Medcolifes
Медичний
СайтЗміна пропорцій та складу тіла в онтогенезі

Сторінка 6

Висновок. Таким чином, аналіз огляду літератури свідчить про те, що до теперішнього часу залишаються мало вивченими вікові зміни пропорцій тіла дітей шкільного віку та компонентний склад їх маси. Водночас, відсутні дослідження, які б обґрунтували соматичний статус, а не обмежувались виявленням тільки загальних розмірів: маси, довжини тіла та обхватних параметрів.

Список використаних джерел

1. Алексеева Т.И. Антропология – медицине. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – С. 14-20.

2. Андронеску А. Анатомия ребёнка. – Бухарест: Меридиане, 1970. – С. 17-19.

3. Башкиров П.Н. К вопросу о понятии «физическое развитие человека» // Вопр. антропологии. – 1964. – Вып. 18. – С. 23-31.

4. Бунак В.В. Об увеличении роста и ускорении полового созревания современной молодежи в свете советских соматотипологических исследований // Вопр. антропологии. – 1968. – Вып. 28. – С. 38-45.

5. Бунак В.В. Опыт типологии пропорций тела и стандартизации главных антропометрических размеров // Уч. Зап. МГУ. – 1937. – Вып. 9. ­– С. 16-18.

6. Векслер А.Я. Тканевые компоненты массы тела и их соотношения в динамике пубертатного развития мальчиков // Вопр. антропологии. – 1988. – Вып. 80. – С. 62-63.

7. Вілмор Д.Х., Костілл Д.Л. Фізіологія спорту. – К.: Олімпійська література, 2003. – С. 35-44.

8. Властовский В.Г. Пропорции тела // Морфология человека. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – С. 54-58.

9. Волков Л.В. Спортивная подготовка детей и подростков. – К.: Вежа, 1998. – С. 176-190.

10. Ґанонґ В.Ф. Фізіологія людини: Підручник / Пер. з англ Наук. ред. перекл. М.Гжегоцький та ін – Львів: Бак, 2002. – С. 68-76.

11. Гримм Г. Основы конституциональной биологии и антропометрии. – М.: Просвещение, 1967. – С. 106-110.

12. Данилова Е.І., Сегеда С.П. Людина та її розвиток. – К.: Вища школа, 1985. – С. 23-29.

13. Дубогай А.Д., Шаповалова В.А., Мигульова В.Г. Физическое развитие как показатель функциональных и двигательных возможностей детей младшего школьного возраста // Медицинские проблемы физической культуры. – К.: Здоровье, 1984. – Вып. 9. – С. 14-17.

14. Єрмольєв В.О., Шипіцина О.В., Яцик Н.В. Особливості формування маси тіла та її компонентів, як показників фізичного розвитку // Вісник морфології. – Вінниця, 1999. – С. 93-94.

15. Клиорин А.И. Ожирение в детском возрасте. – Л.: Медицина. – 1989. – С. 156-181.

16. Клиорин А.И., Чтецов В.П. Биологические проблемы учения о конституциях человека. – Л.: Наука, 1979. – С. 156-161.

17. Ковешников В.Г., Никитюк Б.А. Медицинская антропология. – К.: Здоровья, 1992. – С. 196-198.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.