Medcolifes
Медичний
СайтРоль соціальних факторів у збереженні здоров’я молодої сім’ї

Сторінка 2

3. Встановлення ролі соціальних факторів у збереженні здоров’я сім’ї та медико-генетичний, демографічний аналіз дає можливість комплексно оцінювати здоров’я родини, її репродуктивну функцію, виявляти фактори ризику захворювання, активно впливати на них через обговорення питань фізичної активності у сім’ї, виявляти членів родини, які потребують змін щодо способу життя.

Література:

1. Діти, жінки та сім’я в Україні. Статистичний збірник. - Київ.-1998.

2. Матеріали ВОЗ // “Cito”. Экспресс-информация для деловой элиты.-1998.-№32.

3. Україна в цифрах у 1999 р.- Держкомстат України, 1999.-210 с.

4. Чепелевська Л.А Медико-демографічна ситуація в Незалежній Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- Київ.-2000.- №2.-С.87-88.

5. Ярыгина М. В., Козявина Н.В. Cоциально - психологические аспекты заболеваний органов дыхания в семье // Проблемы сохранения здоровья семьи. Сб. науч. тр. под ред. д.м.н., проф. Иванова Е.М. – Владивосток.- 2000.

Сторінки: 1 2 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.