Medcolifes
Медичний
СайтКесареве січення

Сторінка 28

При оцінці даних КТГ ми встановили тенденцію збільшення монотонного ритму в динаміку термінів гестации в досліджуваній групі в порівнянні з контрольної.

Сумарна оцінка біофізичного профілю в досліджуваній групі склала 9,16±0,26 бала, що вірогідно нижче цього показника в контрольної группе—11,24±3,1 за рахунок гноблення в 72% випадків реактивності серцевої діяльності і дихальних прямувань плоду, у 82,6% випадках зниження м'язового тонусу, у 58,1% випадків за рахунок маловодия, у 61% випадків за рахунок третього ступеня зрілості плаценти.

Для оцінки морфологічних особливостей плаценти, пуповины і плодових оболонок, рубцевої і біля рубцевої тканини у вагітних із рубцем на матці проведене 21-дослідження після повторного КС і 12 дослідження миометрия після першого КС, що склали контрольну групу.

На основі аналізу даних нами виявлені компенсаторно-пристосувальні реакції, що виявляються (у 60% випадків) збільшенням кількості фетальных судин у строме ворсинок, тобто має місце ангиоматоз або хориоангиоз із наявністю великого количества- більше 20 фетальных судин в основному в строме середніх і дрібних ворсинок.

Слід зазначити, що виявлені нами компенсаторно-приспособителъные реакції в плацентарном бар'єрі, очевидно пов'язані з патологією миометрия (наявності рубця на матці), а також змінами, що спостерігалися в пуповині.

Гистологически в судинах пуповины в 25-30% випадках визначався виражений спазм або різке розширення артеріальних і венозних судин пуповины, наявність перетяжок, набряку і ділянок крововиливу. Набрякнув вартонового холодцю. Очевидно, такі зміни в судинах пуповины пов'язані з Рубцевими змінами в матці після перенесеного кесарева перетину, що веде до змін у плаценті. Такі зміни можна трактувати як прояви гипоксии. З цим, мабуть, пов'язані виражені компенсаторные процеси, визначені нами в тканинах плацентарного бар'єра.

Морфологія рубця матки показала і порушення кровопостачання з дистрофічними змінами і розвитком склеротичних і запальних процесів у тканині миометрия, що особливо виражені в області рубця й у меншому ступені в околорубцовой тканині.

Зміни в миометрии й у біля рубцевої тканини носили менше выраженый характер і були подані осередковим склерозом стромы і стінок артерії, а також периваскулярным склерозом. У середньому прошарку миометрия визначалися осередки інфільтрації одиночними лімфоцитами. У однім випадку був виявлений гострий запальний процес внутрішнього прошарку миометрия з інфільтрацією полинуклераными лейкоцитами.

І Осередки дистрофічних змін у виді білкової дистрофії і гомогенизации ділянок миоцитов частіше спостерігався в середньому судинному прошарку поблизу від ділянок склерозу.

X На сьогоднішній день немає єдиної точки зору в плані ультразвуковых критеріїв морфо-функционального стана миометрия. Для встановлення ультразвуковых критеріїв стана рубця на матці нами проведений аналіз показників ультразвуковой діагностики в 52 вагітних із рубцем на матці і 90 жінок без рубця на матке- контрольна група в терміні 36-40 тижнів.

Нами встановлено, що в 21,1% (11) випадках товщина миометрия в зоні попереднього розтину склав 2,7±0,03 мм, що статистично вірогідно відрізняється від показників контрольної групи (Р<0,05).

Нами виявлена корелятивна залежність між товщиною миометрия в області рубця на матці і зміною його структури з появою эхопозитивных умиканні, що є показником Рубцевих змін унаслідок значного переваження сполучної тканини. У 94% (10) випадків у вагітних із товщиною миометрия 2,7±0,03 мм нами виявлене тотальне підвищення акустичної щільності, у 6% (1) диагностировано збільшення эхогенности на фоні нормальної акустичної щільності й у жодному випадку не виявлена нормальна однорідна эхоструктура досліджуваної зони.

На основі оцінки форми нижнього сегмента матки ми знайшли, що X-подібна форма, що відповідає формі у вагітних контрольної групи спостерігалася в 32% випадків. У 51%-и увігнута форма нижнього сегмента й у 13%-п опукла.

У досліджуваній групі ми визначили, що Х-подобная форма спостерігалася усього в 16% випадків. У 31%—и увігнута форма нижнього сегмента й у 53%- п опукла. Як підтвердили морфологічні дослідження u-увігнута форма характеризує дистрофічні зміни в нижньому сегменті, для п - опуклої форми матки характерна неповна регенерація розтину стінки матки і цього виду є в прогностичному плані більш несприятливим.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.