Medcolifes
Медичний
СайтНаукові досягнення в епоху Просвітництва. Розвиток медицини

Сторінка 2

Початок патологічної анатомії поклав італійський лікар Джованні Баттіста Морганьї (1682—1771). Свої наукові ви­сновки Морганьї зробив на основі великої кількості дослі­джень і створив найціннішу наукову працю з патології, яка заклала основи цієї науки. Вчений стверджував, що кожна хвороба має своє місцезнаходження, кожній хворобі пере­дують певні матеріальні зміни в тому чи іншому органі тіла, розтин трупа дає можливість встановити хворобливі зміни органів. Таким чином, дослідник визначив місце патоло­гічної анатомії як складової частини клінічної медицини.

За реформу медичної освіти виступав французький вче­ний П. Ж. Кабаніс (1757—1808). Він підтримав ідею ство­рення медичних шкіл при великих лікарнях, щоб навчан­ня учнів відбувалося біля постелі хворого, щоб таким чи­ном лікар умів лікувати, а не тільки показувати свої знання під час диспутів.

На рубежі XVII—XVIII ст. культура, наука і, зокрема, медицина набувають кардинально нових рис. Боротьба за новітні ідеї здійснюється в умовах конфлікту між матеріа­лістичними і метафізичними поглядами, проте, переборю­ючи різноманітні труднощі, медицина в окремих галузях досягла значних успіхів.

Сторінки: 1 2 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.