Medcolifes
Медичний
СайтСучасна концепція підготовки кваліфікованої медичної сестри для надання психіатричної допомоги населенню

Сторінка 2

Унікальна функція медсестри в її догляді за здоровими або хворими людьми полягає в тому, щоб правильно оцінити їх реакцію на стан їхнього здоров'я і допомогти у діях, які призводять до здоров’я, видужання або до достойної смерті…” Згідно з положеннями Американської асоціації медичних сестер (1980), основне завдання середнього медичного персоналу – “це діагностика і корекція реакцій людини на дійсні або можливі проблеми, пов’язані з її здоров’ям”. У центрі уваги цих визначень реакція особистості на проблеми, пов’язані із здоров’ям. Отже, основна мета практичної роботи медичної сестри – допомогти хворим впоратись з їх проблемами, а ще краще – запобігти їм. У центрі практичної діяльності медичної сестри, яка доглядає за психічнохворими – специфічні психічні реакції і психологічні проблеми хворих, що виникають у них внаслідок психічного захворювання. Таким чином, основними завданнями медичних сестер, які обслуговують психічнохворих, є психотерапія і налагодження відповідного догляду за ними. В їх межах медична сестра повинна займатися такими видами діяльності: допомагати хворим чітко визначати проблеми, які негативно впливають на їх здатність функціонувати як незалежні особистості; навчати хворих і допомагати їм зберігати й удосконалювати власні можливості та резерви, а також пристосовуватись до нових умов життя, які виникають при появі психічного захворювання; брати участь у розробці й впровадженні в практику заходів, спрямованих на запобігання та усунення ознак госпіталізму в психічнохворих, пом’якшувати їх обстеження; змінювати жорсткий обмежувальний лікарняний режим на більш вільний (“домашній”), створюючи умови для відпочинку і розвиваючи гуманні стосунки з хворими для досягнення позитивного результату; брати участь у розробці й виконанні індивідуальних програм активної реабілітації та соціальної терапії психічнохворих; проводити самостійну медичну практику в плані підтримуючої терапії і догляду за психічнохворими із стабілізованими хронічними психічними захворюваннями, які знаходяться в будинках-інтернатах системи надання соціальної допомоги; проводити необхідне навчання та інструктаж молодшого медичного персоналу, організовувати його роботу і керувати ним; у рамках своєї компетенції обстежувати хворих й оцінювати психічний стан їх із встановленням ситуаційного сестринського діагнозу і подальшим проведенням обґрунтованих заходів на сестринському рівні; виконувати призначення лікаря і, при необхідності, надавати невідкладну долікарську допомогу; виявляти ранні ознаки погіршання стану хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, включаючи загрозу самопошкоджень і ризик суїциду, погіршання соматичного стану і можливість загрози для здоров'я і життя людей, стежити за дотриманням вимог техніки безпеки; дільнична медсестра налагоджує і підтримує ділові зв’язки із сімейними лікарями та родичами хворого, допомагає їм засвоїти необхідні знання з догляду за пацієнтами, в яких розвинулось психічне захворювання; дільнична медсестра веде активне спостереження за виписаними із стаціонару хворими, стежить за належним проведенням підтримуючої і протирецидивної терапії, а про появу ранніх ознак можливого загострення психічного захворювання негайно повідомляє дільничного лікаря-психіатра; деякі медсестери, які мають необхідні знання, уміння та досвід, а також відчувають покликання і схильні викладати, готують себе до викладацько-методичної роботи на медсестринських факультетах вузів і медичних училищах.

Виконуючи ці завдання, медична сестра бере на себе роль друга, експерта, вчителя, порадника і прибічника хворого.

Медичні сестри проводять з хворими більше часу, ніж лікарі й обслуговуючий персонал. Ефективність догляду за психічнохворими прямо пропорційна тому, наскільки медичні сестри поділяють повсякденні життєві потреби і переживання хворих. Отже, медичні сестри займають особливе місце в системі, яка забезпечує лікувальний процес у тому плані, що вони першими дізнаються про прагнення і потреби хворих та реагують на них. Поряд з оволодінням технічними навичками, необхідними для надання ефективної допомоги психічнохворим, основною діяльністю медичної сестри завжди є акцент на здатності її сприймати і розуміти особистість і почуття хворого, його проблеми і труднощі. На основі цього розуміння необхідно створювати специфічні відносини, спрямовані на покращання психічного статусу хворих.

Сторінки: 1 2 3 4 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.