Medcolifes
Медичний
СайтЗдоровий спосіб життя в контексті ноосферного мислення та фактори, які впливають на ставлення до індивідуального здоров’я

Сторінка 6

До числа інших тендерних особливостей необхідно віднести стереотипи “чоловічої” поведінки, і особливості емоційних реакцій на зміни в стані здоров’я.

Наступним важливим фактором, який впливає на відношення до здоров’я є вік людини. Встановлено, що відношення до недуги має тенденцію змінюватися від недооцінки в молодому віці до адекватного сприйняття в зрілому та переоцінки в похилому і знову недооцінки в старечому віці. Отже, існує вікова динаміка значимості здоров'я, а значить і відношення до нього.

Крайнє важливим чинником, який впливає на відношення до здоров'я є професійна діяльність. Негативний вплив на здоров'я, перш за все, мають такі особливості професійної діяльності як дефіцит часу, психоемоційні напруження, відповідальність, а також ненормований робочий день. Встановлено, що більшість керівників мають нормативне уявлення про здоровий спосіб життя, проте не завжди усвідомлюють, що ефективність професійної діяльності підлеглих визначається не тільки продуктивністю і якістю їх праці, але і ціною зусиль (здоров’я), які потрачено на досягнення результату.

Висновки 1. Здоровий спосіб життя людини реалізується на основі вітально –аксіологічної концепції, специфічних принципів-законів: жити за законами Всесвіту; позитивно думати і сприймати себе та інших; посилювати вольовий рух до реалізації власного „Я”; дотримуватися індивідуальної програми здорового способу життя; досягати згоди зі світом і собою; дотримуватися законів слова, звуку, числа, кольору, світла, геометричних форм – сповідувати життя.

2. Здоровий спосіб життя з позиції вітально-аксіологічної концепції особистості включає наступні компоненти: самоусвідомлення, свободу волі, як усвідомлену необхідність, совість і творчість як умову здорового способу життя. При цьому слід пам’ятати, що здоровий спосіб життя, як і особистість в цілому, реалізується не в окремих актах (заняття фізичними вправами, раціональне харчування, оптимальна трудова діяльність тощо), дотриманням законів Природи, сімейним і етнічним традиціям (установкам), які знаходять своє відображення в поступках і рисах характеру, а здійснюється в судьбі людини, її життєвому шляху.

3. Основними структурними компонентами, які визначають рівень відношення індивіда до власного здоров'я є когнітивні, емоційні та поведінкові компоненти. При цьому найважливішими факторами, які впливають на формування відношення до здоров’я є статевий диморфізм, вік людини та професійна діяльність. Отримані дані доцільно використати з метою розробки цільових регіональних і державних програм здоров’я.

Література:

1. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология.- Киев: Здоров’я,1998.- 215 с.

2. Вернадский В.И. Биосфера и ионосфера.- М.:Айрис-Пресс,2002.-210 с.

3. Войтенко В.П. Здоровье здоровых: Введение в санологию - К.: Здоровье, 1991. – 248 с.

4. Гарбюузов В.И. Человек, жизнь, здоровье. (Древние и новые каноны медицины).- СПб.,1995.- 215 с.

5. Журавльова И.В., Шилова Л.С. и др. Отношение человека к здоровью и продолжительность жизни. – М.: 1989.

6. Иоанн Сан – Франциский. Избранное.- Святой остров,1992.-С.33.

7. Калью П.И. Сущностная характеристика понятия „здоровья” и некоторые вопросы перестройки здравоохранения: обзорная информация.- М, 1988.- 158 с.

8. Квасенко А.В., Зубрев Ю.Г. Психология больного. - Л.: Медицина. Ленинград. отд., 1980. – 183 с.

9. Лаптев А.К. Тайна пирамиды здоровья.- СПб.: Петроградский и К”,1998.- 232 с.

10. Никифоров Г.С. Здоровье как системное понятие /Психология здоровья / По ред. Г.С. Никифорова. – СПб. – 1998.

11. Опанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. - К.: Здоров’я, 1998. – 243 с.

12. Остафійчук Я.Ф. Валеологічна підготовка студентів-медиків. –Актуальные проблемы физической реабилитации и адаптивной физической культуры для разных групп населення: Материалы І Международной научно-практической конференции (20–21 апреля 2004 года). – Харьков: Харьковская Гос.Академия Физ.культуры, 2004 . – с.63-64.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.