Medcolifes
Медичний
СайтМаркетингова сутність профілактичної медичної діяльності

Сторінка 3

Заслуговують на увагу і стають вкрай актуальними у світлі розглянутої проблеми маркетингової сутності медичної діяльності пропозиції за структурою системи охорони здоров'я, у якій були б передбачені три основних напрямки:

· збереження і зміцнення (підвищення якості) наявного здоров'я;

· пропозиція і надання медичних послуг по наданню медичної допомоги хворим і потерпілим;

· повернення втраченого здоров'я і підтримування життя.

З позицій поділу гуманітарної й економічної місій маркетингових систем охорони здоров'я, подібний підхід до структури галузі цілком логічний: у діяльності по збереженню здоров'я, підтримуванню життя - перевага віддається гуманітарної місії, при високих економічних витратах (даний сегмент ринку вкрай не кращий); варто визнати, що при постачанні на ринок медичних послуг хворим і потерпілим у рамках ринкових відносин, економічні фактори починають відігравати переважну роль (у кращому випадку економічна місія охорони здоров'я порівнюється з гуманітарної).

Поділ ринку маркетингових систем охорони здоров'я на визначені сегменти, маркетингові дослідження цих сегментів, часткове співвідношення рівнів попиту та пропозицій у них - деякою мірою можуть характеризувати споживачів медичних послуг у даному сегменті відповідно до їхнього стану здоров'я, а так само описати специфічність конкретної системи охорони здоров'я. Таким чином, маркетингові системи охорони здоров'я (“ринки здоров'я”) можуть бути однозначно представлені і, у деякому роді, співвіднесені з об'єктивними демографічними даними, захворюваністю і фізичним розвитком.

Зіставляючи обсяги попиту та пропозицій на ринках здоров'я, можна мати визначене представлення про їхні особливості.

Профілактичним сегментом ринку здоров'я можна назвати такий ринок, на якому переважають попит та пропозиції на профілактичні медичні послуги. Споживачів на цьому ринку здоров'я характеризує високий ступінь якості життя і бажання зміни цього ступеня убік збільшення.

Лікувальним сегментом ринку здоров'я називається тип ринку, при якому переважають потребу, попит та пропозиції на лікувально-діагностичні процедури, тобто украй висока частка потреби і пропозицій медичної допомоги. Такий ринок найбільшою мірою співвіднесений із захворюваністю і хворобливістю населення й у свою чергу підлягає специфічної сегментації.

Соціальним сегментом ринку здоров'я можна умовно назвати ринок, при якому пропозиції медико-соціальних послуг спрямовані на підтримку рівня таких станів споживачів медичних послуг, при яких объективно не вдається їхньої зміни убік підвищення якості життя.

Співвідношення профілактичного, лікувального і соціального сегментів породжує розмаїтість ринків здоров'я і маркетингових систем охорони здоров'я.

Вивчення ринків здоров'я, зокрема виділення і дослідження співвідношення ринкових сегментів, методологічно дозволяє співвіднести діяльність суб'єктів маркетингових систем медичних послуг. При подібному підході логічно визначаються пріоритети пропозицій та купівельного попиту на визначені набори медичних послуг - від профілактичних до лікувальних. Виникає можливість розгляду й орієнтування ринків здоров'я на конкретний попит будь те індивідуальний споживач (пацієнт) або структури державного рівня: місцевого, регіонального, федерального.

На нашу думку, така діалектика функціонування маркетингових систем охорони здоров'я. Поділ інтересів, у тому числі і фінансових, особистості і держави по збереженню здоров'я і забезпеченню лікування кожної конкретної людини визначає специфіку пропозицій та попиту на ринку медичних послуг.

Сторінки: 1 2 3 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.