Medcolifes
Медичний
СайтСтатевий хроматин як біоекологічний показник функціонального стану дитячого організму

Сторінка 3

Висновки: 1. У ході проведених досліджень особливу увагу привертають різні дані показника СХ в обстежених дітей, що вказує на зниження функціональних можливостей організму дітей під впливом несприятливого екологічного стану довкілля.

2. Вивчення проблеми підвищення функціонального стану організму дітей у різних клімато-географічних та екологічних умовах проживання та розробка методів його корекції за допомогою системи диференційованого фізичного навантаження на сьогоднішній день є перспективним напрямком фізичної реабілітації і потребує подальшого розвитку.

Список джерел

1. Кочерга З.Р. Антропогенетичні особливості окремих популяцій дитячого населення Прикарпаття: Дис канд. мед. наук: 03.00.15. – Івано-Франківськ, 1998. – 160 с.

2. Адаменко О., Міщенко Л. Екологічний аудит територій. – Івано-Франківськ: Факел. – 2000. – 341 с.

3. Дышловой В.Д. Методика исследования ядер эпителиальных клеток слизистой оболочки щеки человека. – Киев: Изд-во ВИНИТИ. – 1975. – 22 с.

4. Lyon M.F. Epigenetic ingeritance in mammals // Tig. April. – 1993. – Vol. 9, № 4. – Р. 123-135.

5. Хусаинова И.С., Варвулева И.Ю., Кожина Н.А. Оценка цитологических показателей буккального эпителия для диагностики функционального состояния человека // Клиническая лабораторная диагностика. – 1997. – № 3. – С. 10-12.

6. Платунова Е.И. Морфология, частота встречаемости полового хроматина и распространенность Х-хромосомных аномалий в различного контингента населения Кузбасса: Дис канд. биол. наук: 03.00.14. – Киев, 1974. – 168 с.

Сторінки: 1 2 3 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.