Medcolifes
Медичний
СайтПрофілактика серцево-судинних захворювань

Сторінка 3

Загальний ризик ССЗ у контексті Рекомендацій означає ймовірність розвитку в конкретної особи серцево-судинної події атеросклеротичного генезу протягом визначеного періоду часу. Результати рандомізованих контрольованих досліджень лікарських засобів (ЛЗ) для корекції окремих ФР не дають достатньо підстав для їх беззастережного використання. Взагалі, слід сказати, що жінки та особи літнього і зовсім молодого віку представлені недостатньо в класичних фармакологічних дослідженнях, аби використовувати одержані в них дані при розробці клінічних рекомендацій.

Виходячи з вищезазначеного, для клініциста важливо мати можливість оцінювати ризик розвитку захворювань швидко і з належною точністю, що дозволить визначити адекватну тактику лікування.

Яким чином можна оцінити ризик ССЗ швидко і легко?

1. Вже перебувають у групі підвищеного ризику ССЗ і потребують корекції всіх відомих ФР особи з:

а) відомими ССЗ;

б) ЦД типу 2 і типу 1 з мікроальбумінурією;

в) дуже високими рівнями індивідуальних ФР.

2. Для інших осіб з метою оцінки загального ризику ССЗ можуть використовуватися карти ризику SCORE. Це є вкрай важливим, оскільки багато людей мають окремі слабо виражені ФР, які в сукупності можуть призвести до непередбачувано високих рівнів загального ризику ССЗ.

Необхідність оцінки загального ризику ССЗ зумовила розробку карт ризику, застосовуваних уже в Рекомендаціях редакцій 1994 і 1998 рр. Проте використання таких карт наштовхнулося на низку проблем. По-перше, тодішні карти ризику розроблялися на підставі американських даних Фремінгемського дослідження і їх застосовність до всіх європейських популяцій була невиправданою. По-друге, сукупність вивчених на той час даних була досить незначною. По-третє, критерії визначення нефатальних подій при ІХС відрізнялися від використовуваних у багатьох інших дослідженнях, що знижувало діагностичну цінність карт. І нарешті, унеможливлювалася оцінка ризику інших проявів АС, таких як інсульт і аневризма черевної аорти.

У Рекомендаціях 2003 р. використано нову систему оцінки ризику ССЗ під назвою SCORE (Systematic Cоronary Risk Evaluation – системна оцінка коронарного ризику), яка ґрунтується на даних 12 європейських когортних досліджень, що включали загалом 205 178 осіб, попередньо обстежених у період 1970-1988 рр., із загальною тривалістю катамнестичних спостережень 2,7 млн пацієнто-років і 7934 випадками смерті внаслідок ССЗ.

Карти ризику на кшталт SCORE створювалися для полегшення оцінки ризику ССЗ серед практично здорових осіб. Пацієнти, які мають клінічні події в анамнезі, такі як гострий коронарний синдром або інсульт, хворі на ЦД типу 2 чи типу 1 з мікроальбумінурією, в яких спостерігається значно підвищений рівень впливу окремого ФР, вже розцінюються як особи із суттєво підвищеним загальним ризиком ССЗ і автоматично підлягають оцінці ФР та їх корекції.

SCORE відрізняється від раніше запропонованих систем оцінки ризику ССЗ кількома важливими аспектами і є дещо зміненою для нової редакції Рекомендацій:

1. Система SCORE оцінює 10-річний ризик першої фатальної події атеросклеротичного генезу – серцевого нападу, інсульту, аневризми аорти чи іншої патології. До цієї системи включено всі коди Міжнародної класифікації хвороб, які певним чином пов’язані з АС. Більшість інших систем оцінюють лише ризик розвитку ІХС.

2. Досі вибір показника смертності від ССЗ замість показника загальних (фатальних і нефатальних) кардіоваскулярних подій був не надто поширеним. Частота нефатальних подій суттєво залежить від їх визначення і методів оцінки. Разючі зміни як у діагностичних підходах, так і в лікуванні відбулися відтоді, як почали набиратися когорти для системи SCORE. Важливо, що використання показника смертності зумовило перекалібрування даних, з урахуванням показників часу в оцінці смертності внаслідок ССЗ.

Визначення ризику за системою SCORE – деякі уточнення

1. При оцінці ризику за допомогою карт лікар повинен спиратися на власні знання і досвід, ураховувати можливий вплив місцевих умов.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.