Medcolifes
Медичний
СайтОбов’язки фармацевтичних працівників аптеки

Сторінка 1

Дефектор зобов’язаний:

готувати концентровані розчини ліків і напівфабрикати згідно з діючими правилами;

дбати про додержання правил зберігання лікарських засобів та інших предметів аптечного асортименту відповідно до їх властивостей і вимог Державної фармакопеї та інших настанов;

стежити за правильним оформленням штангласів із запасами лікарських засобів (наявність номерів серій заводу, складу, строків придатності, номерів аналізів та ін.) і наявністю дублюючого комплекту штангласів;

в разі сумніву щодо якості якогось лікарського засобу повідомляти про це завідуючого аптекою, затримуючи відпуск цього лікарського засобу до перевірки його якості в самій аптеці або в контрольно-аналітичній лабораторії;

своєчасно поповнювати запаси лікарських засобів в асистентській кімнаті і комплектувати їх для відділів аптеки і прикріплених закладів охорони здоров’я та інших організацій;

при відпуску лікарських засобів та інших товарів додержуватися нормативних запасів, визначених для кожного відділу аптеки, а також для прикріплених закладів;

брати участь у складанні планових замовлень на лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту, вести облік дефектури, одержаних лікарських засобів та інших предметів аптечного асортименту.

брати участь у прийманні лікарських засобів та інших товарів і контролю­вати правильне розміщення їх по місцях зберігання;

контролювати додержання фармацевтичного порядку і санітарно-гігієніч­ного режиму в усіх матеріальних кімнатах відділу.

Дефектар аптеки несе відповідальність за правильне ведення журна­лів обліку фасувальних та лабораторних робіт, а також за діяльність фасувальників, які виконують роботу за його дорученням. При потребі він повинен подавати невідкладну медичну допомогу.

Дефектар може виконувати й інші роботи за дорученням завідую­чого аптекою (відділом), що відповідають його освіті та професійним навичкам. У своїй роботі він керується Державною фармакопеєю, нака­зами та інструктивно-методичними матеріалами керівних організацій і підпорядковується завідуючо­му відповідним відділом або його заступ­никові, а коли немає відділів, - завідуючому аптекою або його заступ­никові.

Рецептар-контролер повинен:

приймаючи рецепти, перевіряти правильність оформлення їх, суміс­ність інгредієнтів, що входять до складу ліків, відповідність виписаних доз вікові хворого (назву отруйної речовини підкреслити червоним олів­цем);

рецепти або вимоги на ліки з написом «Сіto» передавати для негай­ного виготовлення їх;

оформляти рецепти на ліки індивідуального виготовлення;

залишати в аптеці рецепти, за якими не можуть бути виготовлені ліки, і систематично повідомляти про них лікарів лікувально-профілак­тичних закладів;

при одержанні рецепта на ліки, яких немає в аптеці, давати хворому адресу найближчих аптек та номер телефону довідкового бюро, а та­кож, за бажанням хворого, приймати замовлення на ліки з наступним повідомленням хворого про надходження їх в аптеку;

додержувати вимог правил, інструкцій та інших настанов керівних організацій про відпуск ліків з аптек, приділяючи особливу увагу лікам, що містять препарати за списками А і Б;

відпускаючи ліки індивідуального приготування, перевіряти пра­вильність їх оформлення, відповідність номера квитанції номерові лі­ків, прізвище і вік хворого і розписатися на рецепті;

відпускаючи ліки, пояснити хворому спосіб вживання і зберігання їх у домашніх умовах;

контролювати якість виготовлених ліків із застосуванням усіх видів внутрішнього аптечного контролю, вести журнал запису наслідків якіс­ного та кількісного аналізів перевірених ліків за встановленими фор­мами (див. додаток 14, с. 332);

стежити за додержанням строків зберігання виготовлених ліків і систематично вилучати ліки, строк зберігання (придатності) яких минув.

Рецептар-контролер за дорученням завідуючого відділом або його заступника виконує також такі обов'язки: відважує препарати за спис­ком А асистентові, додержуючи при цьому всіх правил, розподіляє ро­боту між асистентами, дає пояснення з технології приготування та оформлення ліків, строків придатності та ін., веде запис ліків, яких не­має в аптеці і вимог, які не задовольняються, щодня інформує про це завідуючого відділом або адміністрацію аптеки.

Сторінки: 1 2 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.