Medcolifes
Медичний
СайтПрофілактика невиношування вагітності у жінок з бактеріальним вагінозом (методичні рекомендації)

Сторінка 4

У загальній біології існує поняття "біологічної рідини" під яким розуміють складне багатокомпонентне рідке середовище, якому властиві тільки її текучість, температура кипіння і вміщуюча розчинні і не роз­чинні органічні і неорганічні речовини. Біологічна рідина має в нормі строгі біофізичні і біохімічні параметри, може бути стерильною і не стерильною, вміщувати або не вміщувати клітинні компоненти. Постійний склад біологічної рідини підтримується збалансованою взаємодією систем організму, що у цілому і забезпечує гомеостаз. Прикладами відомих біологічних рідин є кров, слина, сеча, ліквор, піхвовий вміст і інші. Більшість з них достатньо добре вивчені. У той же час про піхвовий вміст (піхвову рідину) з позицій біологічної рідини відомо мало. Вагінальний вміст до останнього часу називають секретом піхви, білями, лейкореєю (при патології), вагінальними виділеннями і зрідка піхвовою рідиною. Враховуючи, що піхвовий вміст на 98% складається з рідинного компоненту найбільш правильним буде називати його піхвовою рідиною. Піхвова рідина складається з рідинного і клітинного компонентів, транссудату (у тому числі лейкоцитів і деяких інших форменних елемен­тів), цервікального слизу, виділень з порожнини матки і маткових труб, клітин вагінального і цервікального епітелія, бактерій, а також виді­лень вульви, великих залоз присінку піхви і скінієвих залоз. Нормальні виділення лише незначно зволожують інтроїтус і, як правило, не виходять за межі присінку піхви. Кількість виділень може збільшуватися при деяких станах, головним чином гормонозалежних (преовуляторний період, вагітність), а також при сексуальному збудженні. Ненормальні піхвові виділення частіше всього асоціюються з сверблячкою вульви, болючістю і диспареунією. Вагінальна рідина містить органічні і неорганічні речовини. Серед електролітів виявлено іони Na+, K+, Mg++, Cl-. Рахується, що їх вміст виявляє регулюючу дію на транссудацію речовин через слизову оболонку піхви. Сам процес транссудації носить пасивний характер, при цьому установлено, що епітелій піхви активно реабсорбує іони Nа+ і воду, внаслідок чого і формується трансвагінальна різниця потенціалів, - один із важливих біофізичних показників піхви, багато у чому визначаючий фізіологічні відношення кількості піхвової рідини і складу її мікрофлори. Піхвова рідина містить метаболіти зв’язані з білковим, вуглеводним, ліпідним, водно-електролітним і мінеральним обмінами, які представлені у табл. 1. [5].

Таблиця 1

Біохімічні показники піхвової рідини у здорових жінок

Показник

Ноша

Маса піхвового вмісту (г/добу)

1,30,09

рН (од.)

3,970,05

Осмолярність (мосмоль/л)

301,027,83

Аміновий тест (од.)

0,220,11

Перекис водню (мкмоль/л)

232,5121,14

Сечовина (ммоль/л)

22,471,82

Загальний білок (г/л)

1,880,06

Глюкоза (ммоль/л)

4,340,56

Молочна кислота (мкмоль/л)

4,880,005

Піровиноградна кислота (мкмоль/л)

0,170,005

Холестерин (ммоль/л)

6,950,57

Тригліцериди (ммоль/л)

5,430,32

АлАТ (од./л)

4,400,99

АсАТ (од./л)

67,3413,57

ГГТФ (од/л)

20,882,88

Амілаза (од./л)

59,4811,94

ЛДГ (од./л)

133,3626,82

Лужна фосфатаза (од/л)

89,8731,59

Креатинкіназа (од./л)

27,669,27

Залізо (мкмоль/л)

388,5932,58

Мідь (мкмоль/л)

26,645,03

Магній (ммоль/л)

0,340,02

Кальцій (ммоль/л)

9,350,53

Натрій (мсмоль/л)

93,363,71

Калій (ммоль/л)

31,262,32

Хлориди (ммоль/л)

92,383,38

Фосфати (ммоль/л)

6,220,69

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.