Medcolifes
Медичний
СайтКесареве січення

Сторінка 27

Той факт, що рубець на матці робить негативний вплив на внутрішньоутробний стан плоду не викликає сумніву. При аналізі клініко-фізіологічних і функціональних параметрів новорожденнных після повторного кесарева перетину виявлено, що гипоксическое стан при народжень виявляється частіше, процеси ранньої адаптації протікають із великим напяжением , показники захворюваності і смертності вище, чим у дітей витягнутих шляхом першого кесарева перетину (О.Г. Сулима і ставши.,1998).

Особлива увага заслуговує той фак., що при повторному абдоминальном родоразрешений синдром дихальних розладів у доношених дітей зустрічається в 10 разів частіше, ніж при першому кесаревом перетинів, що вказує на визначальну роль рубця на матці як чинника ризику розвитку ускладнень із боку плоду (О.Г. Сулима і сшв.,1998).

Для вивчення діагностичної і прогностичної значимості антенатального біофізичного моніторингу під час вагітності жінок із рубцем на матці обстежено 60 вагітних у термінах гестации від 28 до 40 тижнів. Біофізичний профіль включав оцінку дихальних прямуванні плоду, рухової активності, м'язовий тонус стан околоплодных вод, эхографическая структура плаценти, КТГ-НСТ.

Нами встановлено, що має місце збільшення частоти рухової активності в 1,5 разів у порівнянні з контрольною групою. На нашу думку на показники рухової активності плоду в досліджуваній групі впливає збільшення частоти передчасного дозрівання плацент, а також наявність маловодия.

На основі аналізу отриманих даних ми виявили кореляційну залежність збільшення частоти маловодия зі збільшенням терміна вагітності в жінок із рубцем на матці, що, безумовно, впливає на функціональний стан плоду. Так, частота наявності маловодия в термінах гестации 28-32 тижнів спостерігалася в 24,6%, 33-37 недель—32,3% і 37-40-47,3% відповідно.

За даними З.М. Дубоссарской і соавт. (1998), при рубці на матці після попереднього абдоминального родоразрешения в 13,2% випадках діагностується асиметрична форма синдрому ретардации плоду. Порушення маточно-плацентарного кровообігу, особливо в плацентарном ланкі, пояснюється, крім патології вагітності, органічними змінами судинної структури передньої стінки матки в результаті проведеного кесарева перетину. Наші дані узгодяться з даними літератури.

Результати ультразвуковой фетометрии виявили, що в 15,6% (9) випадках мало місце ЗВУР. В усіх випадках виявлена симетрична форма ЗВУР плоду й останні по биометрическим параметрах відставали на 2-3 тижні.

Причому, виявлена залежність частоти гипотрофии плоду від терміна гестации. Так, у терміні 28-32 тижнів вона спостерігалася з частотою 10,5%, у терміні 33-36-14,3%, у терміні 37-40-21% відповідно.

На нашу думку подані дані вказують про негативний вплив морфофункционального стана миометрия на фетоплацентарный комплекс.

На основі аналізу даних ультразвуковой плацентометрии нами виявлено, що в 35% (21) випадків у вагітних плацента локалізувалася по передней стінці матки і у усіх випадках перекривала рубець на матці, низьке розташування плаценти відзначене в 28,3% (17) випадках. Як відомо, розташування плаценти в області рубця є чинником ризику розвитку ФПН, неправильного прикреплания плаценти з наступним порушенням нормального її відділення в третьому періоді родів, а також неспроможності рубця на матці.

Оцінка товщини плаценти показало, що в 56,6% (34) випадках має місце стовщення, а в 23,3% (14)-гипоплазия плаценти. Т.о. усього в 20,1% (12) відзначена нормативна товщина плаценти. Нами встановлена кореляційна залежність між терміном гестации і показником гиперплазии плаценти, показником передчасного старіння плаценти і третього ступеня зрілістю плаценти. На нашу думку зміна морфологічних характеристик плаценти є компенсаторно-приспособителъным відповіддю фетоплацентарного комплексу в умовах зростаючої потреби з боку плоду.

При оцінки кількості околоплодных вод, нами встановлено, що в досліджуваній групі маловодие зустрічається в 3 разу частіше, ніж у контрольної. У терміні 28-32 тижнів маловодие зустрічається з частотою 21,6%, у термінах 33-36-25%, у термінах 37-40 недель-67,4% відповідно.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.