Medcolifes
Медичний
СайтФункціональні резерви кардіореспіраторної системи як показник здоров’я людини

Сторінка 5

11. Квашніна Л.В. Адаптаційно-компенсаторні зміни основних функцій кардіореспіраторної системи на дозоване фізичне навантаження у здорових дітей // Актуальні проблеми педіатрії. – 2000. – № 3. – С. 36-39.

12. Мицкан Б.М. Здоровий спосіб життя в контексті ноосферного мислення та фактори, які впливають на ставлення до індивідуального здоров’я // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип.1. – С. 5-13.

13. Моісеєнко Є.В. Стан кардіореспіраторних механізмів газообміну організму підлітків 15-річного віку // Фізіологічний журнал. – 2002. – Т. 48, № 2. – С. 89.

14. Мозжухин А.С. Характеристика функциональных резервов человека // Проблемы резервних возможностей человека. – М.: ВНИИФК, 1982. – С. 43-50.

15. Поташнюк І.В. Фізична підготовленість учнів гімназії як показник фізіологічних резервів організму // Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 2. – С.83-86.

16. Радзиевский А., Верич Г. Об оптимуме двигательной активности человека // Четвертий міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації». – К, 2000. – С. 416.

17. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая, Спортивная, Возрастная. – М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2001. – С. 199-201.

18. Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание. – М., 1991. – 321 с.

19. Ткаченко Л.М. Реакції дихання та кровообігу на м’язове навантаження та їх зв'язок з автономною нервовою системою // Фізіологічний журнал. – 2000. – Т.46, № 4. – С. 33-39.

Сторінки: 1 2 3 4 5 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.