Medcolifes
Медичний
СайтМежі невротичних розладів

Сторінка 2

- клінічного чинника сучасної теоретичної психіатрії, як от інтеракційного підходу до психопатології, відповідно до якого адекватна кваліфікація психічного стану пацієнта можлива тільки в інтерсуб'єктивному полі (у полі взаємодії лікаря та хворого);

- концептуалізації клініки пацієнта лікарем, при співставленні цого з "кліше" аналогів, що "зрозумілі" лікарю (теорія знань лікаря) і визначене протиставлення (в психопатології) nosos et pathos, у зв'язку з чим можна говорити про непевність рамок тих або інших психопатологічних феноменів (в т.ч. і невротичних) у вигляді не так деякого "відходу" від синдромології, скільки як відображення глибинної тенденції - тенденції суперечливої, тому що спрямованої на велику формалізацію переживань, так як переживання пацієнта можливо оцінити тільки співпереживанням.

Що ж визначає рамки або територію неврозів? На наш погляд ця територія повинна маркуватися такими поняттями :

- наявність екзогенії, але, на відміну від описаних раніше обов'язкових психогенних моментів, екзогенія на наш погляд є більш широким поняттям і складається з двох компонентів: власне екстрастресового моменту (психогенія, хвороба, вегето-судинний криз, перевтома, дефіцит інформації і т. д.) і особистісної значимості цього моменту, або відповідності ієрархії цінностей життя і можливого деструктивного потенціалу його до цього моменту, тобто значиме співвідношення її до pathos захворювання;

- наявність базисної готовності до патологічного (на невротичному рівні) відреагування у вигляді вегетативної дисфункції;

- "зрозумілість" для хворого його хворобливих відчуттів (це не критика хворого, а скоріше емпатичний шаблон);

- підвищення інсайту.

Дані рамки неврозів безумовно, стикаються зі ще більш загальними поняттями, що вводяться з метою врахування транскультуральних розходжень, культурних особливостей народу, його ієрархії цінностей, духовності, узвичаєних стандартів норми ("масового стандарту").

Необхідно підкреслити, що в основі неврозу, як він розуміється в рамках патогенетичної концепції , лежить не порушення системи відношення під впливом зовнішньої ситуації, що травмує, на що звичайно вказується, а неадекватність системи відношень, яка обумовлена усією історією розвитку особистості хворого неврозом. Ситуація ж відіграє роль пускового механізму, що актуалізує вже існуючу неадекватність системи відношень.

Внутрішня конфліктність хворого неврозом і його нерозв'язана емоційна проблематика знаходять свій вираз в порушенні відношень з найближчим соціальним оточенням. Внаслідок перекручувань у сфері соціального сприйняття, що виникають в результаті конфліктності самооцінки, хворий невірно тлумачить мотивацію партнерів по спілкуванню, недостатньо адекватно реагує на виникаючі міжособистісні ситуації, вся його увага зосереджена не на розв'язуванні реальних проблем, а на збереженні уявлення про значимість свого "Я" як у власних очах, так і в очах оточуючих.

Сторінки: 1 2 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.