Medcolifes
Медичний
СайтПрофесійний кодекс медичної сестри

Сторінка 1

Основнi риси особистостi медичної сестри грунтуються на засадах гуманізму та професіоналізму, що відображено в професійному кодексі медичної сестри.

Основні положення про професійний обов’язок Медсестра будує свої стосунки з хворим, керуючись принципом гуманності, й не має (не проявляє) расових, соціальних, релігійних та інших поглядів, що суперечать поглядам її пацієнта.

Медсестра поважає права хворого і розкриває йому їх зміст.

Медсестра поважає погляди хворого на життя, страждання, хворобу, процес вмирання, смерть.

Медсестра створює імідж, що відповідає завданню, яке вона виконує.

Медсестра вдосконалює і поповнює знання та навички, необхідні для виконання професійних обов’язків.

Медсестра у своїй діяльності не виходить за межі власної компетентності.

Медсестра підтримує ініціативу і заходи, які сприяють удосконаленню професійності.

Медсестра доглядає за хворими, керуючись нормами, викладеними в даному професійному кодексі.

Ставлення медичної сестри до хворого Доглядаючи за хворим, медсестра ставить на перше місце його інтереси.

Медсестра стимулює хворого брати на себе відповідальність за власне здоров'я.

Медсестра стимулює хворого брати активну участь у догляді за ним (активно протидіє байдужості пацієнта до власних проблем).

Медсестра створює ситуацію, в якій хворий може вільно та невимушено поводити себе відповідно до свого світогляду, звичаїв, цінностей і норм.

Медсестра контролює молодший медичний персонал, який бере участь у догляді за хворим.

Медсестра, яка порушила відносно хворого поведінкові норми, викладені в даному професійному кодексі, відповідає за це перед пацієнтом та адміністрацією.

Медсестра утримується від будь-яких форм зловживання владою стосовно хворого.

Медсестра доступно інформує хворого про все, що пов’язано з доглядом.

Медсестра відіграє роль посередника між хворим та іншими фахівцями в тих випадках, коли вона не знає відповіді на запитання пацієнта, або коли не має права розголошувати інформацію.

Медсестра доглядає за хворим тільки у разі його згоди.

Медсестра збирає тільки ті відомості про хворого, які необхідні для здійснення догляду.

Медсестра не розголошує таємниці хворого.

У разі необхідності медсестра інформує хворого про те, що він має право скаржитись, і надає відповідну допомогу.

Медсестра не приймає подарунків від хворого.

Медсестра, яка на основі свого світогляду відмовляється виконувати певні дії відносно хворого, передає свої обов’язки з догляду колегам, якщо стан пацієнта дозволяє це зробити.

Медсестра надає термінову допомогу кожному, хто її потребує.

Медсестра надає пацієнту інформацію про його хворобу, якщо це не зашкодить його здоров’ю.

Ставлення медичної сестри до колег та інших людей, так чи інакше пов’язаних із хворим Медсестра співпрацює з колегами й іншими людьми на основі потреб хворого.

Медсестра поважає погляди і компетентність колег та інших людей, які беруть участь у догляді за хворим.

Медсестра прислухається до думки колег та інших людей і радиться з ними.

Медсестра задіює до прийняття рішень родичів і близьких недієздатного хворого.

Медсестра готова тимчасово брати на себе обов’язки колеги на його прохання.

Медсестра, яка не хоче виконувати певні дії на основі принципових поглядів, знаходить собі заміну серед колег.

Медсестра, яка бачить у діях колег чи інших спеціалістів небезпеку для здоров'я хворого, вживає заходи для його захисту.

Медсестра підтримує колег та інших осіб, які постраждали від поведінки хворих.

Медсестра об’єднує дії інших осіб для здійснення догляду за хворим.

Ставлення медичної сестри до суспільства Медсестра підтримує заходи та дії представників професії щодо створення і покращання умов професійної діяльності.

Медсестра займає активну позицію, повідомляючи про порушення гігієнічних вимог, і усуває фактори, які загрожують здоров’ю людей.

Медсестра відповідає за використання матеріальних цінностей і засобів, що знаходяться в її розпорядженні.

Сторінки: 1 2 3 4 5 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.