Medcolifes
Медичний
СайтРецепт та його структура

Сторінка 3

При виписуванні таких рецептів слід зробити вказівку "хронічно хворо­му", вказати термін дії рецептів, додатково завірити своїм підписом та осо­бистою печаткою.

Зубні лікарі, фельдшери, акушерки можуть виписувати хворим ре­цепти на лікарські засоби, необхідні для надання невідкладної медичної допомоги, за винятком наркотичних, зазначивши свою медичну посаду, завіривши рецепт своїм підписом га печаткою закладу охорони здоров'я.

Фельдшери – завідувачі фельдшерсько-акушерських пунктів, здоров пунктів, медичних пунктів мають право виписувати рецепти хворим на необхідні ліки за винятком отруйних, наркотичних, в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речови­нами, та тих, що мають одурманюючу властивість, та анаболічних стероїдів.

У випадках, коли завідувач фельдшерсько-акушерського пункту реалізує лі­карські засоби населенню через аптечний пункт другої категорії, рецепти випи­суються тільки при відпуску хворим ліків на пільгових умовах або безкоштовно.

Призначення лікарських засобів відображається в медичній докумен­тації.

Рецепт, який виписаний з порушенням вимог даних Правил або містить несумісні лікарські засоби, вважається недійсним, і лікиза ним не відпускають. Рецепт відмічають штампом "Рецепт недійсний" і повертають хворому.

Лікарі та інші медичні працівники, які виписують рецепти, несуть відповідальність у встановленому порядку за призначення хворому ліків та додержання правил виписування рецептів.

Забороняється завіряти печаткою закладу охорони здоров'я не за­повнені та не підписані медичним працівником рецептурні бланки.

Лікарські засоби і вироби медичного призначення для потреб ліку-вально-профілактичних закладів виписуються на бланках вимог, що затвер­джуються наказом МОЗ України, за наявності штампа, печатки та підпису керівника закладу або його заступника з медичної частини. На отруйні, наркотичні лікарські засоби, етиловий спирт вимоги виписуються окремо від інших лікарських засобів. У вимогах обов'язково повинно бути вказано найменування відділення (кабінету), дозування лікарських засобів, концен­трація етилового спирту, а також призначення лікарського засобу

Сторінки: 1 2 3 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.