Medcolifes
Медичний
СайтПро використання системи інтернет для розповсюдження інформації про лікарські препарати

Сторінка 2

Розміщення в системі Інтернет інформації про лікарські препарати, результати клінічних досліджень дозволить користувачам: лікарям, про­візорам, менеджерам фармацевтичних фірм — в оперативному порядку, в необхідний час одержувати об'єктивну і повну інформацію.

Аналіз публікацій та проведені нами дослідження засвідчують до­цільність розміщення в системі Інтернет на основі програмного забезпе­чення цільової інформації (спеціальні сторінки) про лікарські засоби для таких категорій споживачів:

— практикуючих лікарів (стаціонарних та амбулаторних медичних закладів);

— працівників оптових фармацевтичних фірм та аптек;

— безпосередньо для населення.

Обсяг та повнота інформації про лікарські препарати, що розмі­щується на сторінках Інтернет, залежить від категорії споживачів. Найбільш повна інформація призначається для практикуючих лікарів. Вона повинна містити торгову назву препарату латинською та україн­ською (російською) мовами, міжнародну назву латинською мовою, хімічну назву, дані про діючу речовину, лікарську форму та її склад, назву фірми-виробника та її адресу, відомості про фармакологічну групу, фармакологічні властивості, фармакокінетику, показання до застосування, спосіб застосу­вання та дози, побічну дію, протипоказання, а також про взаємодію з інши­ми лікарськими препаратами, можливість передозування, особливості застосування, умови та строки зберігання, правила відпуску.

Надзвичайно важливим для цієї категорії споживачів є надання інформації про результати останніх клінічних досліджень у вітчизняних та зарубіжних національних медичних центрах та ведучих клініках, а також про з'їзди, наукові симпозіуми та конференції з приводу клінічно­го використання лікарських препаратів для лікування тих або інших зах­ворювань. В інформації, що розміщується на сторінках Інтернет, має бути наведена ціна препаратів.

Інформація для оптових фармацевтичних фірм повинна включати:

— торгову назву препаратів латинською та українською (російською) мовами, міжнародну назву латинською мовою, хімічну назву, дані про дію­чу речовину, лікарську форму та її склад, назву фірми-виробника та її адре­су, назву оптової фармацевтичної фірми, що має ексклюзивне право на реалізацію в країні даної продукції, фармакологічну групу, а також коротку інформацію з наступних питань: фармакологічні властивості, фармакологічні показання до застосування, спосіб застосування та дози, побічна дія, проти­показання, дані про взаємодію з іншими лікарськими препаратами, мож­ливість передозування, особливості застосування, умови та строки зберігання, порядок, вартість (ціна) та умови відпуску оптовим покупцям.

На сторінках, передбачених для населення, доцільно розмістити інформацію про торгову назву препарату латинською та українською (російською) мовами, міжнародну назву латинською мовою, лікарську форму та її склад, назву фірми-виробника та її адресу, спосіб застосуван­ня, застереження про взаємодію з іншими ліками, умови зберігання, ціну препарату, в яких аптеках можна його придбати.

В інформації для всіх категорій споживачів повинен бути зазначе­ний номер реєстру.

В рамках системи Інтернет для вищенаведених категорій спожи­вачів може бути досягнуто виконання ряду важливих завдань. Так, прак­тикуючі лікарі завдяки одержанню високопрофесійної інформації мають можливість оцінювати ефективність препаратів, приймати об'єктивні рішення щодо їх застосування в конкретній ситуації.

Працівники оптових фармацевтичних фірм в оперативному поряд­ку зможуть аналізувати прайслисти виробників ліків, знайомитися з

асортиментом ліків, що пропонуються дистриб'юторами фармацевтич­ної продукції, дефектурою аптек, одержувати адресно-довідкову інфор­мацію про учасників фармацевтичного ринку, нормативні документи, що регламентують фармацевтичну діяльність, тощо. Можливим є авто­матизоване формування замовлень аптек на закупівлю медикаментів: тобто система може самостійно проаналізувати ціни на препарати, що є на фармацевтичному ринку, і знайти оптову фірму, яка пропонує потрібні ліки за найнижчими цінами.

Сторінки: 1 2 3 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.