Medcolifes
Медичний
СайтОснови спеціального догляду за хворими

Сторінка 2

Елементи психотерапії є невід'єм­ною складовою діяльності хірурга. Вони потрібні йому так само, як знання асеп­тики чи антисептики.

Поряд із психікою важливе значення відводиться стану нервової системи хво­рого. Треба за допомогою різних меди­каментозних препаратів заспокоїти хво­рого, зменшити страх перед операцією.

Спостереження за нервовою систе­мою охоплює такі моменти: стеження за свідомістю хворого, його сном, ста­ном чутливої чи рухової сфери (біль, судоми, параліч), настроєм (пригніче­ний чи збуджений).

Як у передопераційний, так і в піс­ляопераційний період слід забезпечити хворому душевний спокій і тишу. Варто усунути всі фізичні і психічні подразни­ки (шум, гамір, голосні розмови, кри­ки), не читати книг з певним сюжетом, не переглядати емоційних телефільмів, не допускати до хворих тих, хто може викликати у них негативні почуття.

Забезпечення хворому доброго, спо­кійного сну — один із важливих чин­ників, що сприяють швидкому одужан­ню. Сон — це стан гальмування кори великого мозку внаслідок виснаження його клітин через тривале, одноманіт­не подразнення. Зрозуміло, що під час перебування хворого в хірургічному стаціонарі таких подразників у нього вдо­сталь. Безсоння робить хворих дратів­ливими, що погано позначається на перебігу хвороби.

Під час сну рани загоюються краще, запальні процеси виражені слабше. До­могтися повноцінного сну у хворих після операції можна за допомогою різних ме­дикаментозних препаратів (розчини бро­му, літичні суміші, еленіум, седуксен, тазепам, мепробамат, еуноктин, раде-дорм, реладорм, рогіпнол і ін.).

У цей період не треба шкодувати пре­паратів, які тамують біль (морфій, про­медол, норфін, трамал, анальгін ін.).

Сторінки: 1 2 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.