Medcolifes
Медичний
СайтМеханізми травми

Сторінка 2

Шкіра, кістки, сухожилки здатні протидіяти деформації та механічній силі. Проте значна сила, що діє за механізмом згинання чи скручування, часто зумовлює пошкодження довгих трубчастих кісток (переломи під час удару під прямим кутом по ногах лю­дини, яка стоїть, переломи у лиж­ників та ковзанярів під час різких по­воротів тощо).

Травми, зумовлені розтягуванням тканин, особливо сухожилків, спос­терігаються у тенісистів, футболістів, танцюристів тощо. Протидія кісток травмі зменшується з віком: вона особ­ливо знижена у старечому віці через остеопороз та зменшення вмісту орга­нічних речовин у кістках. У дітей вона набагато більша, тому у них перело­ми бувають рідше, а якщо й трапля­ються, то нерідко за типом "зеленої гілки", без розриву окістя і тому без зміщення фрагментів. Ще більша схильність до переломів спостерігаєть­ся у хворих на гіперпаратиреоз, остео­дистрофію, специфічні захворюван­ня кісток тощо.

Кут прикладання сили також знач­но впливає на характер травми.

Якщо травмівний чинник діє під прямим кутом до тіла, внаслідок стис­кання та згинання виникає пошкод­ження в місці прикладання сили: якщо вплив незначний — обходиться забит­тям, а коли сила велика, може бути перелом кісток чи пошкодження внут­рішнього органа. Чинник, що діє під гострим до тіла кутом, може зумови­ти забиту чи скальповану рану в ділянці дотику або на певній відстані від неї (вивих чи перелом, рідше інші пошкодження).

Хронічна травма (мозолі, потер­тості, бурсити колінного та ліктьо­вого суглобів та ін.) виникає внас­лідок тривалого тиску невеликої сили на тканини (шкіру та підлеглі утво­рення).

Стан тканин та всього організму також помітно впливає на характер травми. Дистрофічні малоеластичні тканини у людей, судини яких ура­жені атеросклерозом, мають більшу схильність до пошкодження, ніж здо­рові тканини. Про підвищену ламкість кісток у людей похилого віку говори­лось вище. Дуже легко травмуються і збільшена, гіперплазована внаслідок різних хвороб (малярія, портальна гіпертензія, гемолітична анемія тощо) селезінка та збільшена, з дистрофіч­ними змінами печінка. Вони нерідко розриваються, особливо селезінка, навіть за незначних механічних впливів на ділянку їх локалізації або й за межа­ми її; інколи навіть фізіологічні акти (кашель, натужування, перевертання в ліжку тощо) можуть зумовити цю патологію.

Значно знижена опірність тканин, зокрема шкіри, спостерігається у хво­рих, що тривалий час чи постійно лікувалися кортикостероїдними гор­монами — гідрокортизоном чи пред­нізолоном (бронхіальна астма, ревма­тоїдний поліартрит та інші так звані колагенози), або які хворіють на ен­догенний гіперкортикалізм (хвороба та синдром Їценка—Кушінга), а також у хворих з гіповітамінозами, особли­во гіповітамінозом С (цинга чи скор-бут). При гіперкортицизмі зниження опірності тканин зумовлене розпадом їх білків, а за дефіциту аскорбінової кислоти порушується, блокується синтез колагену.

Поряд із патологічними чи фізіо­логічними змінами органів, які полег­шують виникнення травми, треба зва­жати на природну чутливість до трав­ми окремих органів та ділянок тіла. Так, підвищена чутливість деяких органів зумовлює розвиток складних рефлекторних розладів у організмі у разі їх травмування. Підвищеною чут­ливістю до травми відзначаються шия, особливо гортань та каротидний си­нус, яєчка, надчеревна ділянка, плевра, пряма кишка. Це пояснюєть­ся багатим представництвом у них нервових елементів.

Значний вплив на характер травми та її частоту має зовнішнє середови­ще. Так, у осінньо-зимовий період через несприятливі погодні умови різко збільшується частота травм опор­но-рухового апарату (переломи, ви­вихи, забиття тощо). Пошкодження частіше ускладнюється загальними реакціями через дію низької темпера­тури тощо. Набагато більше, ніж метеорологічні умови, на травматизм впливають украй поганий стан доріг, надмірне насичення їх транспортом, особливо автомобільним. Невпинний ріст кількості постраждалих з тяжки­ми множинними травмами та по-літравмами пов'язаний головним чи­ном з автомобільним транспортом. Проте немало їх виникає і внаслідок інших транспортних катастроф (залі­зничних, авіаційних), стихійних лих (землетрусів, тайфунів тощо). По-літравми нерідко зумовлюються дією як механічних, так і фізичних (опі­ки, відмороження) чинників унас­лідок загорання машин, будівель та несприятливих умов довкілля.

Сторінки: 1 2 3 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.