Medcolifes
Медичний
СайтМіжпредметна інтеграція на заняттях з терапії

Сторінка 3

В цьому навчальному році у нас пройшли педагогічні читання, присвячені 80-річчю В.О. Сухомлинського, 110-річчю А.С. Макаренка, педагогічної творчості В.Ф. Шаталова. Ми присвятили їх творчому надбанню педагогів-новаторів з метою привернення уваги педагогів-практиків як до розробок талановитих педагогів, так і в цілому до вітчизняного передового педагогічного досвіду.

План і література до педагогічних читань, присвячених 110-річчю А.С. Макаренку:

І. А. Макаренко і світова педагогіка ХХ століття.

1. Макаренко А.С. Твори (у 7 томах).

2. Ушинський К.Д. Твори (у 6 томах).

3. К.Радянська школа, 1952 – т.5.

ІІ. Макаренкові не треба зводитися, бо він і не падав. (Губко О.Т.)

1. Листування А. Макаренка з дружиною Галиною Салько (1927-1939). Рідна школа. 1995р. - №9.

2. Сухорський Є. Чи сталініст? Радянська освіта – 1990р.

3. Хілліг Г. Галі сниться, що в неї в гостях Сталін…/ Роздуми і коментарії до дискусійної теми “Макаренко і Сталін”/ Рідна школа, 1994 - №10/.

4. Азаров Ю. Не подняться тебе, старик!, М., 1989г.

5. Волков Б. Порог двойного бытия /Учит. газ./ 1990г. - №5.

ІІІ. Гуманістична сутність майстерності А. Макаренка – вихователя.

1. Гмурман В.Э. Изучение теории и практики сегодня. 1990г.

2. Развитие идей А.С. Макаренко в теории и методики воспитания /Под. Редакцией В.М. Кротова. – М. 1989г./

3. Ярмаченко М.Д. Педагогічна діяльність і творчий спадок А.С. Макаренко. – К. Р. Школа, 1989р.

IV. Ціннісні орієнтації А. Макаренка: Генеза і сутність.

1. Веселова В.В. Традиційні і нові цінності в системі освіти США. – М. 1996р.

2. Гребенюк О.С. Педагогіка індивідуальності. – К. 1995р.

3. Макаренко А.С. Педагогічні твори /Т. 4, М. 1984р./

4. Нові цінності освіти. – М. 1995р.

5. Сухомлинський В.О. Народження громадянина. – М. 1971р.

6. Франкл В. Людина в пошуках змісту. – М. 1990р.

V. Дидактичний пошук А. Макаренка.

1. Кириченко С. Провінціальна пиха /Рад. Школа. – 1926р. - №2/

2. Макаренко А.С. Твори: В 8 т. – М. Педагогіка, 1983 – 1985рр.

3. Макаренко А.С. Твори: В 7т., т.5, -М., 1957.

VI. Концепція педагогіки А. Макаренка.

1. Джуринський А.М. Французькі педагоги про ідеї і досвід Макаренко. Рад. Педагогіка. – 1978р. - №8.

2. Дичек Н.П. Спадок А.С. Макаренко в США: висвітлення і інтерпретація.

3. Зюнкель В.В. В. Эрлангене изучают Макаренко /Там же. 1990 - №4/.

4. Розвиток ідей А. Макаренко в теорії і методиці виховання /Під ред. В.М. Кротова. – М., 1989/

5. Едвардс Р. Основи застосування ідей і практичних рекомендацій. А.С. Макаренко.

Самостійна робота студентів.

Не викликає сумніву той факт, що самостійна робота студентів є основною формою навчання, особливо у вищій школі, оскільки вона прищеплює студентам необхідне вміння вчитися, сприяє формуванню високої культури розумової праці. Питання лише у тому, як розвивати у студентів потребу в самостійній праці, як стимулювати індивідуальний творчий процес пізнання.

Самостійна робота студентів традиційно поділяється на аудиторну та позааудиторну. Ми розглядаємо її не як набір окремих прийомів, а як єдину комплексну систему засобів, що поєднує різні види аудиторної та позааудиторної роботи (див. таблицю №1)

З метою активізації розумової діяльності ми використовуємо різноманітні методи: роботу з навчальною літературою, різними посібниками, лабораторний практикум, участь в наукових дослідженнях та ін.

З метою зменшення частки самостійної праці студента в позааудиторний час ми максимально інтенсифікуємо навчання у лабораторіях, при цьому більша частина матеріалу засвоюється на заняттях. Використовуються різні форми підвищення активності та контролю самостійної роботи студента: письмові контрольні роботи, програмований контроль, захист практичної роботи, тестовий контроль тощо.

Кожен предмет має свою специфіку. Так, в аналітичній хімії лабораторні заняття самі по собі мають високу частку індивідуальності та самостійності.

Сторінки: 1 2 3 4 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.