ускладнення.

V. Контроль та моніторинг реалізації Програми:

створити стандарти патоморфологічних досліджень і посмертної діагностики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;

впровадити регістри інфаркту міокарда та мозкового інсульту;

подавати статистичні дані за МКХ-10;

проводити епідеміологічні дослідження в різних статево-вікових сільських та міських популяціях з метою визначення дійсних показників поширеності захворювань та їх чинників ризику.

Сторінки: 1 2 3 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.