Medcolifes
Медичний
СайтІсторичний нарис розвитку психіатрії у світі та в україні

Сторінка 3

Вітчизняні психіатри ще в минулому столітті почали приділяти велику увагуроботі середнього медичного персоналу. Тривалий час у психіатричних лікарняхіснувала посада наглядача, на якого покладали основні обов'язки щодо організаціїдогляду і нагляду за хворими.

У 1899 р. А.Л. Мендельсон створив спеціальне керівництво для того, щобнавчати персонал психіатричних лікарень. У 1901 р. вийшов у світ відомий посібник М.С. Добротворського “Читання по догляду за психічнохворими для слухачів курсів при Общині св. Євгенія, для наглядачів (наглядачок) і фельдшерів (фельдшериць)”. На зміну наглядачам прийшли добре підготовлені медичні сестри і фельдшери – помічники лікаря. Спеціально підготовлений середній медичний персоналпрацював у психіатричних лікарнях і колоніях для психічнохворих.

Значний внесок у психотерапію зробив французький лікар Шарко, який вивчав явище гіпнотизму та істеричні розлади.

У 20-30 х рр. ХХ століття психіатрія почала розвиватись в Україні. Визнанимпсихіатричним центром стала Харківська психіатрична школа. У Харкові функціонувала найбільша на той час психоневрологічна академія з великою кількістю спеціалізованих лабораторій.

У практику вітчизняної психіатрії (вперше у світі) було запроваджено обгрунтовану ефективну систему надання допомоги психічнохворим і наркоманам, якавключала психіатричні стаціонари, систему напівстаціонарів, заклади амбулаторноїпсихіатричної допомоги та інтернати для утримання психічнохворих із вираженимидефектами психіки, які не потребують активного лікування.

З розширенням психіатричної служби і впровадженням у психіатричну практику нейролептиків значно зросла роль середніх медичних працівників у наданніпсихіатричної і наркологічної допомоги населенню. Медсестри в психіатричнихвідділеннях брали безпосередну участь в організації і проведенні працетерапії і культтерапії, що вимагає спеціальних знань, умінь і навичок.

Підготовлені належним чином середні медичні працівники забезпечували основну частку медичної допомоги в будинках-інтернатах для хворих із дефектамипсихіки, які не потребують активного лікування.

У практику було запроваджено сучасні методи активного лікування психічнохворих і підтримуючої протирецидивної терапії за допомогою нейролептиків пролонгованої дії.

У зв’язку з цим збільшилась питома вага позастаціонарної психіатричної допомоги, а відтак зросла роль середніх медичних працівників у її наданні. З’явивсяштат дільничних медсестер психіатричної і наркологічної служб, медсестер соціальної психіатричної допомоги, було удосконалено службу патронажних медичнихсестер. Медичні сестри допомагали психіатрам і наркологам амбулаторно приймати хворих, таким чином, в усіх ланках комплексу психіатричної служби постійнозростало значення діяльності медсестер.

На сьогоднішній день активно перебудовується суспільне життя і медицина,зокрема психіатрія. Впроваджується в практику захист прав психічнохворих, удосконалюється законодавство, що стосується психіатрії, а сама психіатрична службастає більш цивілізованою, демократичною, гуманною і відкритою для суспільства.

Активна участь у цій роботі багатотисячної армії медичних сестер безперечнобуде сприяти новим успіхам у наданні психіатричної і наркологічної допомоги внашій країні.

Сторінки: 1 2 3 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.