Medcolifes
Медичний
СайтГепатит В

Сторінка 6

Клініка. Враховуючи те, що дельта-інфекція завжди є змі­шаною інфекцією, вивчення її клінічних проявів досить складне. Вважають, що клінічний перебіг залежить від того, коли відбулось зараження дельта-вірусом: одночасно з вірусом гепатиту В або пізніше — в період розпалу гострої чи хронічної форми гепатиту В.

Якщо зараження виникло одночасно, то елімінація вірусу ге­патиту D відбувається як при вірусному гепатиті В. У цьому ви­падку елімінація вірусу гепатиту В неминуче спричиняє одночасне припинення реплікадії дельта-вірусу. Відносно особливостей клі­нічного перебігу вважають, що при змішаній інфекції перебіг тяж­чий. Клінічні прояви, які вказували б на можливість змішаної ін­фекції, встановити не вдається.

Якщо гепатит D приєднується до гострого або хронічного ге­патиту В, це може спричинити прогресування патологічних змін у печінці і значне погіршання стану хворого. Приєднання дельта-інфекції до хронічного гепатиту В майже завжди викликає його загострення. В літературі описані тяжкі форми дельта-інфекції на тлі хронічного носійства HBsAg. У цих випадках летальність може досягати 20 % і більше. Виникнення злоякісних форм гепатиту у здорових носіїв вірусу гепатиту В (переважно це хворі з добро­якісним перебігом персистуючого гепатиту — «міні-гепатиту») час­то пов'язане з приєднанням дельта-інфекції.

Загострення хвороби в період згасання гострого гепатиту В має наводити на думку про можливість приєднання дельта-інфекції.

Діагноз. Діагностика гепатиту D досить складна. Хвороба не має епідеміологічних і притаманних лише їй клінічних проявів. Обгрунтована підозра на дельта-інфекцію виникає лише при за­гостренні інфекційного процесу або при раптовому погіршанні досі доброякісного перебігу хронічного гепатиту. Тому її діагностика базується на лабораторних дослідженнях.

Специфічна діагностика передбачає виявлення дельта-антигену в тканині печінки або в крові, а також антитіл проти антигену в сироватці крові. В крові антиген знаходять лише в перші 10— 12 днів хвороби. У разі хронічного гепатиту виявити антиген у крові майже не вдається.

Найбільш поширеним є виявлення в сироватці крові антитіл проти дельта-антигену. Під час гострого процесу вони належать до імуноглобулінів класу М і виявляються протягом короткого часу. Потім з'являються антитіла класу G, які зберігаються в кро­ві кілька місяців. При хронічній інфекції існує досить велика кіль­кість антитіл і це полегшує специфічну діагностику.

Лікування проводять так само, як і при гепатиті В.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.