Medcolifes
Медичний
СайтСпостереження та догляд за органами сечовиділення і сечовипускання

Сторінка 2

Катетеризація — відповідальна ма­ніпуляція, яка вимагає дотримання за­побіжних заходів. За недотримання їх можна інфікувати сечові шляхи, спри­чинивши інфекційні ускладнення.

У разі затримки сечовиділення і над­мірного переповнення сечового міхура сечу випускають повільно, порціями, щоб не спричинити раптового розширен­ня судин сечового міхура, адже через склеротичні зміни у людей літнього віку можуть статись розрив їх і кровотеча.

Іноді (частіше за нетримання сечі) катетер треба залишати в сечовому міхурі на тривалий час. У такому разі його прикріплюють до статевого члена або шкіри стегна лейкопластирем чи товстою шовковою ниткою.

Особливого піклування потребують хворі з нетриманням сечі, що пов'язане частіше з ослабленням сфінктера сечо­вого міхура. При цьому може бути два варіанти. У разі першого хворий випус­кає сечу, не відчуваючи позиву до се­човипускання (нетримання сечі), а у разі другого — він відчуває позив, але не може затримати сечі (неутримання сечі). Такі хворі вимагають особливого догля­ду, бо сеча, яка мимовільно виділяєть­ся, змочує під хворим білизну, подраз­нює шкіру, має неприємний запах. Таким хворим кілька разів на добу треба проводити туалет ділянки зовнішніх ста­тевих органів, промежини, сідниць, змінювати білизну у міру потреби. Хворі, які ходять, користуються сечо­приймачами (гумовими або поліетиле­новими). Їх прикріпляють до тулуба. Іноді користуються постійним катете­ром. У деяких випадках доводиться про­мивати сечовий міхур. Звичайно потре­ба в цьому виникає у разі його запален­ня, а також його призначають з профі­лактичною метою після катетеризації. Промивання сечового міхура проводять через катетер, до якого підключають поліхлорвінілову трубку з канюлею та краником на кінці. Другий кінець труб­ки приєднують до кварти Есмарха. Для промивання користуються антисептич­ним засобом (розчин фурациліну, риванся). Сечовий міхур наповнюють ан­тисептичною рідиною доти, доки хво­рий не відчує позиву до сечовипускан­ня. Тоді перекривають краник і відклю­чають трубку від катетера. З катетера ви­тікає промивна рідина. Таку маніпуля­цію повторюють кілька разів.

Сторінки: 1 2 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.