Medcolifes
Медичний
СайтАборт та його види

Сторінка 3

Із немедикаментозних методів лікування при загрозі переривання вагіт­ності застосовують електроаналгезію, електрофорез магнію синусоїдаль­ним модульованим струмом, електрорелаксацію матки, голкорефлексоте­рапію, ендоназальний іонофорез тіаміну. При звичному викидні через істміко-цервікальну недостатність використовують оперативні методи ліку­вання з накладанням швів на шийку матки за методами Широдкара, Любимової, Сценді та ін.

При аборті в ходу, неповному і повному викидні в умовах стаціонару інструментальним шляхом видаляють плідне яйце і його залишки.

При інфікованому'аборті застосовують антибіотики широкого спектра дії з урахуванням чутливості до них збудників, сульфаніламідні засоби, похідні нітрофурану, метрогіл. Широко використовують детоксикацій ні (кристалоїди, колоїди), білкові препарати, імуномодулятори, аспіраційно-промивне дренування порожнини матки різними антисептичними засоба­ми, внутрішньоматкове лазерне опромінювання. Інфузійно-трансфузійна те­рапія спрямована на підтримання сталого об'єму циркулюючої крові, усу­нення анемії, гіпопротеїнемії, корекцію порушень водно-електролітного ба­лансу і кислотно-лужної рівноваги, гомеостазу. У комплексну терапію вклю­чають серцеві, десенсибілізуючі, протигістамінні, жарознижувальні пре­парати, кортикостероїди, антиагреганти, антикоагулянти (фраксипарин, ге­парин), інгібітори протеаз (гордокс), салуретики, вітаміни. При поліпшенні стану хворої (нормалізації температури) через 2-3 дні проводять вишкрі­бання порожнини матки. Якщо розпочалася сильна кровотеча, інфіковані залишки плідного яйця видаляють негайно. При нирковій недостатності проводять гемодіаліз. Якщо стан хворої не поліпшується, виконують опе­рацію видалення матки з придатками.

Аборт, що не відбувся. Так називають викидень у тому разі, коли плідне яйце гине у порожнині матки і з неї не зганяється. Причиною цього є різке зниження збудливості й скоротливої діяльності матки на ґрунті порушення нервової та ендокринної регуляції функцій статевої системи. Плідне яйце може знаходитись у матці декілька місяців. При цьому відбувається його аутоліз, нерідко мацерація, а іноді муміфікація і навіть петрифікація. При­пиняється ріст матки, зникають інші ознаки вагітності; загальний стан хво­рої погіршується (головний біль, неприємний смак у роті, кволість, дратів­ливість). Екскреція естріолу різко знижується, біологічні та імунологічні реакції на вагітність негативні. За допомогою ультразвукового сканування визначають деформацію зародка і всього плідного яйця. У ранні терміни вагітності видаляють плідне яйце хірургічним шляхом, як при звичайному аборті. У випадках пізнього аборта, що не відбувся, проводять медикамен­тозне збудження пологової діяльності. Після народження плода здійсню­ють інструментальну ревізію порожнини матки.

Штучний аборт. В Україні дозволяється за бажанням жінки штучно переривати вагітність терміном до 12 тижнів. Штучний аборт за відсут­ності протипоказань виконує лікар в умовах стаціонару з дотриманням пра­вил асептики. В окремих випадках виникає потреба перервати вагітність терміном понад 12 тижнів. Показання до цього можуть бути як медичними (тяжкі захворювання серцево-судинної системи, легень, печінки, нирок, крові у вагітної), так і соціальними (перебування жінки або чоловіка в місцях позбавлення волі, позбавлення прав материнства, вік вагітної до 18 років, вагітність після зґвалтування тощо). При цьому термін переривання вагіт­ності може становити 12-28 тижнів. Рішення про можливість такого оперативного втручання приймає спеціальна комісія за наявності в жінки відпо­відних юридичних документів і висновку про термін вагітності, який дає акушер-гінеколог територіальної жіночої консультації.

Протипоказаннями до проведення операції штучного аборта є гострі інфекційні захворювання та запальні процеси статевих органів.

Штучний аборт часто негативно впливає на здоров'я жінки, особливо при перериванні першої вагітності. У таких жінок нерідко виникають за­пальні проц

Сторінки: 1 2 3 4 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.